. . .

Voor er verder nog iets gezegd kon worden over het feit dat Raine een relatie met een man had, ging de deurbel. Raine had het gevoel dat de grond onder zijn voeten op het punt stond om weg te zakken. Hij wist niet hoe hij deze teleurstelling moest verwerken en al helemaal niet hoe hij zijn vaders opinie aan zijn vriend moest communiceren. Juice kwam uit een gebroken gezin, met een vader die was vertrokken toen Juice nog een kleuter was en een moeder die meer troost in de wijn vond dan in haar kinderen. Een schoonmoeder zou hij ook al niet hebben – Raine had gehoopt dat zijn vader hem dan toch met warmte zou ontvangen.
      Maar nee.
      Juice had blijkbaar de verkeerde geslachtsdelen.
      ‘Nou dan gaan we maar ergens anders heen,’ mompelde Raine, waarna hij naar de gang liep. Hij probeerde zichzelf bij elkaar te rapen voordat hij de deur had bereikt en in die tijd óók nog een smoes te bedenken waarom ze buiten de deur gingen eten, maar in die paar tellen slaagde hij in geen van beide.
      Raine deed de deur open en zag zijn vriend staan. Juice stond op zijn tenen te wippen, overduidelijk zenuwachtig om zijn vader te ontmoeten. Raine keek in die warme bruine ogen, die altijd sprankelden wanneer ze hem aankeken. Ogen die ook meteen doorhadden als er iets aan de hand was.
      Even dwaalde Raines blik af naar het geronk van de motor een paar meter verderop. De bestuurder zwaaide naar hem en ging er toen vandoor. Panthom. Weer was dat onbestendige gevoel daar weer, maar hij drukte het hardnekkig weg. ‘Wie had dat kunnen denken, een van mijn broeders die je vrijwillig naar mijn huis brengt. Of moest je betalen?’
      ‘In natura, als het aan hem lag,’ grinnikte Juice.
      Raine had zichzelf nooit het bezitterige type gevonden, maar op dit moment wilde hij het liefst een ring om Juice’ vinger schuiven zodat iedereen wist dat zijn vriend off limits was.
      Juice’ armen gleden om hem heen en hij kuste hem zachtjes. ‘Goh, zie ik daar nou een beetje jaloezie?’ klonk het plagerig.
      ‘Misschien wel, ja,’ bromde hij. ‘Het idee dat je dicht tegen hem aan op de motor hebt gezeten…’
      Juice schoot in de lach en kuste zijn neus. ‘Lekker ding ben je ook. Je ziet ze me liever met honkbalknuppels te lijf gaan?’
      Raine verschoot van kleur. ‘Nee, natuurlijk niet,’ mompelde hij beschaamd. Hij zuchtte. ‘Sorry. Het is gewoon…’
      Juice kapte hem af met een kus. ‘Het is maar goed dat ik niet wist dat er zo’n knappe gay in je eigen motorclub zat.’ Hij gaf hem een knipoog.
      ‘W-wat? Hij valt op mannen?’
      ‘Blijkbaar. Hij zei dat hij eerst niet uit de kast durfde te komen. Maar tegen zijn hacker-soulmate durfde hij dat wel toe te geven.’
      ‘Zijn wát?’
      Juice schoot in de lach. ‘Ik ben gewoon een Mayan-magnet, blijkbaar.’
      Raine snoof, al was het moeilijk om zich écht verongelijkt te voelen bij Juice’ plagende grijns. Het zwaarmoedige gevoel gleed een beetje weg. ‘Als die natura dan maar tot een handdruk beperkt blijft.’
      ‘Een stevige knuffel.’ Juice legde zijn handen om Raines heupen, zijn oorschelp tintelde toen hij fluisterde: ‘De rest is voor jou vanavond.’
      Raine liet zijn handen naar Juice’ achterzakken glijden en haakte zijn duimen erin. ‘Ik dacht het niet.’ Hij ving Juice’ lippen in een kus voordat hij vervolgde: ‘Dat beurse lijf van jou krijgt vannacht strikte bedrust. Ik daarentegen… Terwijl ik in Santo Padre was, heb ik ruim een week kunnen fantaseren over…’
      ‘Snoep!’ riep Juice hem opeens.
      Hij staarde zijn vriend aan. ‘Wat?’
      Juice seinde met zijn ogen en Raine kreeg over zijn schouder. Er kwam een blos op zijn wangen toen Sasha kwam aangedrenteld, die vrolijk naar hen zwaaide en toen Juice’ echte naam noemde.
      ‘Gefantaseerd over snoep ja,’ mompelde hij.
      Juice lachte zachtjes en liet hem toen los om het meisje op te tillen, die met grote ogen naar zijn beurse gezicht staarde en heel voorzichtig de blauwe plekken aanraakte. Achter hem kraakte de deur naar de woonkamer. In de verwachting zijn zusje te zien, keek hij om, maar hij zag dat zijn vader er stond.
      ‘Ga tante Sammy maar even helpen, Sas. Dan kan ik even met Raine praten.’
      Het meisje wurmde zich uit Juice’ armen vandaan en huppelde naar binnen toe. Zijn vader sloot de deur achter zich. De spanning nam toe bij iedere stap die er gezet werd. Hij zou Juice toch niet wegsturen? Zijn blik flitste naar zijn vriend, die nu ook nerveus oogde.
      ‘Fijn om te zien dat u in orde bent, meneer,’ zei Juice. Zijn blik ontmoette die van Raine alsof hij naar bevestiging zocht. Raine pakte hem bij de hand en zette een stapje opzij zodat Juice naast hem kwam staan.
      ‘Dank je wel,’ antwoordde zijn vader zacht. Hij haalde even diep adem, alsof hij van plan was iets te zeggen wat hij moeilijk maar onvermijdelijk vond. ‘Zoon…’ Hij keek hem recht aan. ‘Ik schrok inderdaad toen ik hoorde dat je een… relatie met een man hebt.’
      Juist. Het voelde wederom als een klap in zijn gezicht. ‘Moet dat echt nu?’
      Zelfs als hij Juice’ hand niet vast had gehad, had hij wel aangevoeld hoe vreselijk ongemakkelijk zijn vriend zich voelde.
      ‘Ja. Ik ben bang dat je mijn woorden verkeerd geïnterpreteerd hebt. Je vriend is hier van harte welkom.’ Hij schonk Juice een glimlach. ‘Echt waar. Ik was alleen overdonderd door het nieuws. Ik wist niet dat je op mannen viel.’ Hij aarzelde, leek zich zeer slecht op zijn gemak te voelen. Toch voelde hij de drang om zichzelf te verklaren. ‘Het gaf me het gevoel dat ik gefaald heb als vader. Omdat ik nooit gemerkt heb dat je met je geaardheid geworsteld hebt en je het nooit aan me kwijt kon. Daarom reageerde ik zo. Niet omdat ik teleurgesteld zou zijn in je partnerkeuze. Naar ik begrepen heb, hebben daar al genoeg mensen problemen mee.’
      Er viel een last van Raines schouders en hij voelde zich zelfs een beetje beschaamd. Híj was degene die snel geoordeeld had. Zijn vader worstelde al met het feit dat hij zijn dochter en vrouw niet had kunnen beschermen, dat zijn zoon zoiets essentieels voor hem zou achtergehouden had, moest pijn doen.
      ‘We zijn er zelf nog maar net achter, pa. Het is niet zo dat ik jarenlang ongelukkig in de kast heb gezeten. We zijn gewoon op elkaar verliefd geworden, zo simpel is het.’
      ‘Oh.’ Nu was het zijn vaders gezicht waar opluchting overheen flitste. ‘Dat is fijn te horen.’ Hij wierp een verontschuldigende blik op Juice. ‘Sorry jongen, wat een onthaal dit.’ Hij stak zijn hand uit. ‘Elijah.’
      ‘Juan Carlos,’ antwoordde Juice. Raine trok een mondhoek op – zo had hij Juice zich nog nooit horen voorstellen. In het begin had hij eens naar zijn echte naam gevraagd, maar zo zijn volle naam horen was nog niet vaak voorgekomen. ‘Maar iedereen noemt me Juice. Behalve Sasha. We waren bang dat ze zich zou verspreken.’
      ‘Omdat je bij een andere club zit,’ zei zijn vader met een knikje. ‘Ja, logisch. Maar nu weet iedereen het, hè?’
      Juice knikte.
      Raine vond het wel tijd om Juice wat verder over de drempel te trekken zodat hij de deur kon sluiten. ‘Hij is degene die je gevonden heeft, pa. Hij is er zelfs voor gemarteld.’
      Juice gaf hem een schouderduwtje. ‘Nou maak je het helemaal mooi.’
      ‘Laat me,’ antwoordde Raine lachend en hij gaf zijn vriend een kus op zijn wang. ‘Laat me lekker over mijn vriendje opscheppen.’

. . .


Juice’ ademhaling klonk gejaagd. Het heerlijke gevoel dat Raine met zijn mond ontketend had, ebde langzaam weg. Raine zakte op zijn zij naast hem neer, een triomfantelijke grijns op zijn gezicht. Voorzichtig streelde hij zijn buik, om de donkere plekken heen. Met zijn andere hand ondersteunde hij zijn hoofd terwijl hij op Juice neerkeek. Nog bijkomend van de hitte-explosie, hief Juice zijn eigen hand en streek met zijn duim langs Raines lippen. Raine gaf kleine kusjes tegen zijn duim, zoog af en toe zachtjes zonder zijn ogen van Juice af te nemen. Zelfs dat zag er zo vreselijk heet uit dat het hem gek maakte van verlangen.
      ‘Ik wil je,’ fluisterde hij. ‘Ik wil je helemaal.’
      Raine verplaatste zijn lijf iets opzij en Juice rolde op zijn zij, zodat zijn vriend dichter naast hem kon komen liggen. Met hun gezichten naar elkaar toe lagen ze op hetzelfde kussen, hun lijven dicht tegen elkaar aan.
      ‘Dat begreep ik al toen je zei dat je wilde trouwen,’ plaagde Raine. ‘Ik vond je wel zo’n romanticus die tot onze huwelijksnacht wil wachten.’
      Juice voelde een gloed naar zijn wangen trekken. Het zou het wel nóg specialer maken.
      ‘Ik verloor mijn maagdelijkheid al toen ik veertien was,’ mompelde hij.
      Raine haalde zijn schouders op. ‘Maar niet op díe manier, toch?’
      De blos werd heviger. ‘Nee,’ mompelde hij.
      ‘Alles aan onze relatie is anders dan mijn voorgaande relaties of alle losse contacten tussendoor. Ik vind het niet erg om langer te wachten. Je bent nog steeds zenuwachtig.’
      Juice tuurde een tijdje zwijgend in Raines ogen. De liefde die hij daarin zag, maakte hem nog steeds verlegen. Vaak begreep hij niet waar hij dit aan verdiend had. Zelf had hij nooit veel respect gehad voor het lichaam van de ander, hij had ervan genomen wat hij wilde zonder zich ooit aan die persoon te hechten.
      ‘Heeft het voor jou meerwaarde om te wachten?’ vroeg hij zich af.
      ‘Misschien,’ mompelde hij. ‘Mijn moeder vond het altijd belangrijk,’ zei Raine toen. ‘Jezelf bewaren voor de ware. Ik had er lak aan, maar ergens vind ik het wel een mooie gedachte.’
      Ergens vond Juice het belachelijk klinken. Achterhaald. Maar ergens vond hij het inderdaad wel romantisch, om henzelf aan elkaar te geven op dezelfde dag als ze dat ook voor de wet deden. Dat het voor Raine ook een soort manier was om de zegen van zijn moeder te voelen, kon hij ook begrijpen.
      ‘Oké,’ zei hij toen. Hij streek met zijn neus langs die van Raine. ‘Dan wachten we tot onze huwelijksnacht.’ Hij grinnikte zachtjes. Al klonk dat nog steeds als een soort sprookje, als iets wat nooit echt zou gaan gebeuren. Zijn blik werd serieuzer. ‘Denk je dat ze ons echt laten trouwen?’
      Raine haalde zijn schouders op. ‘Ze hoeven ons niet in te zegenen.’ Zijn hand dwaalde lichtjes over Juice’ zij, bleef op zijn heup liggen. ‘Ik denk er serieus over om te stoppen. Dat de clubs tussen ons in staan, vond ik al moeilijk. Maar dat de club nu ook de reden is geweest dat mijn vader in gevaar was… Ik heb een tweejarig meisje waar ik voor moet zorgen. Een zusje dat al de helft van haar gezin is kwijtgeraakt. Ik wil alleen niet nú stoppen en ze laten denken dat het alleen door jou komt. Ze zijn nog flink kwaad,’ mompelde hij. ‘Dat moet eerst zakken. Voor er wel wraakacties komen.’
      Juice keek zijn vriend bedenkelijk aan. ‘Als jij stopt dan stop ik ook.’
      ‘Dat hoeft niet,’ zei Raine zacht. ‘Als ik geen Mayan meer ben, zullen ze jou misschien ook niet meer wantrouwen.’
      ‘Je zult altijd banden met de Mayans hebben. Ik denk niet dat ze me ooit nog volkomen zullen vertrouwen.’
      Het kwam er wrokkiger uit dan de bedoeling was. Het was ook niet eerlijk – de anderen hadden heel mild gereageerd. Hij wist echter dat ze zich inhielden, dat hem nog wel wat te wachten stond. Raines broeders hadden vrij explosief gereageerd – maar hij wist dat het ook binnen zijn club niet zomaar voorbij zou waaien.
      ‘Ze waren niet boos, toch?’ vroeg Raine.
      ‘Dat komt nog wel. De prioriteiten liggen elders. Misschien dat ze hun boosheid voor zich houden, maar dan uit het zich wel op een andere manier. Ze zullen hun slaatje eruit willen slaan. Mijn band met jou willen gebruiken.’
      Raine boog zich naar hem toe en kuste zijn schouder voor hij weer opkeek. ‘Misschien heeft de samenwerking van vandaag een andere uitkomst. Kunnen we inderdaad een soort bondgenoten worden. We weten nog steeds niet wie er achter de ontvoeringen zit, we zijn nog niet klaar.’
      Dat was waar. Misschien zag hij het allemaal wel te somber in.
      Het was beter om de zaken per dag te bekijken. Vandaag hadden ze Mary en Elijah gevonden. Waren ze voor hun relatie uitgekomen. Had hij zijn toekomstige schoonvader ontmoet.
      Dit was een goede dag geweest en toen hij in de bruine ogen van zijn vriend keek, wist hij dat er nog heel veel van die dagen zouden komen. Zolang ze maar samen waren.
      Hij boog zich naar Raine toe en kuste hem innig.
      In gedachten begon hij al op een manier te broeden om Raine officieel ten huwelijk te vragen.

Reacties (3)

 • VampireMouse

  🤩😍🥰😍🥰😍🥰😍🥰😍🥰love this!!!!

  1 jaar geleden
 • EvaSalvatore

  why do i have the feeling that something really really bad is gonna happen between them..... (ik ga vast in de schuilkelder zitten ik hoor het wel)

  1 jaar geleden
 • AmeranthaGaia

  Ik hoop dat ze gewoon kunnen stoppen met de clubs zonder dat daar al te moeilijk over wordt gedaan...

  1 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen