Foto bij XIX. The return of the princess (part 1)

Ja, herken je de titel ergens van? Zo ja, dan ben ik heel blij:)lotr-lover(H)
Hymas=het mensenrijk. Ik zeg het maar, want ik gebruik deze term niet zo vaak.

Farae's voetstappen waren nauwelijks te horen op het zachte pad dat naar het dorp leidde, maar ik werd wel opgemerkt. De boeren die in het veld stonden te werken, staarden me na. Gelukkig kwamen ze nog niet dichterbij.
Mijn hart klopte in mijn keel en ik wist zeker dat in mijn leven nog nooit zulke spanning had gevoeld. Hadden die twee weken mij zo verandet dat ik dit niet eens aankon?
Ik nam alles nog eens door. De dorpelingen zouden me zien en ik zou ze alles uitleggen. Het hing van hun af of het nieuws mijn vader zou bereiken.
Ik ademde diep in. Dit was aan mij. Mijn vader was hier nu niet om voor me te spreken. Misschien was dat wel waarvoor ik zo bang was. Dit was aan mij.
De eerste seconden waren stil. Hoewel er geen duidelijk grens was, wist ik dat ik het dorp nu bereikt nu bereikt moest hebben. De eerste huisjes stonden namelijk hier.
"Kijk! Bezoekers!" riep een klein kind.
En zo begon het. De moeder van het kind keek naar mij en haar mond viel open.
"Prinses Shÿra?"
Al gauw kwamen anderen kijken. Boeren en boerinnen, maar ook handwerkers en handelaars. Mannen en vrouwen. Ik zag hun ogen, flitsend naar elkaar, niet wetend wat te zeggen of te doen.
Ondertussen bleef ik staan, met Merryn aan mijn zij. Ik keek hem bang aan en hij gaf me een bemoedigende glimlach.
"U bent teruggekeerd?" vroeg een man.
Beheerst knikte ik, en het tumult barstte los. Vragen kwamen van alle kanten en iedereen praatte door elkaar. Onwennig hief ik mijn hand op en het geluid verdween.
"Ja, ik ben terug. Maar met slecht nieuws." Ik keek even naar beneden en zuchtte zacht. Ik wilde dit liever helemaal niet vertellen. Het maakte alles zo officieel, zo echt. Hoe kon ik het nog ontkennen? Dat kon ik niet.
"Memno is opgevolgd door zijn zoon. Zijn naam is Menro en hij wilde zelfs met me trouwen om Terre en Hymas te verbinden. Ik weigerde. Helaas gaf hij niet op en hij vertelde me over zijn plannen om ons aan te vallen en zo Terre te veroveren."

Reacties (6)

 • MagicalSpy

  Ik hou van elvenverhalen
  Dus ik hou van jouw verhaal

  9 jaar geleden
 • ImmaBeAPenguin

  ik heb gewoon te veel om te lezen en te schrijven

  9 jaar geleden
 • Lente2

  Ben benieuwd of het nieuws snel verspreid word. Snel verder!

  9 jaar geleden
 • Allysae

  omg
  snel verder

  9 jaar geleden
 • EffieTrinket

  Nice(H)(H)
  Snel veder:Y)

  9 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen