ALESSIO CANDELAS


The only certainty in life is death.

Het antwoord van Mark was kort geweest en de jongeman was duidelijk niet op praten uit. Dat had gemaakt dat Alessio hem verder met rust gelaten had in plaats van dit ‘tot op de bodem uit te zoeken’ zoals hij tegen de meisjes gezegd had. Wel was hij naar hen teruggekeerd om hen te zeggen dat de situatie opgelost was (niet dat hij echt wist wat voor situatie er was en wat hij dan opgelost zou moeten hebben) en dat ze Mark verder met rust moesten laten. Als bedankje kreeg hij een kus op de wang van een van de meiden. Het was zeer onprofessioneel dat Alessio dat had laten gebeuren.
Alessio excuseerde zich om eindelijk die duik te nemen waar hij zo naar had gesmacht. Iedereen wist de eindtijd wanneer ze weer bij de bus moesten zijn, en tot Alessio’s verbazing hadden de meesten zich zelfs aan de eindtijd gehouden. Er was al rekening gehouden met nakomers, dus erg achter op schema zouden ze niet komen te liggen terwijl ze zaten te wachten op de laatste mensen. Alessio maakte ondertussen praatjes met de gasten, en werd iets langer vastgehouden door de twee jongedames.
Een van de laatste gasten waar Alessio eindigde was Mark. Mark stond in de buurt van Pedro, die aan Pedro’s gezicht te oordelen geen idee had wat Mark tegen hem zei. Alessio voegde zich bij het tweetal – waarvan Mark inmiddels was gaan zitten – en gooide joviaal zijn arm om Pedro’s schouders heen, om hem vervolgens in het Spaans te vragen wie ze allemaal nog misten. Een paar opmerkingen heen en weer, een grap en Alessio die door Pedro’s haar woelde tot ongenoegen van de chauffeur voor Alessio zich op Mark richtte.
“Is het bevallen wat je tot nu toe gezien hebt?” vroeg hij de jongeman. “Waar ben je allemaal geweest?”

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen