Foto bij What if....

What if everything’s changing?
- Wat als alles verandert?
What if you wake up one day,
- Wat als je wakker wordt
and find out
- en erachter komt
that what seemed to you
- dat wat voor jou leek
as a common loving family,
- op een normale liefhebbende familie
isn’t common any more.
- Niet meer normaal is
What if those little things
- Wat als die kleine dingen
that are supposed to bring a family together
- die ervoor zorgen dat een familie bij elkaar komt
never were there with you
- er nooit waren bij jullie
What if your eyes are opened
- Wat als je ogen zijn opengegaan
And you see
- En je ziet
That you missed a ton of things
- Dat je een ton aan dingen hebt gemist
That you’ll never have the chance to experience yourself
- Die je nooit meer zelf kan meemaken
Untill the day you’ll have your own children
- Tot de dag dat je zelf kinderen hebt
And can try to do it better
- En kan proberen het beter te doen
Try to make the love last
- Proberen om de liefde te laten voortduren
What if the few little things
- Wat als de paar kleine dingen
That were there,
- Die er wel waren
those special memories you have
- de speciale herinneringen die je hebt
Will never happen again
- Nooit meer zullen gebeuren
What if the moments you cherish
- Wat als de momenten die je koestert
Will only be there in your memories
- Er alleen zullen zijn in je herinneringen
What if those things you looked forward to
- Wat als die dingen waar je naar uit keek
Are gone
- Weg zijn
And changed
- En zijn veranderd
Into something that’s uncertain
- In iets wat onzeker is
With just one thing sure
- Met slecht één ding zeker
It will never be the same
- Het zal nooit meer hetzelfde zijn
What if .... you would have lost faith in love
- Wat als .... je het geloof in liefde kwijt bent
but at the same time
- maar tegelijkertijd
it's that one thing you need the most
- het dat ene ding is dat je het meest nodig hebt

Reacties (20)

 • LynnBlack

  super moooi!! Wow !(flower)

  9 jaar geleden
 • Uneventful

  <3

  9 jaar geleden
 • Cleverness

  wauw...(H)

  1 decennium geleden
 • AcceptYou

  WAUW!!!!
  zo mooi!!!(H)(H)(H)

  1 decennium geleden
 • TomaatjeXD

  MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIII!!!!!!!!!xD(H)

  1 decennium geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen