Zilveren regendruppels tikten op de tegels van de straat. Een klein, mager figuurtje verscheen op de hoek. Het was een vos, met een zilverblauwe vacht. De vos rende lichtvoetig snel door de straat. De regen droop van haar vacht, terwijl ze stevig doorrende. Achter haar verscheen een grote, massieve donkergevlekte buldog. Zijn rode halsband glom door de regen, en als je even wat beter keek zag je tanden eraan zitten. Monstertanden, hondentanden en……. Kattentanden! De vos schrok, maar rende nog sneller door. Ze rende zo snel dat het leek alsof haar poten de grond niet eens raakten. Maar de hond kwam dichterbij. Luidkeels blaffend begon hij te happen naar de vos, die nog maar een paar centimeter van de hond verwijderd was. De vos hijgde, en ze ging langzamer. Plotseling zag ze een stroomboom. Ze sprong omhoog op een van de onderste ijzeren takken. De hond had de boom bereikt, maar tot haar schrik zag de vos dat de hond hoger was dan de eerste ijzeren tak. Dus sprong ze omhoog naar de tweede ijzeren tak. Helaas kon de hond ook klimmen, en sprong op de eerste ijzeren tak. De vos moest dus naar de derde tak, en de hond sprong op de tweede tak. Zo ging het door, tot de vos het bovenste van de boom had bereikt. Er hingen aan elke kant drie touwen die klikgeluidjes maakten. Het onweer klonk nu bijna boven de vos. Ondertussen was de hond op het plankje gaan staan, naast de vos, die de schrik van haar leven kreeg. Maar op dat moment klonk een kraak, dat betekende dat de hond te zwaar was. vlug sprong de vos op de stam, die boven het plankje eindigde, net voordat de plank afbrak en de hond op vier poten op de grond belandde. De vos keek naar beneden en grinnikte. 'Stomme hond!'
De hond blafte luidkeels en sprong tegen de boom op, maar de boom was te hoog voor hem. De vos hoorde dat het onweer boven haar was, maar negeerde het. De regen ging nog harder en de hond zat nu in waakhouding naast de boom. Op dat moment kwam er een flits, die de boom doormidden brak. De vos sprong net op tijd opzij, terwijl de hond luid keffend bij een monsterhol naar binnen rende. De boom splitste door de midden en een helft boog naar beneden. En de vos sprong op een van de zwarte touwen. Net op tijd want de bliksem sloeg vlak achter haar in, dus sloeg de vos haar nagels in het touw. Het touw knapte en de vos liet los. Ze belandde in een afvalbak. 'Jakkie, wat een vieze boel!'
Op dat moment kwam de bliksem. Voor de vos ging het in slow motion; er kwam een bliksemschicht op haar af…

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen