Jaela pov:


'Gaan jullie elke week weg?' vroeg ik aan Sebastiaan na het eten bij de hal.
'Hoe kom je daarbij?'
'Sebas, serieus. Marley is ook nergens te verkennen. Wat verberg jullie?'
'Ik leg het je uit, maar beloof me dat je het tegen niemand verteld.'
'Ik beloofd het.'
Hij zuchtte. 'Het zit zo.'
Ik trok de portier open om uit te stappen.
Bij een paar meten afstand herkende ik de rest. Zo te zien was het één of ander pakhuis.
We liepen die kant op.
Catharina klopte tegen de ijzeren deur. Het luikje van de deur ging open. Ik kon het gezicht niet zien.
'Wat is het wachtwoord?' Vroeg het mannelijke stem voor de deur.
'Straatdans.'
'Jullie mogen erin. De deur ging open. In het gebouw weerklonk er hiphop muziek.
'Het wachtwoord,' vroeg de man. Het luikje ging weer open en ik zag zijn gezicht beter. Zijn bruine ogen keken me strak aan. Hij richtte zijn blik op Sebastiaan.
Hij herhaalde het wachtwoord.
Ik verwachtte dat hij de ijzeren door voor ons open maakte, maar in plaats daarvan ging het luikje dicht.

Er was voor een korte tijd geen reactie helemaal niks. Het was waarschijnlijk fout het wachtwoord. Net toen ik me omdraaide hoorde ik weer de muziek van de pakschuur. Ik keek naar de deur die open weer weerklonk er muziek van de pak schuur. Mijn blik was weer naar de deur die openging. De man die met zijn gezicht voor het luikje stond voor de deur. Ik leek te aarzelen.
Sebastiaan keek me aan. 'Kom je nog naar binnen? Of hoe zit dat.'
Ik liep naar binnen. Het geluid van de muziek klonk veel luider. Hierbinnen was een klein gangetje, boven mijn hoofd hing een felle gloeilamp die een beetje heen en weer zat te bewegen. Er was link toiletten, nog verder was het klapdeur. De keiharde muziek kwam juist daar vandaan. Wat was dit voor plek? Het leek op één of ander nacht feest dat er gehouden werd. Ik liep voorbij de klapdeur. Ik bevond me bij een ruimte waar een massa toeschouwers stonden. Naar waar zaten ze eigenlijk te kijken?
Ik glipte door de massa deur. Heel af en toe botste ik bijna tegen iemand aan. Sebastiaan had mijn hand beet.

Hij sleurde me verder naar voren. Hij had mijn hand los. 'Ga maar verder naar voren,' riep hij luid genoeg door de harde muziek heen.
'Oké, maar waar ga jij dan...'
Sebastiaan was plots verdwenen.
Misschien dat ik vooraan hem weer tegen kwam. Ik glipte verder naar voren.
Een dans crew stond midden in de zaal, dat allemaal uit jongemannen bestond. Ze hadden allemaal dezelfde kleding aan. De muziek begon weer. Het was een rap die pas in de top stond. Twee van ze begonnen de backflip. Daarna danste ze op de maat van de muziek.

Toeschouwers juichten. De dans wat ze deden was echt zo gaaf! Het leek net alsof ik in een dansfilm bevond, zoals step up of streetdance.
'Mensen, dat was de golden age crew, een van de kampioenen hier,' zei een mannelijke stem via een microfoon. 'Zet je schap nu komen de Mysterieus Masks Zullen ze ook iets van maken?'
Een andere groep kwam op het middelpunt staan. Dit keer zaten er ook meiden in de dansgroep en ze hadden allemaal verschillende kleding aan, het enige wat hetzelfde was, waren de witte maskers dat voor hun gezicht zaten.
Ze stonden op hun plaats en het was geleidelijk stil De muziek begon te spelen en het dak ging eraf. Dit was echt gaaf. Het leek een mix te zijn van ballet en hiphop. Ik had enkele woorden daarvoor. Supergaaf! De dans was echt steengoed, en de meeste dansen ook precies gelijk en het paste ook op de maat van de muziek.
Ze waren klaar met dansen.
'Dames en Heren, wie van de crew leden denken jullie dat er gewonnen hebben. Wijs naar de danscrew wie deze avond het beste was.'
De aantal wezen naar de crewleden die dezelfde kleding aan hebben, mijn voorkeur was de danscrew met het masker. Ik vond ze wat beter en origineler.
'De wijzende vingers te zien zijn de golden age de winnaars.'
Bijna iedereen in de zaal begon opeens te juichen.
Ik was er zelf niet mee eens.
'Sorry, Mysterieuze Masks, maar de Golden Age zijn immers de grootste kampioenen van de staat. En als beloning mogen ze speciaal nog eens voor jullie dansen,' zei de man op de microfoon.
De andere crew leden met de maskers liepen balend door de massa mensen. Een van ze leek me opeens op te merken.

Diegene kwam op me af. Hij trok zijn masker. Ik was bijna verbijsterd.
'Jaela, wat doe jij hier?' vroeg Tobias door de herrie heen.' Nog iemand kwam bij hem staan. Wacht was dat Sebastiaan?
'Die vraag kan ik ook aan jullie stellen. Zijn jullie hier met de rest van school hier voor deze dans battle?'
Sebastiaan keek om zich heen en keek me weer aan. 'Ja, dat kan je wel zien, Ik had je daarvoor verteld dat we het stiekem deden, aangezien school het niet zal toestaan als leerlingen met steen goeie dansers een battle houden ergens bij een plaats.'
Ik wilde nog iets zeggen.
Sebastiaan pakte me bij mijn arm en sleurde me hiervandaan.
'De vragen kan je beter buiten stellen. We moeten nu gaan.'
Ook Tobias begon met ons te lopen.
'Maar het is pas kwart over acht.'
Hij zei niks en liep de danszaal weg. Ik leek voor me paar glimmen van paar mensen op school te zien. Wacht, Shirley zat ook in de dans crew net als Catharina. Catharina blonde haren die ik tijdens hun dans zag.

De man voor de ingang maakte de deur van ons open. Ik liep met de andere naar buiten.
'Wat doet zij hier?' vroeg Shirley, terwijl ze voor ons neus stil stond. 'Ik mag hopen dat ze ons niet heeft gevolgd.'
Ze keek mij aan richtte haar blik op keek Tobias.
Hij hief zijn handen. 'Kijk niet naar mij, ik zie haar ook pas voor het eerst.'
'Ik was het die het haar vertelde,' Zei Sebastiaan
Shirley keek me strak aan. Ze hield haar armen over elkaar. 'Hoe weet ik zeker of je te vertrouwen bent?' vroeg ze sceptisch. 'Straks ga je het nog...'
'Ik zal echt niks door vertellen, zoals beloofd.'

Sebastiaan knikte.

We liepen weer verder naar de richting van de school. Er was echt een korte stilte onderweg.
Tobias keek me op een gegeven moment aan. 'Zeg, hoe heb je ons eigenlijk gevonden?'
Ik hield mijn schouders op. 'Waarschijnlijk toeval.'
'Bij ons bestaat er geen toeval,' zei Sebastiaan.
'hoe bedoel je?'

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen