Hoofdstuk 18.


||Brian Wigglywiggs


Mij samengevoegd te hebben met een jongen van District 3, District 4 en een meisje van District 11 hield ik de eerste wacht, mijn ogen had ik op hen slapende lichamen gericht. De rustige ademhaling van het meisje vertelde me dat ze dieper als ze had gewild was vertrokken. De jongen van District 4 leek helemaal niet te slapen, terwijl de jongen van District 3 net zo rustig leek te zijn als het meisje.
Met ze vieren, Malik met zijn briljante ideeën om mij zo proberen langer in leven te houden.
Hij wilde dat ik me samenvoegde met mijn jongste zusje, net zoals de jongen van District 4.
De gehele weg had hij het over niets anders gehad dan mijn zusje, en het irriteerde me mateloos.
Wat kon een gozer nou in zo’n domme gans zien, ze was niet bepaald knap als ik haar gezicht voor me probeerde het halen. En ook niet echt rijp voor een relatie en of enig intiem contact. Het was mijn zusje en om heel eerlijk te zien zie ik geen enkele jongen bij haar passen en zij bij een man. Ze hoorde gewoon niet te leven, zoals vele van ons gezin.
De jongen van vier bewoog en drukte zich recht, wrijvend in zijn ogen doordat de lucht nog altijd donker was gekleurd.
“Al nieuws” zijn gezicht stond vragend.
“Geen enkele en mocht het je interesseren we zijn nog altijd met vier Wigglywiggs.”
“Ga proberen te slapen” was de commanderende stem van vier, “nee, geen slaap nodig voor deze nacht” sprak ik eigenwijs, koppig. Ik was niet van plan mijn bewaking om laag te brengen. Mijn eigen veiligheid stond voorop.
En ik was niet van plan om bij deze sneue gasten dood te gaan.
Zodra ik Torvi gevonden had, zou ik haar ombrengen zodat Malik mij niet meer kon pushen haar leven te redden en kon ik mij volledig storten op mezelf. “Je zusjes” de jongen van vier keek me onderzoekend aan.
“Wat moet je van mijn zusjes” vroeg ik op een bittere toon, een grom terug mijn keel in drukkend.
“Ik wil een samenwerkingsverbond” sprak hij zijn handen de lucht in stekend alsof hij zich zo overgaf, “vast als je haar wilt ballen kan je dat vergeten” snoof ik mijn ogen rolde in zijn kassen. De jongen schudde zijn hoofd, “zo zit ik net in elkaar” sprak de jongen van District 4, op zijn tenen getrap. “Ik heb respect voor vrouwen, ik zie ze niet als een bezit” de jongen drukte zich recht en begon te rekken en te stekken.
De zon zou ieder uur aan de hemel verschijnen en een volgende dag zou dan zijn aangebroken.
“Dus naar welk gedeelte gaan we vandaag, het kan toch niet wezen dat je helemaal niets weet van je zusje” de jongen probeerde meer informatie uit mij te krijgen. Grommend keek ik op, recht in zijn lichte schitterende heldere aqua blauwe ogen. “Zoals je misschien al weet heb ik meer broers en zusters” snoof ik, het onderwerp afkappend.
“Zeg ik ben alleen geïnteresseerd” was de jongen zijn verklaring.
“Iets te geïnteresseerd als je het mij vraagt.” Mijn wapen beet grijpend dat ik van de jongen van District 3 had ontvangen.
“Als je haar vandaag wil traceren zullen we vroeg moeten beginnen en ik denk niet dat het verstandig is om District 3 en 11 mee te nemen. Ze zullen haar doden nog voor wij een kans op iets maken” sprak ik blikkend naar de twee slapende kinderen.
De jongen van vier begon te knikken, greep hem spullen en sloeg het vervolgens op zijn rug.
Met een zacht gebaar glipte we bij de twee Tributen weg en liepen het volgende gebied in. We hadden het strand gehad, we hadden de bergen gehad want ook daar zou Torvi heen gevlucht kunnen zijn. Een gedeelte van het normale bos en nu vandaag zouden we het regenwoud en een gedeelte van de Jungle afzoeken naar het meisje.
Voor de komende tijd had ik mij erbij neergelegd, dit samenwerkingsverbond zou misschien niet zo heel lang voortduren, eer we mijn zusje hadden gevonden hoopte ik al eigenlijk dat iemand haar leven had genomen, zodat ik het niet hoeft te doen. Het probleem is nu dat ik samen met District 4 ben en deze gozer niet van plan was mijn zusje te vernietigen.
Hij wilde iets van haar wellicht met haar.
Al was het enkel voor Sponsors te werven, ik kon het niet toestaan.
Hoezeer ik mijn zusje ook verachtte en haatte, alleen ik zou haar zoveel verdriet mogen doen en geen ander.
Daar was en ben ik haar grote broer voor, “het bos misschien” sprak ik wijzend naar het lagere gedeelte richting de Hoorn des Overvloeds. De jongen van 4 schudde zijn hoofd, “daar hebben we gister al gelopen, gister konden we geen enkel spoor van haar vinden waarom zouden we het vandaag daar dan wel vinden” vroeg de jongen van District vier.
“We gaan het regenwoud in is ze daar niet gaan we de Jungle in” de jongen van vier nam duidelijk de leiding en voor mij uit stampend liep de jongen door het struikgewas heen. Een spoor achter zich laten voor verder Tributen.
“Ik ben niet erg goed met de natuur maar ik weet wel dat we zo een gigantisch spoor achter laten” constateerde ik blikkend op het gewas dat we al gepasseerd hadden. Je kon een heel kronkelig vreemd pad zien waar mensen doorheen gegaan zijn. Zelfs een dier zou nog slimmer geweest zijn en een andere weg genomen hebben.
“Waar houdt je zusje van” was er een vraag, voor mij de zoveelste die er gesteld was, maar voor de jongen de eerste van vandaag.
“Geen idee” mompelde ik schouder ophalend “ik weet dat ze kan zingen” grijnsde de jongen van 4 “erg goed zelfs” een vreemde glans sierde de ogen van de jongen van vier. “Zeg als je alleen maar vragen over haar kan stellen, mag je best je klep houden. Ik en Torvi gaan niet echt samen door één deur, ze behoort tot de kleinste en jongste van ons gezin, ze telt voor mij en mijn andere familieleden niet” grauwde ik naar de jongen van 4, “en het kan me geen reet schelen wat er met haar gebeurt” snauwde ik.
“Oké, rustig man” was het dunkende weerwoord van vier.
“Zodra we je zusje vinden stel ik mijn vragen wel aan haar” de jongen rolde zijn ogen en schudde zijn hoofd.
“Als je dat haalt, je bent me iets te nieuwsgierig naar haar en iets te geïnteresseerd, zeker dat je haar niet wilt ballen, al is het voor de televisie” mijn wenkbrauwen rezen en het wat provocerend. De jongen keek me uitdagend aan en begon vervolgens te grijnzen, “weet je, als je zusje je toch niks uit maakt, maakt het ook niet uit als ik haar bal” de jongen van vier gaf me een duw en liep vervolgens verder.
Gegrom en gevloek volgde, maar uit mijn mond.
Ik kreeg wat van die gozer.

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen