a few days later

'Voor de laatste keer, Espen. Ik ga het niet doen!' Ik zucht en sjok achter Felix aan. 'Maar ik kan heel goed toveren! Professor Banning zegt het zelf. En jij bent oud genoeg om door die ring heen te komen.' Hij blijft staan waardoor ik bijna tegen hem op bots. 'Ik ga het niet doen, Espen. Ik ben hoofdmonitor! En als jij een vergelijkbare carrière wilt, zet je het uit je hoofd.' Ik sla mijn armen over elkaar. 'Ravenklauwen kunnen geen hoofdmonitor worden. Er is nog nooit een Ravenklauw hoofdmonitor geweest.' Felix zucht. 'Dat kan wel, onderdeur. De reden dat jullie nooit worden gekozen is omdat jullie gestoord zijn in jullie laatste jaar. Stel je voor dat niet alles "uitmuntend" is. Jullie zijn veel te druk bezig met andere dingen. Hoe dan ook, het feest gaat niet door.' Boos kijk ik hem aan. 'En jij gaat je zeker wél opgeven?' Hij schudt zijn hoofd, tot mijn verbazing. 'Nee. Ik ben hoofdmonitor. Ik heb verantwoordelijkheden. Ik zit in mijn laatste jaar. Ik heb examens. Ik heb wel wat belangrijkers te doen dan een of ander toernooi.' Ik zucht. De bel gaat. Felix draait zich om. 'Je les begint. Als ik het me goed herinner, heb je Toverdranken. Naar je les, of ik trek punten af!' Ik trek een lelijk gezicht en draai me om.
Ik bij Meghan, Eliza, Lucius, Korzel en Kwast aan tafel. We maken notities over Slaapdrank. Nou ja, vier van ons. Korzel en Kwast zijn er wel, maar alleen lichamelijk. Ze staren alle twee naar hun ketel. Professor Slakhoorn is druk bezig met schrijven. 'Psst.' Ik zucht en kijk op. Het is Lucius. 'Heb je het gehoord van het bal?' Meghan en Eliza kijken ook op. Ik haal mijn schouders op. 'Ja. Nou en?' Hij gaat rechter zitten. 'Heb je al iemand?' vraagt hij. Ik stop met schrijven en kijk hem aan. 'Wat wil je?' vraag ik hem. 'Je weet dat wij ook mogen gaan. Niet tot het einde, maar nog steeds tot middernacht.' Ik snap hem niet. 'Nogmaals, wat wil je?' 'Mevrouw Fahrling, meneer Malfidus! We zitten hier bij Toverdranken.' Slakhoorn kijkt ons aan. 'We bespreken uw notities, professor,' zegt Lucius. 'Mijn vader had gelijk. U bent echt van alle markten thuis als het om Toverdranken gaat.' Slakhoorn lijkt gevleid. 'Dank je, Lucius. Hoe dan ook, ik wil dat jullie noteren, in stilte.' Hij draait zich om en gaat verder met schrijven. Ik ga weer door met schrijven. 'Kan ik je snel wat vragen?' Ik zucht. 'Wat?' Hij gaat even verzitten. 'Wil je met me naar het bal?' fluistert hij. Ik kijk hem aan. 'Sorry?' zeg ik verbaasd. 'Je hebt me wel gehoord,' zegt hij met een vastberaden blik. Ik kijk even naar Meghan en Eliza. Die gaan snel weer door met schrijven. 'Ik vraag het aan jou, niet aan je vrienden.' Ik kijk hem weer aan. 'Sorry, ik ben alleen...' 'Laatste waarschuwing! Ik waarschuw jullie niet nog een keer.' Ik zucht en schrijf verder. 'Ik zal erover nadenken,' mompel ik zachtjes. Ik hoor hem grinniken. 'Goed.'
Samen met Meghan zit ik in de leerlingenkamer. 'Je gaat toch niet echt met hem naar het bal?' vraagt ze. 'Denk je dat het een val is?' vraagt ze dan. Ik kijk op van mijn boek. 'Hoe bedoel je?' vraag ik haar. 'Nou ja, hij is niet echt aardig tegen je. Hij is best bot en arrogant. Misschien wil hij je voor schut zetten. Dat zou ik erg vinden.' 'Dus je vindt dat ik nee moet zeggen?' Ze haalt haar schouders op. 'Dat lijkt me het verstandigste. Ik weet niet wat zijn bedoelingen zijn. Ik weet dat hij je eerst leuk vond, maar of dat nu nog zo is?' Aan de ene kant heeft ze een punt. Aan de andere kant. Ik heb nog niemand voor het bal. Zelfs Felix heeft een date. En ik kan hem goed in de gaten houden. Ik kan er met Felix over praten. Hij zit bij Zwadderich. 'Ik zal er met Felix over praten. Hij zit bij Zwadderich. Hij kent Lucius misschien wat beter.'

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen