Foto bij 1.1 [Erica]

'Leerlingen, vanaf nu zullen er drie nieuwe leerlingen hun plaats innemen op deze school, iets waar we ons alleen om kunnen verheugen,'glimlachte de directeur.
Zenuwachtig trok ik aan mijn rok, die tot op mijn knieën hing.
'Verwelkom Serena, Erica en Oliver Leroy!'
Serena en Oliver stonden op, dus volgde ik maar snel hun voorbeeld.
We liepen, met vijf meter ertussen, allemaal naar het kleine podium en de hele zaal keek ons ongeïnteresseerd aan.
'Goed, Serena zal in 5STW komen te zitten, Erica in 5Latijn en Oliver in 5TWE. Veel succes.' Hij glimlachte naar ons, en we liepen snel het podium weer af.
'Hé, hallo, meisje? Erica?'vroeg een stem plots.
Verbaasd keek ik om naar de vrouw die me riep. 'Eh ja?'
'Ik ben je nieuwe klastitularis,'glimlachte de vrouw, terwijl ze mijn hand schudde. 'Kom maar mee, ik breng je wel naar de klas.'
Ik volgde haar naar de klas, waar de rest van de mensen al zat.
'Hé, kijk uit, wil je?!'riep een stem, nadat het meisje dat erbij hoorde tegen me was op geknalt.
'Maar ik,'piepte ik.
Ze kneep me in mijn arm. 'Idioot,'siste ze, voor ze met veel air plaats nam vanachter in de klas.
'Axelle! Bied je verontschuldigingen aan!'riep de leerkracht die nog steeds naast me stond uit.
'Pfft,'was het antwoord van Axelle.
Ik fronste.
'Axelle, jij begeleidt Erica vandaag door de school.' De leerkracht keek Axelle razend boos aan. 'Zorg ervoor dat ze haar weg vind en keep an eye on here, okay?'
Axelle gromde wat en snel ging ik vanvoor op de eerste bank zitten, bang voor Axelle die helemaal vanachter ging zitten.

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen