Foto bij 01. I Know You

I Know You.

Voor me zat Kelsey, die bukte om iets uit haar tas te pakken. Net zoals ik zag ze er verbaasd uit. Uit haar tas pakte ze een tijdschrift, en ja hoor met de jongens van One Direction op de cover. ''Dat zijn ze toch?'' Fluisterde ik in Kelsey's oor. Kelsey knikte en ik zag hoe ze van het tijdschrift naar de jongens keek. Mevrouw Wrights liep Kelsey's kant op. ''Kelsey ze zijn het echt, dus zou je alsjeblieft het tijdschrift terug in je tas stoppen?'' Ze keek haar waarschuwend aan, zo vrolijk hoe ze de klas binnen kwam, zo chagrijnig is ze nu. Ik rolde met mijn ogen. Kelsey deed het tijdschrift terug in haar tas en draaide zich naar me toe. Ze maakte een walg gebaar, waardoor ik moest lachen. ''Wil je het delen met de klas Amelie.'' Mijn wangen kleurden rood. ''Het is niks, gewoon een lachbui.'' Mevrouw Wrights sloeg haar armen over elkaar heen. ''Niet in mijn les.'' Ze draaide zich weer om naar de jongens, haar hele humeur werd weer goed. Haar brede grijns verscheen weer. ''Dus jongens ik wil jullie graag welkom heten in jullie nieuwe klas. Als er iets is moeten jullie het zeggen.'' Hoorde ik haar vriendelijk zeggen. Ik mocht bijna alle leraren behalve haar, ze was altijd een bitch die zich alleen bezig hield met de nieuwe leerlingen. Ik slaakte een diepe zucht. ''De klas wordt opnieuw ingedeeld, dus als iedereen zou willen staan met hun tas?'' Braaf deden we wat er van ons verwacht werd. Niet veel later stonden we met z'n allen tegen de muur. We werden opnieuw ingedeeld en ik kreeg mijn plaats toegewezen. Ik liep naar het tafeltje in de middelste rij, langzaam ging ik zitten en wachtte op degene die naast mij komt zitten. Mijn ogen werden groter als ik een jongen met bruin haar mijn richting op liep. ''Mag ik hier komen zitten?'' Vroeg hij. Ik knikte langzaam, zijn haar leek net alle kanten op gericht. ''Louis.'' Stelde hij zichzelf voor. Ik knikte deze keer wat duidelijker. ''Amelie, maar dat had je net vast gehoord?'' Louis lachte even en knikte. Louis kwam naast mij zitten. ''Het is net alsof jullie elkaar niet mogen.'' Fluisterde hij zacht. Ik knikte. ''Ik mag haar niet, zij mag mij niet. Dan krijg je een discussie.'' Ik toverde een glimlach op mijn gezicht. Louis lachte weer. ''Hebben jullie je boeken al?'' Louis knikte en bukte even. Hij pakte uit zijn tas een paar boeken en liet ze zien. ''Ik weet hoe ze eruit zien.'' Mompelde ik. Louis stopte de boeken weer terug in zijn tas, deze les hadden we ze toch niet nodig. ''Deze les gaan we elkaar voorstellen.'' Begon mevrouw Wrights. Wie had er gelijk? Moi! Ik zakte onderuit met mijn armen over elkaar heen geslagen. Louis keek de klas even rond, achter hem zaten Zayn en Kelsey. Hij fluisterde iets tegen Zayn, dat ik niet kon verstaan. ''Mag ik het ook weten?'' Vroeg ik op een lieve toon. ''Amelie!'' Hoorde ik mevrouw Wrights schreeuwen. ''Niet praten tijdens mijn les.'' Ze keek me boos aan. ''Wat? Zij praten ook!'' Ik wees naar Louis en Zayn. ''Ik heb alleen jou gehoord.'' Mijn mond viel open van verbazing, kregen ze net gewoon voorrang? Een zacht gegrinnik verliet Zayn's mond. Ik keek hem waarschuwend aan, meteen stopte hij. Ik draaide me weer om en hield de rest van de les mijn mond dicht.

Reacties (2)


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen