8 Jaela pov
Die maandag na het ontbijt keek ik nog snel naar rooster wat ik had. De gangen waren al overspoeld door de massa leerlingen die naar hun eigen les moeten. Mijn totale schoolprogramma was beeldend kunst en dans. Ook de kunstvakken die ik leuk vond.
Ik moest naar lokaal C34 zijn voor theorie.
Daarna had ik dansles.
Ik keek om me heen.
Waar moest ik precies zijn? De gang was het ineens rustiger dan paar seconden geleden.
‘Moet je ergens zijn?’ hoorde ik een mannelijke stem naast me. Ik draaide me om.
Ik begon bijna te smelten van zijn knappe uiterlijk. Mijn hart ging te keer en mijn knieën begonnen te knikken.
‘…nou…Euh…Ja, maar ik weet niet waar het precies zit.’
Hij fronste lichtjes zijn wenkbrauwen en staarde met zijn schitterende blauwe ogen naar me. ‘Je bent voor een tweede jaar nieuw zie ik?’
‘Ja, pas een week.’
‘Dan bof je dat er een laatste jaar naast je staat. Ik weet precies waar C34 ligt. Het is trouwens bij de eerste verdieping.’
‘Bedankt,’ zei ik.
‘Geen dank, hopelijk moet je zijn waar je moet zijn.’
Mijn wangen voelde warm aan. Ik draaide me snel om voordat hij me zag blozen.
Gehaast rende ik naar boven hopen dat ik nog net op tijd was. Ik was al meer dan een minuut te laat.
Boven aangekomen opende ik het klaslokaal C34. Iedereen in de klas zat al. De leraar was er nog niet. Ik was opgelucht dat ik nog net op tijd was, alleen was er jammer genoeg geen plaats, behalve naast Jake zitten.
Ik zuchtte uit ergernis en ging naar mijn plaats. Het was maar een les, hoe erg kon die klootzak zijn. Ik zette mijn tas naast mijn stoel en had mijn boeken voor die les.
‘Goedemorgen, klas. Fijn dat jullie allemaal op tijd zijn.’ Hij schreef zijn achternaam op het bord. Meneer Holstein. Aparte achternaam, maar zo heette de natuurkunde leraar hier.
Niet alleen had Jake en ik dansles ook nog eens natuurkunde. Ik was al blij dat hij bij de andere vakken niet bij mij in de klas zat, zoals tekenen.
Meneer Goldstein legde die les uit over trillingen en golven. Na die les had ik Engels jammer genoeg weer met Jake. Gelukkig ging Sebas naast me zitten.
Nu het eindelijk pauze was het ik voorlopig geen last van Jake. Ik ging me al voorbereiden voor ballet.
Ik had de ballet kleding onder mijn dagelijkse kleding aan.

‘Meiden, hebben jullie gezien hoe knap jongens van het laatste jaar zijn?’ zei Shirley met een glimlacht.
Ik ging er ook bij zitten.
‘Ja, ik weet het. Jullie kennen vast Jesper van vorig jaar. Hij zit in het derde en heeft met niemand uit het eerste of tweede jaar gesproken,’ zei Rosa.
‘Hij had kort voordat de lessen vandaag begon nog met me gepraat.’
Alle meiden keken me aan.
‘Wat, serieus? Dat kan helemaal niet,’ zei Rosa.
‘Weet je zeker dat het niet iemand anders is?’
‘Nee, hij had kort nog zichzelf aan mij voorgesteld.’
‘Dat gebeurt echt bijna nooit dat zoiets gebeurd. De meeste laatste jaar praten vaak niet met de eerste of tweedejaars.’ Ze rekte haar voeten.
‘Hoezo niet? Hij was paar jaar geleden toch ook eerst een eerste en een tweede jaar?’
‘Ik heb trouwens gehoord dat het net uit is tussen Jesper en jouw zus Catharina.’
‘Had Jesper eerst een relatie?’ mijn hart maakte tegelijkertijd een sprongetje tijdens de vraag.
‘Jep, hij is compleet single,’ antwoordde Shirley.
‘Alleen jammer dat de kans heel klein is dat je iets met hem kan hebben,’ zei Rosa een beetje arrogant. ‘Sorry dat ik het zeg, maar hier op school is het een beetje een gewoonte dat laatstejaars niet meer met eerste of tweedejaars omgaan, laat staat een relatie aan gaan met een meisje uit het tweede jaar.’
‘Oh, juist ja,’ zei ik onzeker en keek omlaag.
Pas net op het moment klonk het geluid van de bel.
Ik stond op met de andere meiden die ook ballet hadden naar de danszaal.
‘Goedemorgen klas,’ zei Isolde daarna keek ze mij aan. ‘Goeie morgen, Jaela,’ zei ze vriendelijk.
Ik begroette haar terug.
‘Fijn dat jullie allemaal er zijn. We beginnen met de warming up. Iedereen zoek ergens plek bij een barre.’
Ik stond waar ik moet staan.
De pianist in het lokaal begon te spelen en de les begon. We deden paar plié, tendu’s en Développé oefeningen,

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen