Algemene Informatie


Wettelijke Regels, Panem’ Districten

 Iedere burger in Panem moet een bijdragen leveren aan het District.
(Dit wordt gedaan door Arbeid in het leefbare District. Tijdens de Roeping hen kinderen vanaf de leeftijd 12 tot 18 jaar laten deelnemen, tijdens de jaarlijkse Speler trekking. De geselecteerden kandidaten woorden TRIBUTEN genoemd.)
 Iedere burger in Panem dat zijn 18de verjaardag bereikt wordt geacht zich te melden op het gemeentehuis.
(Binnen 5 werkdagen ontvangen de burgers een bezoek van een peacekeeper om ze naar het gemeentehuis te begeleiden. Daar wordt de burger geïnformeerd naar zijn verdere status in het District.)
 Iedere burger in Panem boven zijn 12de levensjaar moet in het District per maand 1 Naamplak inleveren voor de Games.
(Een Naamplak is verplicht, de X aantal extra Naamplakken die worden ingeleverd voor Proviand is de Burger zijn/haar eigen keus. Dit kan overigens alleen voor de burgers uit de leeftijdsklasse van 12 tot en met 18 jaar. De X aantal extra Naamplakken worden dus tijdens de trekking toegevoegd.)
 Het is permanent verboden voor Burgers te reizen tussen en naar andere Districten.
(Uitgezonderd, Victor's, Peacekeepers en Belangrijke Personen die een verklaring voor het reizen hebben.)
 Het is verboden om voor een geselecteerde Burger kandidaat te trainen voor de Jaarlijkse Spelen.
 Ieder District is verantwoordelijk voor zijn/haar productie en volgt dit ook na de maatstaven te leveren aan het Capitool.
(Ieder District is gespecialiseerd in de productie die is/wordt toegewezen. De burgers zijn verantwoordelijk voor te juiste percentages dat moet worden afgestaan aan het Capitool en andere Districten. Te weinig productie betekend achterstand en het desbetreffende District dat zou moeten leveren, zal zijn/haar eigen productie moeten afstaan.)
 Ieder nieuw geboren burger wordt opgenomen in het bevolkingsregister van het leefbare District.
(Zodra een burger bevalt van zijn/haar kind, krijgt het precies 5 werkdagen om het kind aan te geven bij het gemeentehuis. Een inwoner kan en mag dit niet verzaken en wordt er een aangifte gedaan na verstrijkbare tijd, wordt dit bestraft. Een burger dat dus Overlijd moet ook precies binnen de 5 werkdagen worden aangegeven.)
 Het is voor Burgers verboden om met wapens de straat, wijk in te trekken als ze daar niet tot bevoegd zijn verklaard.
(Alles waarmee je iemand kan verwonden of schade mee aan kan brengen, wordt als wapen gezien.)
 Het is verboden om te handelen en verhandelen buiten de aangewezen Handelsposten om.
(Dit wordt erg streng gecontroleerd, wordt je gepakt op het illegaal handelen en of verhandelen van grondstoffen, levensmiddelen wordt dit zwaar bestraft. Voor zowel Koper als Verkoper.)
 Alle Burgerlijke kinderen in de leeftijdsklasse van 3 ™ 12 jaar zijn verplicht om Scholing in het District te volgen.
(Lesgeld per schoolgaand kind per leerjaar kost z’n 75 gouden munten. De ouders, gezinsleden zijn verplicht deze bijdragen te betalen aan de school. Kan het bedrag niet worden voldaan zal dit consequenties voor het gezin met zich brengen.)
 Alle Burgerlijke kinderen in de leeftijdsklasse van 13 ™ 17 jaar zijn verplicht om in de Leer te gaan in het leefbare District.
(In de Leer, betekend dat ze zullen leren voor een vak dat ze zullen gaan uitoefenen zodra ze hen 18de levensjaar behalen.)
 Het is verboden voor een Burger te verhuizen zonder dat dit door de burgemeester of het Capitool wordt bepaald.
(Zodra de Burger de haalbare leeftijd is voor de samenleving van het District krijgt het een huis en partner en hen beroep en of werkplek aangewezen. In sommige gevallen is er een uitzondering. Over de samenstelling kan en mag niet worden geweigerd, en er kan al helemaal niet over gesproken worden.)
 Een Burger dat een eigen Bedrijf bezit moet jaarlijks 30% van hen winst afstaan aan het District en is verantwoordelijk voor zijn haar personeel en eigendommen.
(Heeft de Burger het vermogen niet om zijn bedrijf draaiend te houden en de winst dat hij/zij zou moeten afstaan aan het District te betalen, wordt dit na een X aantal boetes, gesloten.)
 Wanneer een geselecteerde Burger kandidaat de Spelen gewonnen heeft, is hij/zij vrij van de verplichte regels omtrent status.
(De Winnaar in kwestie mag zelf kiezen of het blijft wonen in het aangewezen huis van de familie en of te verhuizen naar de Winnaarswijk. Naast dat, maakt de Winnaar onderscheid door zelf te mogen kiezen met wie het zich samenvoegt en mag het naar keuze een eigen beroep kiezen en uitvoeren. De geboren kinderen van de Winnaars worden niet vrijgesteld van Kandidatuur in de toekomstige Spelen.)
 De burgers zijn verplicht alle regels en bevelen van de peacekeepers van het desbetreffende District te volgen en te handhaven er zijn geen Uitzonderingen.


Districten en hen Specialisatie.
 District 1: Luxeartikelen.
 District 2: Metselwerken en Opleiding Vredesbewakers.
 District 3: Technologie en Bouwkunde.
 District 4: Visvangst.
 District 5: Opwekken van Elektriciteit.
 District 6: Transport en Vervoer.
 District 7: Hout en Papier.
 District 8: Textiel.
 District 9: Graanproductie.
 District 10: Veeteelt.
 District 11: Landbouw.
 District 12: Mijnbouw, Geneeskunde en Verbouwen van Voedsel.
 District 13: Kernenergie en Militaire.District 12.
Dit district is het armste District en is verdeelt in 2 burgerlijke klassen. Je hebt de Seam, waar de meeste Mijnbouw en Voedsel verbouwers wonen. En je hebt de Geneeskundige Merchandise klasse, dat gevestigd ligt bij de Square. Beide burgerlijke klassen zijn goed uit elkaar te houden door hen kenmerkelijke eigenschappen en uiterlijk.
De Burgers uit de Seam hebben voornamelijk een roestbruin getinte olijfkeurige huidskleur met donkere bruin/zwarte haren en donker gekleurde bruine/groene/amberkleurige ogen. Middelbare lichaamsbouw, soms wat pezig door de zware werkzaamheden, weinig doorvoed. Terwijl de Burgers uit de Merchandise klasse juist een normaal postuur met een erg lichte blanke haast melkachtige huidskleur, lichtblonde/donkerblond tot licht bruin gekleurd haar en lichte grijs/blauw of zelfs groene ogen bezitten.
Zowel de burgers uit de Seam als de Merchandise klasse leven erg op hen zelf, ze zullen niet snel een helpende hand bieden door de armoede dat in het District vloeit. In sommige gevallen wordt er her en der voor een enkele burger gezorgd maar hier staat vaak wat voor tegenover. Een voor wat hoort wat geldt, en voor niets gaat de zon op.
Elk burger is erg op zichzelf en staat in voor zijn of haar familie, gezin.
In ieder huishouden van het District speelt er wel iets en of zijn er zo de nodige problemen, verliezen.
De meeste burgerlijke mogen dan wel Voedsel verbouwen, toch mogen ze dit niet nuttigen en doen ze dat wel zal dit bruut gestraft worden door de opgemerkte Peacekeeper. Het verbouwde voedsel moet worden verdeeld over de Districten en het Capitool. Al zullen de bedrijven van de Burgerlijke zijn, ze zullen een groot gedeelte winst moeten afstaan.
Ook bezit district 12 over een Avondklok (19:30 tot 07:00 uur), deze is ingesteld naarmate er te veel illegaal werd gejaagd buiten het elektrische hekwerk dat het District voor gevaarlijke dreigingen zou beschermen. En er dus te vaak burgers buiten het hekwerk genoodzaakt waren te bivakkeren, deze het ook 9 van de 10 keer niet konden navertellen zodra ze terug binnen konden geraken.
Het District zijn populatie is niet groter dan 1100 inwoners, nog altijd zijn ze niet hersteld van de harde klap van meer dan 30 jaar geleden. De laatste donkere dagen hadden heel District 12 op de Winnaarswijk na, weggevaagd. En meer dan driekwart van zijn populatie verwoest. Al is District 12 nog altijd het grootste District, met zijn meeste inwoners.
Is het ook het District dat het verst van het Capitool gelegen ligt en dus zeer weinig door Capitool leden bezocht wordt. De reis van het Capitool naar District 12 duurt al 10 dagen, zonder één enkele tussenstop in een ander/bij een ander District. District 12 is nog na al de jaren het minst geliefde District dat er bestaat.
Vooral doordat er véél té weinig Tributen de juiste inzet tonen en dus hen leven verspillen tijdens de Spelen. Uit de afgelopen jaren is er nog maar 1 Victor gekroond. De Bekende Winnaar van District 12 is, Malik Marshley (23ste Spelen gewonnen,) inmiddels 24 jaar oud en heeft zich gevestigd in de Winnaarswijk. De man heeft een Kledinglijn opgestart, en heeft een specialisatie voor handen.
Ieder jaar wanneer de Spelen terugkeren, zal de man opnieuw zijn geselecteerde kandidatuur Tributen moeten trainen en klaarstomen voor de Arena. Jaar in Jaar uit ziet de man zijn Kandidaten gedood worden en is hij niet in staat om met een Winnaar terug te keren.
De Hungergames, ook wel de jaarlijkse Spelen wordt ieder jaar Live uitgezonden en verplicht moet dit worden bezichtigd door de burgers in heel Panem. Elk District krijgt tijdens de Live uitzendingen van de Spelen, gratis Televisie broadcast aangeboden. Er kan op verschillende manieren gekeken worden naar de Hungergames. In de Square of in de Seam gezamenlijk of zelfs als je een televisie bezit, thuis vanaf de bank.
Een samenvatting wordt wekelijks bekend gemaakt op de openbare locaties, van het desbetreffende District. In District 12 zal dat dus in de Seam en in de Square zijn.
Peacekeepers in District 12 handhaven bepaalde ongeschreven wettelijke regels, ze zullen hen slachtoffer in sommige gevallen dus openlijk bestraffen. Dit gebeurt zelden en is uiterst rare, de burgers van District 12 leven redelijk naar behoren van de regelgeving. En volgen uit angst en onderdrukking de regels slaafs op.
District 12 heeft enkele feestdagen, die uitbundig gevierd woorden.
Een voorbeeld is Kerstmis, dit feest geeft de hele bevolking van District 12 verplicht vrij en met het gezin, familie, burgers wordt er uitbundig gegeten, gedronken en gefeest. De avondklok wordt uitgeschakeld voor deze speciale gelegenheid.
Voor de rest is District 12 een doorsnee bevolking wat maar weinig karakter toont naar de andere Districten.

Wigglywiggs


Aan kop van het gezin staat Vader: Stephen, de man trouwde op 18 jarige leeftijd met Moeder: Lily. Het duurde niet lang voordat het Koppel tot een Gezin werd uitgeroepen, met hen oudste Zoon: Paul. Niet lang daarna volgt een volgende zwangerschap en wordt er een tweede Zoon: Wesley geboren. Het gezin dat dacht een korte adempauze te krijgen, ondervond al snel een volgende verassing en hen derde Zoon: Gale werd geboren. Het gezin begon te groeien, en het jonge koppel, had zich geworteld.
Niet lang erna beviel Lily van haar vierde kindje, haar eerste Dochter: Malison. Een jaar geen nieuwe wendingen ondervonden te hebben, ontdekte de vrouw opnieuw dat ze in verwachting was. De bevalling verliep erg snel en daar was hen vierde Zoon: Lars. Het gezin telde nu wel geteld 2 volwassene en 5 kinderen. De moeder van het gezin, blijkt erg vruchtbaar te zijn, en of Stephen is niet van de voorbehoedsmiddelen. Aangezien het gezin met het jaar dat verstrijkt blijft groeien.
Een volgende vijfde Zoon: Brian volgt, net als een tweede Dochter: Sarah.
Opnieuw lijkt de vrouw een jaar met verassingen over te slaan, want zodra dat de vrouw haar eigen Winkel geopend heeft, bevalt ze van haar zesde en zevende Zonen: Thomas en Dennis. De vader des huizes weet voor bijna 2 jaar zijn gereedschap in zijn broek te houden, Lily bevalt, na haar eerste tweeling, van haar derde Dochter: Torvi.
Dokters en Geneeskundige raden de vrouw meerdere zwangerschappen af en raden haar aan om haar baarmoeder te laten verwijderen.
Dit wilt Lily echter niet en ook Stephen is er niet happig op. Toch volgt Lily een soort van advies op en heeft geen verdere onverwachtse verassingen meer. Zodra haar jongste telg bijna naar school gaat, bevalt de moeder van haar achtste Zoon: Denzel.
De vrouw voelt opnieuw drang en haar negende Zoon: Samuel volgt al snel. De vader van het gezin, weet dat hij zijn gezin maar met moeite weet te onderhouden en kijkt niet erg uit naar een volgende mond om te voeden. Zodra de man erachter komt dat zijn vrouw Lily opnieuw zwanger is, maakt de man zich vaker uit de voeten om te gaan jagen, in het bos.
Zijn tiende Zoon: Marcellus wordt midden in de koudste winter geboren. Het eten is schaars en ook het inkomen loopt gestaagd. De oudere kinderen in het gezin dragen al een aardig steentje bij en doen meer dan ze kunnen. Tijdens werkzaamheden in de vroege uren in de laatste geopende mijn, raakt Stephen zwaar gewond en raakt de man arbeidsongeschikt.
Zijn vrouw Lily, dat opnieuw in verwachting is, loopt tegen grote complicaties aan en ook haar gezondheid is niet meer zoals het geweest is. Na een lang kraambed, met een erg zware lastige gecompliceerde bevalling overlijd de vrouw. Ze heeft haar vierde en vijfde dochters: Lori en Delphine te wereld gebracht en hen het leven geschonken. Het gezin telt aan welgeteld 16 Leden.
Stephen heeft om precies te zijn, 10 Zonen en 5 Dochters. En vreest ieder jaar voor de beruchte kandidatuur, en slaakt ieder jaar een zucht uit wanneer het weer voorbij is. Doordat het gezin zoveel leden telt en niet veel te makken heeft, bezit het District over aardig wat Naamplakken van bepaalde leden uit het gezin.
Met al vijf kinderen die het huis verlaten hebben, vier Zonen en één Dochter minder te moeten voeden, maakt Stephen zich nog altijd zorgen om zijn oudste kinderen. Zijn twee oudste Zonen zijn gehuisvest in de Seam, gedwongen getrouwd en werken hard om het Voedsel te vergaren. Zijn derde Zoon en zijn Dochter wonen in de Square, ze runnen daar een Geneeskundige winkel waar ze dagelijks patiënten behandelen. Zijn vierde Zoon dat zojuist 18 is geworden, moet zich melden op het gemeentehuis.
Met nog tien kinderen in het huis, waar er vijf kinderen grote kans maken om getrokken te worden met de Jaarlijkse Hungergames Trekking, is de man zeer gevreesd. Zijn oudere kinderen kunnen niet meer vrijwillig aangemeld worden om de Arena in te gaan. De vijf jongste, komen voor jaren nog niet in aanmerking voor de Spelen.
Stephen is erg gesteld op bepaalde leden van het gezin, de man heeft zo zijn favorieten.
Onderling, tussen de broers en zussen loopt het niet allemaal op rolletjes en her en der wordt er ook aardig wat afgevochten, gemanipuleerd en of is er zelfs een afranseling. Bepaalde broers en zussen kunnen het erg goed met elkaar vinden, en de leeftijdsgrens is ook erg te merken in het huishouden. Vooral als het gaat om de oudere kinderen naar de jongeren.
In de wet van Panem staat geschreven dat ieder kind verplicht naar school moet, dit kan de familie echter niet veroorloven. Hiervoor heeft het gezin een speciale ongewone regeling moeten treffen. Waar vader Stephen geen weet van heeft.
Zijn derde Dochter: Torvi, staat garant voor de speciale ongewone regeling, die ze heeft getroffen met de Burgermeester van District 12: Peeta Mellark & zijn vrouw Katniss Mellark Everdeen. De burgermeester en zijn vrouw zijn Winnaars van een Hungergames, meer dan 30 jaar geleden, voor de Oorlog, moesten hun deelnemen aan de 74ste en de 75ste Hungergames.
Ze hebben toen een rebellie veroorzaakt en dat heeft tot een volgende oorlog gezorgd, een bevrijding en vlak erna, opnieuw door het Capitool, gevangen geraakt, als het kopje Stichters. Stephen, Peeta en Katniss zijn rond dezelfde leeftijd, ze hebben alle drie de oorlog overleefd en zijn alle drie opnieuw gevestigd in 12.
Het gezin woont aan de rand van de Seam, het dichtstbij de bossen en velden waar voedsel woord vergaard, maar het verste weg van de Square en de Winnaarswijk. Al heeft de familie geen groot huis, een open woonkamer met een kleine keuken, smalle gang naar een slaapkamer en een kleine badkamer. De eerste verdieping heeft vier slaapkamers, deze zijn onderverdeeld tussen de vele thuiswonende kinderen. En een kleine achtertuin waar een erg klein gammel schuurtje op gebouwd was.
Voor z’n groot gezin was het huis te klein, het huis is niet goed onderhouden en ziet er erg uitgeleefd uit. De vader des huizes kan het niet veroorloven om geld in het wrak te steken en laat het liever wegrotten onder zijn gat. Zolang hij de monden van zijn kinderen kon voeden en ze nog altijd een droog hoofd hadden, maakte de man het niets uit. Het huis is van het District, geen eigendom van de persoon. De familie heeft het in bruikleen al langer dan Stephen het kan herinneren.

Vader:
Moeder:
Broer:
Broer:
Broer:
Zus:
Broer:
Broer:
Zus:
Broer:
Broer:
Hoofdpersoon:
Broertje:
Broertje:
Broertje:
Zusje:
Zusje:
Stephen
Lily
Paul
Wesley
Gale
Malison
Lars
Brian
Sarah
Thomas
Dennis
Torvi
Denzel
Samuel
Marcellus
Lori
Delphine
56
51 †
25
23
21
19
18
17
16
15
15
14
09
07
06
04
04

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen