Dana liet zich van Juice’ motor glijden en landde in het zachte gras. Ze stonden precies naast dezelfde boom als toen. Ze keek om zich heen. Er was niets veranderd, zelfs het pizzakraampje stond nog op dezelfde plaats.
      ‘Echt bizar om hier weer te zijn,’ mompelde Juice.
      ‘Ben je hier nooit meer naartoe gegaan?’
      Hij schudde zijn hoofd. ‘Ik heb het vaak overwogen, maar op de een of andere manier kon ik het niet. Ik was bang voor de herinneringen, denk ik.’
      Dana knikte begripvol. ‘Eerst pizza halen?’
      ‘Moet ik dan weer wachten tot je alles op hebt voor ik je mag zoenen?’
      Grinnikend sloeg Dana haar armen om zijn nek. Plagend drukte ze kusjes tegen de grijns die alle oude vlinders weer ontwaakten. ‘Uhu…’
      Zijn tong tikte tegen haar lip, maar ze trok haar gezicht vastbesloten terug. ‘Eerst pizza.’
      Juice trok een pruillip, hoewel zijn ogen glommen. Daarna pakte hij haar hand en trok haar mee naar het pizzatentje. Net als bij hun eerste date, keek ze vanuit haar ooghoeken naar zijn gezicht. Hij oogde ontspannen, vrolijk zelfs. Zijn kutte had hij vanochtend ingeleverd. Het was alsof hij zich bevrijd voelde van alle verantwoordelijkheden die op zijn schouders hadden gedrukt en waar hij eigenlijk helemaal geen ruimte voor had gehad in zijn geest.
      Ze stond helemaal achter zijn besluit om terug te treden uit de club om zijn leven weer op orde te krijgen en daarna met een schone lei opnieuw te beginnen. Ook zijn broeders steunden hem daarin, wetend dat ze zich daarna weer als vanouds op hem konden verlaten. Ze was trots op de stappen die hij in een paar dagen had gezet.
      ‘Wil je net als de vorige keer een pizza hawaii?’ vroeg hij toen ze in de rij stonden.
      ‘Dat je dat nog weet,’ grinnikte ze.
      Hij sloeg een arm om haar middel en trok haar dicht tegen zich aan. ‘Ik weet alles nog van die dag. Van elk moment dat ik met je heb doorgebracht.’ Hij kuste haar slaap en liet zijn hoofd toen tegen het hare leunen.
      Dana’s hand bewoog zich naar de hand die op haar heup lag en ze streek erlangs, daarna zag ze dat ze aan de beurt waren om hun bestelling te doen. Ze stapte naar voren, bestelde haar eigen pizza en keek daarna vragend naar Juice op.
      ‘Voor mij ook een pizza hawaii,’ zei hij, terwijl hij achter haar kwam staan en zijn armen om haar heen sloeg.
      Dana leunde tegen hem aan terwijl ze wachtten tot hun pizza gebakken was. Een aangename rilling trok langs haar heen toen zijn lippen lichtjes haar oorschelp raakten. Het was zo fijn om weer door hem vastgehouden te worden, om het weer vanzelfsprekend te laten worden. Ze had hier zo erg naar verlangd dat ze een brok in haar keel voelde.
      Snel pakte ze de pizza’s aan toen die hen werden toegereikt, daarna liepen ze terug naar Juice’ Harley en gingen in het gras zitten. Ze zag voor zich hoe ze hier de vorige keer in het gras lagen en met elkaar zoenden, hoe hij zijn echte naam in haar oor fluisterde.
      Ondanks de mooie herinneringen, kleefden er ook minder mooie gedachten aan. Ze was hier geweest, toen Happy haar belde en haar beval ze naar het clubhuis te komen, waar ze had ontdekt dat haar moeder was overleden.
      Juice legde een hand op haar bovenbeen alsof hij aanvoelde dat haar gemoed versomberde. ‘Zie je op tegen morgen?’
      Ze schudde de gedachte aan haar moeders dood van zich af en keek opzij. Ze zuchtte zachtjes. ‘Ik mis Casper. Ik ben blij als ik hem weer in mijn armen kan sluiten. Maar Kip… Het is nooit makkelijk om iets uit te praten met iemand die je gekwetst hebt. Ik hoop dat hij al een beetje aanvoelt wat ik ga zeggen en dat hij de afgelopen dagen heeft nagedacht over wat hij wil. Misschien dat hij wil terugkomen nu jij je teruggetrokken hebt.’
      ‘Maar het is wel mijn bedoeling om over een poosje weer een kutte te gaan dragen,’ mompelde Juice.
      ‘Dat weet ik.’ Ze zuchtte diep. ‘Ik wil niet een hele dag in de auto moeten zitten om mijn kind bij zijn vader op te halen. Ik neem aan dat Kip dat ook niet wil, dat hij bij zijn zoon wil zijn, en dat hij op de een of andere manier wel een manier vindt om met jou te dealen.’ Ze hief haar hand en streelde zijn gezicht. ‘Dingen zijn anders nu wij samen zijn, zeker als we onze therapie hebben doorlopen. Je hebt geen reden meer om Kip te willen aanvliegen en ik denk ook niet dat hij dat zal doen. Niet als we hem de tijd geven om een beetje over zijn gebroken hart heen te komen.’
      ‘En Casper?’ vroeg Juice zacht. Hij sloeg zijn ogen neer. ‘Hoe denk je dat hij hierop reageert? Ik heb zijn vader geslagen. Hij is vast bang voor me.’
      Dana nam een hap van haar pizza om wat langer over een antwoord te kunnen nadenken. Ze wilde niet dat Juice zich daar druk om maakte, maar dat was inderdaad wel lastig.
      ‘Ik weet het niet,’ zei ze eerlijk. ‘Ik zal met hem moeten praten – en we moeten samen met hem praten. Dan moeten we maar kijken hoe het loopt.’
      Ze wist ook niet zo goed hoe ze haar eigen nabije toekomst voor zich moest zien. Moest ze een appartement gaan huren? Bij Juice intrekken? Dat laatste kon alleen als Casper zich bij hem op zijn gemak voelde. Hoewel ze grote stappen hadden gemaakt, lag een normaal leven nog lang niet binnen handbereik.
      ‘Wil jij nog met Fye praten?’ vroeg ze aarzelend. ‘Over jullie baby?’
      Juice trok zijn schouders op. ‘Dat hangt van haar af. Als zij wil dat het kind zijn vader nooit ontmoet dan accepteer ik dat. Ik heb het zelf verkloot.’
      Het feit dat hij vooruit staarde, vertelde haar al dat hij die woorden zei omdat hij vond dat dat moest en niet omdat ze uit zijn hart kwamen. Maar ook zonder zijn lichaamstaal, had ze geweten dat het een leugen was.
      ‘Jij bent zonder vader opgegroeid, Juice. Weet ze hoeveel je daarmee geworsteld hebt?’
      Stilletjes schudde hij zijn hoofd.
      ‘Vertel haar dat. Wat voor impact dat op je had. Je kan de beslissing aan haar laten, maar het is verwoestend voor een kind als het gelooft dat het ongewenst was, en ik geloof dat geen enkele moeder écht haar kind zijn of haar vader wil onthouden als hij geen gevaar vormt. En ik weet dat jij je kind nooit iets zult aandoen.’
      ‘Ja, jij weet dat,’ zei hij zacht. ‘Maar zij heeft geen enkele reden om dat te denken.’
      ‘Dan geef je haar die reden. Het duurt nog een halfjaar voordat het kindje geboren wordt. Je hebt nog genoeg tijd om haar te laten zien wat voor een goede vader je zult zijn. Je bent nu al zo veranderd, laat staan als we een halfjaar verder zijn. Maar het is je kind, Juice. Vecht ervoor. Geef het niet zomaar op, want ik weet dat je een goede vader zult zijn. Ik weet hoeveel je van Tabitha houdt, zelfs al heb je haar nooit ontmoet.’
      Ze veegde haar handen aan een servet af en legde dat naast zich neer, daarna keek ze hem aan. Hij was diep in gedachten. Ze legde haar handen tegen zijn schouders en duwde hem naar achteren in het gras, daarna boog ze zich over hem heen.
      ‘Genoeg gepiekerd voor vandaag. Daarvoor kwamen we hier niet.’
      Zijn vingers gleden door haar haar en hij kuste haar. ‘Nee, we kwamen hier om opnieuw te beginnen.’
      ‘Inderdaad. En we gaan alles beter doen dan we al deden.’
      ‘Alles was al perfect,’ fluisterde hij tegen haar lippen.
      ‘Nee,’ antwoordde ze. ‘De vorige keer was ik bang je kwijt te raken. Nu blijf ik bij je tot we oud en verschrompeld zijn.’
      Hij streelde haar wang, keek haar aan met een blik die haar tot diep binnen in haar verwarmde. ‘Ik hou van je, Dana. Ik hou zo verdomd veel van je.’
      ‘Ja?’ Haar lippen zweefden boven die van hem. ‘Show me baby.’
      En dat was wat hij deed; zijn kussen waren teder, zijn fluisteringen oprecht, zijn aanrakingen opwindend. De hitte die daardoor door haar aderen bruiste voelde als vloeibaar geluk.

Reacties (3)

 • NicoleStyles

  (H)(H)(H)

  1 jaar geleden
 • VampireMouse

  <3<3<3 Juice en Dana zijn toch wel het beste koppel hoor. Ben wel benieuwd naar de andere confrontaties

  1 jaar geleden
 • Sunnyrainbow

  Awh! Wel spannend als Dana met Kip gaat praten..

  1 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen