Pov Sarah:

'Kijk.' Lars houdt me een scherm voor. 'Alle media zeggen dat jij het hebt uit gemaakt met Lando.' Hij scrolt en tientallen berichten komen voorbij. Ik draai mijn hoofd weg. Ik weiger te geloven dat dit gepubliceerd is. Charlotte zou het niet goedkeuren, maar dat zeg ik niet tegen Lars. Er zijn al genoeg mensen bij betrokken en haar wil ik er buiten laten. Lars kijkt me uitdagend aan. 'Ga je nu tekenen?' Ik schud mijn hoofd. Sander die in een hoek van de ruimte staat, draait met zijn ogen. 'Ze gaat het niet doen.' Mompelt hij. Lars kijkt naar hem. 'Dan moet jij je werk eens gaan doen. Jullie zijn samen geweest toch? Wat is haar zwakke punt?' Hij haalt zijn schouders op. 'Ik zou ook gaan voor haar vriendje.' Lars zucht. 'Of familie' Voegt Sander er aan toe. Een wenkbrauw van Lars gaat omhoog. 'Ik ben haar familie.' zegt hij nors, maar dan is hij stil 'Misschien moet ze mam en Amelia eens teleurstellen.' Ik kijk op. 'Wat ben je van plan?' Lars lacht. 'Als je tekent, gebeurd er niets. We weten beide dat je het lievelingetje bent van onze moeder. Wat nou als haar eigen dochter haar een berichtje stuurt dat ze al het contact verbreekt vanwege haar vriendje?' Lars grijnst breed. Ik slik. 'Je doet je best maar.' zeg ik zo zelfverzekerd mogelijk. Hoe lang zou het nog duren voordat er hulp komt? 'We kunnen natuurlijk ook gewoon Lola hierin betrekken, of je vriendje Lando zijn leven op het spel zetten.' Ik houd mijn gezicht met moeite strak. 'Wat je ook doet. Ik teken niet.' bluf ik, maar mijn handen beginnen al te zweten. Ze mogen Lola en Lando niets doen. Ik kijk naar Sander die nog steeds laf in een hoekje staat. 'En hem laat je er zo makkelijk mee weg komen?' Lars volgt mijn blik. 'Voor hem staat er ook al wat gepland.' 'Zoals wat?' vraag ik, in de hoop zo Lars af te leiden en tijd te winnen. Lars kijkt me onderzoekend aan. 'Waarom wil je dat weten?' Ik haal mijn schouders op. 'Ik wil mijn opties overwegen.' Lars lijkt verrast door mijn antwoord, maar herstelt zich. 'Hij heeft alles te verliezen.' Zijn antwoord blijft vaag, waardoor ik mijn ogen samenknijp. 'Je hebt nog geen idee.' Constateer ik. Lars draait zich weer naar mij toe. 'Schiet jij nou maar op met dat tekenen. Of moet ik je helpen?' Hij pakt mijn hand vast en drukt deze op het tafeltje. Ik baal mijn vuist. 'Misschien moeten we het op deze manier doen?' Lars pakt de pen en probeert deze in mijn hand te drukken. Op het moment dat dit bijna lukt, grijpt Sander in. 'Het is niet rechstgeldig als het handschrift niet klopt.' Lars kijkt naar Sander. 'Wat bazel je nou!?' Sander knikt. 'Jullie vader heeft het goed beveiligd. Ze kunnen aan het handschrift zien of het klopt of niet. Als je haar zo forceert, klopt de handtekening niet.' 'Maar ze moet tekenen!' Lars slaat met zijn andere hand op het tafeltje. De klap komt hard aan. Sander lijkt echter niet onder de indruk te zijn. 'Ze moet zelf tekenen. Of er is een andere optie.' Lars laat mijn hand los. 'En dat is?' Sander komt uit zijn hoekje. 'Je kunt haar doden.' Zijn woorden zijn emotieloos, maar zijn ogen zeggen iets anders. Mijn adem stokt in mijn keel als ik begrijp wat hij zojuist heeft gezegd. 'Haar doden.' Lars herhaalt de woorden. 'En dan?'
'Dan wordt haar deel van jou.' Sander kijkt me kort aan. Lars kijkt ook naar mij. 'Je hoort het zusje. Je tekent of je gaat dood.' Ik hoor een vleugje plezier in de woorden die mijn broer uitspreekt. 'Je gaat je eigen zusje vermoorden?' Lars schudt zijn hoofd. 'Daar heb ik iemand voor. Dan lijkt het een ongeluk.' Mijn hartslag begint te stijgen. Is dit het me allemaal waard? Het bedrijf van mijn vader is zijn levenswerk en om een of andere reden heeft hij mij een groot deel ervan beloofd. 'Je weet dat je niets krijgt tot pap dood is?' vraag ik met een beving in zijn stem. Lars knikt. 'Dat zal niet lang meer duren.' Ik kijk hem recht in zijn ogen aan. 'Waarom zeg je dat?' Lars grijnst. 'Dat wist je dus nog niet. Ze hebben het het kleine meisje nog niet vertelt.' Lars is zichtbaar geamuseerd. 'Onze vader is ziek. Ernstig ziek. Hij heeft nog hooguit twee jaar.'

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen