. . .


Esai was charmant. Daarover bestond geen twijfel. Hij beantwoordde de vragen van hun moeders geduldig, maakte hen aan het lachen en Roman zag zijn zusje stralen, iedere keer dat de biker naar haar glimlachte, in haar hand kneep of simpelweg haar blik beantwoordde. Diana, zijn moeder, was eveneens hartelijk. Ze kletste er vrolijk op los met de twee vrouwen die dezelfde leeftijd hadden als zij. De vader, Marcus, was stiller en leek zich minder goed op zijn gemak te voelen. Hij dacht weer terug aan de woorden van Juice. Dat de jongen jaloers was, was van elk woord gedropen dat hij had gezegd, maar hij leek toch ook echt over Jamies veiligheid in te zitten. En aangezien die man zelf in een motorbende zat, wilde hij dat niet zomaar naast zich neerleggen.
      Roman boog zich naar voren om een slok van zijn bier te nemen, daarna keerde hij zich naar Marcus toe. Hoeveel badges hij ook op zijn zwarte jack speldde, Roman zou er niet voor terugdeinzen. Hoe stoerder mannen zich dreigden voor te doen, hoe kleiner hun hartje was, zo was zijn ervaring. De meest gevaarlijke mensen waren degenen waar je het niet van verwachtte.
      Mensen als hij.
      ‘Bent u al lang voorzitter van de motorclub?’ vroeg hij Marcus.
      Hij had geen flauw of hij zich op glad ijs bevond door ook maar een vraag over de motorclub te stellen, maar dat merkte hij dan snel genoeg. Maar het leek een belangrijk aspect van zijn leven te zijn, dus Roman vond het niets dan normaal dat hij er een vraag over stelde.
      De man keek hem even peinzend aan, leek toen geen bedreiging te zien. ‘Ik heb de club opgericht, vijftien jaar geleden. Er waren motorclubs voor zwarten en voor witten, maar niet voor ons.’
      Roman vond het nogal achterhaald om zo erg aan een ras te blijven vasthouden, maar daar zei hij niets over. Tenslotte behoorde hij zelf niet tot een minderheid, dus wat kon hij er nou écht over zeggen? Ergens was het wel amusant dat ze hun naam afleidden van een cultuur die niet de zijne was, een cultuur die honderden jaren geleden al door de Spanjaarden onder de voet was gelopen. Het was niet iets typisch Mexicaans – al klonk Taco MC of Mariachi MC niet heel angstaanjagend. Je naar een overheersend, oorlogvoerend hoogontwikkeld volk vernoemen maakte meer sense.
      ‘En hoe groot is zo’n club dan?’ vroeg hij oprecht geïnteresseerd.
      Het was niet alsof hij geen enkel verstand van motorclubs had, tenslotte had hij er destijds ook met Juice over gesproken.
      ‘We hebben twintig charters verspreid over de VS en Mexico.’
      Roman knikte langzaam. ‘En dat Jamies huisgenoot een man uit een andere club is, veroorzaakt dat geen problemen?’
      De ogen van de clubpresident vernauwden iets, maar Roman behield de onschuldige uitdrukking op zijn gezicht. Hij kon zich best voorstellen dat de man daar een mening over had. Marcus’ blik dwaalde even weg en bleef op Jamie rusten.
      ‘Ze vormt geen bedreiging,’ zei hij.
      Roman wist niet of hij hem geloofde.
      Toen Marcus hem aankeek, wist hij zeker dat hij hem niet geloofde.

. . .


Esai vond de avond goed verlopen. In elk geval beter dan de keer dat hij Jamie thuis introduceerde. Zijn vader hield zich afzijdig, al liet Jamies broer zich daar niet door afschrikken en stelde hij hem vragen over dingen waar Esai zelf nog nooit over na had gedacht. Hij merkte dat zijn vader zich er niet prettig onder voelde, al hield Esai in gedachten dat zijn vader hoe dan ook geen voorstander van zijn relatie met Jamie was. Hij vroeg zich af of de man zijn roeping als psycholoog misgelopen had, want hij stelde scherpe vragen over dingen waar Esai nog nooit over na had gedacht, over de jeugd van zijn ouders en het oprichten van de club. Op zijn beurt vertelde hij over de gebouwen die hij de afgelopen jaren ontworpen had en over zijn huidige project.
      Jamies moeders waren ook leuke moeder. Mitsy was een beetje dromerig en antwoordde alleen als er rechtstreeks een vraag aan haar gesteld werd. Lola had een vlotte babbel en zorgde ervoor dat er geen enkele stilte viel. Hij vroeg zich af of dat kwam omdat ze een beetje nerveus was, hij herkende Jamie wel een beetje in dat gedrag. Zou één van hen haar biologische moeder zijn? Hij merkte dat hij naar hun neuzen en monden keek, naar hun ogen om gelijkenissen te ontdekken. Hier en daar had ze wel wat weg van beide moeders, maar hij kon het zich net zo goed inbeelden. Of was ze misschien geadopteerd en had ze met geen van tweeën een bloedband? Uiteindelijk besloot hij dat het niet uitmaakte. Ze beschouwde Mitsy en Lola als haar ouders, dat was het enige wat telde.
      Na het eten van de enchiladas, gaf Roman hem een schouderduwtje. ‘Peuk doen?’
      Peuk doen. Vandaag was dat codetaal voor een stevig gesprek met de grote broer van je vriendin voeren. Dat werd bevestigd toen Jamie ook mee naar buiten wilde lopen en Roman bijna onopvallend zijn hoofd schudde. Aarzelend bleef ze staan.
      Esai leunde naar haar toe en drukte een kus op haar mondhoek. ‘Elke goeie broer voelt de vriend van zijn zusje aan de tand, maak je niet druk.’
      Dat zou hij zelf immers ook doen, mocht Tessa over vijftien jaar met een kerel thuiskomen.
      Hij liep naar de achterdeur toe, wachtte tot Roman er ook uit was en sloot hem. Hij kon het niet helpen dat hij een beetje zenuwachtig was. Geen van zijn exen had een oudere broer gehad en hij wist dat Jamie erg naar hem opkeek. Als Roman óók al wat tegen hem had, kreeg hij het niet makkelijk. Ze zakten op twee tuinstoelen aan de rand van de tuin neer, met uitzicht op de bloementuin waar zijn moeder belachelijk veel tijd in stopte. De hele tuin was fleurig, soms had hij het gevoel dat zijn moeder een levendige tuin wilde omdat de levens van haar echtgenoot en zoon met de dood besmeurd waren. Hij trok een sigaret uit een pakje vandaan en bood die Roman aan, maar de jongen schudde zijn hoofd.
      ‘Ik ben eigenlijk al een jaar gestopt.’
      Esai knikte langzaam. ‘Wat wil je weten?’ vroeg hij op de man af.
      Roman leunde naar achteren. ‘Goeie vraag. Juice wilde vanochtend me praten. Hij had niet echt een goed woord voor je over.’
      Esai snoof. Wat een hufter. Gisteren had hij zo’n klerestreek geleverd en nu was hij zo laag dat hij Jamies broer wilde waarschuwen? ‘Hij is ook op haar verliefd,’ zei hij toen.
      ‘Ja, dat was me duidelijk.’
      Er viel een beetje een ongemakkelijke stilte. Wat moest hij daarop antwoorden?
      ‘Wat wil je vader van haar?’
      De vraag kwam een beetje onverwacht en hij keek verward opzij. De omslag van Juice naar zijn vader was nogal groot. ‘Wat?’
      ‘Je vader beschouwt haar als een bedreiging.’
      ‘Nee,’ mompelde hij. Hij beet op de binnenkant van zijn wang, zich afvragend of hij nog wel meer moest zeggen. Na een trekje van zijn sigaret te hebben genomen zuchtte hij. ‘Toen Jamie ons clubhuis in liep op zoek naar een lift en ik erachter kwam dat haar huisgenoot een Son was, leek dat me een mooie kans.’ Zijn ogen flitsten opzij. Hij had verwacht een harde uitdrukking op Romans gezicht te zien, maar dat was niet zo. Het moedigde hem aan om verder te spreken. ‘Het betekende dat ik toegang tot zijn huis had. Juice is een hacker, hij heeft alle belangrijke shit op zijn laptop staan. Als ik die zou kunnen stelen, zou dat prachtig zijn.’ Hoewel hij zich nog wel schaamde, durfde hij er wel open over te zijn. Inmiddels wist hij toch wel dat Juice zijn laptop niet zou laten rondslingeren. ‘Maar toen werd ik echt op haar verliefd. Al heel snel, en heel erg.’ Hij was even stil. ‘Ik heb het haar verteld. Dat mijn eerste intenties niet helemaal zuiver waren, maar dat ik al bij de eerste date voor haar viel en dat ik daarna geen aandacht meer voor andere meisjes heb gehad.’ Hij ademde de rook uit en keek toe hoe het wegdreef in de avondlucht. ‘In de ogen van mijn pa heb ik gefaald. Hij vindt dat Jamie geen geschikte Old Lady is. Dat is niks persoonlijks – dat vond hij ook van mijn exen. Hij wilde dat ik gewoon een van de meisjes zou kiezen die hun diensten aanbieden in het clubhuis, die het leven kennen, die weten wanneer ze hun mond moeten houden en niet.’ Hij keek even opzij, verlangend naar een glimp van Jamie door het raam. De gordijnen waren echter dichtgetrokken. ‘Hij vindt dat ik haar boven de club heb verkozen,’ zei hij toen. ‘En dat mijn loyaliteit daardoor verkeerd ligt. En –’
      Opeens klonken er geweerschoten, glas dat brak. Gegil.
      Esai bevroor.
      Roman was de eerste die overeind vloog en verdoofd registreerde Esai hoe hij met een vloeiende beweging zijn pistool tevoorschijn haalde. Een pistool. Waarom had Jamies broer een pistool op zak? Hij schudde de gedachte van zich af en sprong ook overeind, daarna rende hij achter Roman aan naar binnen.
      Er werd nog steeds geschoten. Zijn keel werd dichtgeknepen toen hij zijn moeder bloedend op de grond zag liggen. Zijn vader stond bij het raam en vuurde in de duisternis, Roman draaide zich weer om en rende naar buiten, waarschijnlijk om de schutters klem te zetten.
      Esais ogen schoten door de ruimte. Zijn zusje, waar was zijn zusje? Weer werd zijn blik naar zijn moeder getrokken. De tranen sprongen in zijn ogen en hij viel naast haar op zijn knieën. ‘Mam?’ vroeg hij met overslaande stem.
      Er zat een bloedvlek op haar borst en ze haalde moeizaam adem. Ze keek langs hem heen omhoog. Weer schoot zijn eenjarige zusje door zijn hoofd en hij keek om zich heen. Plotseling zag hij Jamie, ze zat onder de tafel, met haar rug naar het raam en ze had haar armen om Tessa heen geslagen.
      Hij hoorde haar praten tegen het kleine meisje. Het was niet verstaanbaar, maar niettemin zorgde haar stem ervoor dat hij iets helderder kon nadenken. Hij kwam weer overeind en haastte zich naar de keuken om een doek te vinden waarmee hij de wond van zijn moeder kon stelpen. Hij drukte het in handen van een van Jamies moeders, die zich achter de bank verborgen hadden, en droeg haar op de wond dicht te drukken. Daarna rende hij naar de trap en haastte zich naar boven om een raam te zoeken vanwaar hij misschien zicht op de schutters had.
      Zijn hart raasde in zijn keel en hij knipperde verwoed om het beeld van zijn bloedende moeder uit zijn gedachten te bannen. Een traan gleed langs zijn wang toen hij zijn slaapkamerdeur opengooide en naar het raam baande, en in het Spaans vloekend begon hij op de mannen te vuren die zich achter een auto hadden verscholen.

Reacties (3)

 • Long

  Oooooh god jezus hoe gaat dit aflopen...

  1 jaar geleden
 • Sunnyrainbow

  Wowwwww wat intens! Ik hoop dat het de Sons niet zijn..

  1 jaar geleden
 • VampireMouse

  Oew shit!
  Ga jealjeverhalen eerst een cliffhanger geven door je door gaat?
  Spannend!!

  1 jaar geleden
  • Croweater

   Ik moet er weer even inkomen hahaha, dit houdt me gemotiveerd om verder te schrijven :p

   1 jaar geleden
  • VampireMouse

   Hahaha nou ik blijf sowieso wel gemotiveerd om te lezenxD

   1 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen