151! ik ging het op het vorige zetten maar ik ben het vergeten..ah ja.. kan gebeuren..

Heloise Black
‘I’m.. A descendant of an Indian chief who could make contact with a wolf, I have the ability to turn into a wolf.’ I said, it sounded a bit like a confession. Aro stared at me. ‘Being able to turn in a wolf? Only at night or full moon?’ Caius asked, but Aro ignored him. ‘She won’t do it..She is against vampires who feed on human blood.’ Edward said, looking to aro.. Carlisle looked at Edward, curious. ‘Aro was thinking about a new... member for a kind of.. dayguard.’ Edward said. I pulled up my nose, I wouldn’t be able to do it. ‘I know, my dear.’ Edward whispered. His armes were tight around me. ‘Just like us, Heloise doesn’t want human to know about her little secret.’ Edward hinted towards Aro, who smiled. ‘Of course we will keep her secret...but there is only one little problem... We are not sure if Bella’s death.’ The other Black haired one said. I looked at him, he looked kind of sad. ‘Heloise’s memories are...kind of messy, but I could give you my memories, Aro.’ Carlisle said. ‘So very thoughtful of you Carlisle, but I think I might be... more interested in those of your Son. It was him who broke the rules with his girlfriend as I remember.’ Aro said with a little smile. Edward looked at me, gave me a little kiss on the forehead and stepped towards Aro.

‘Ik ben een nakomeling van een indianen opperhoofd die erin slaagde om contact te leggen met een wolf, ik heb de mogelijkheid om in een wolf te veranderen.' zei ik, het klonk meer als een bekentenis. Aro staarde me aan. 'In staat om te veranderen in een wolf? ALleen 's nachts of bij een volle maan.' onderbrak Caius, maar Aro negeerde hem. ‘Ze zal het niet doen... ze is tegen vampiers die mensenbloed drinken.' zei Edward, terwijl hij Aro aankeek. Carlisle keek naar Edward, op een verbaasde manier. 'Aro dacht eraan om een nieuw lid aan zijn wacht toe te voegen...een soort dagwachter.' Zei edward. Ik haalde mijn neus op, ik zou niet in staat zijn dat vol te houden. ‘Ik weet het, liefste.' fluisterde Edward. Zijn armen waren strak rond me heen. 'Net zoals wij, zou heloise het leuk vinden dat mensen weten van haar kleine geheimpje.' hintte Edward tegen Aro die glimlachte. ‘Natuurlijk zullen we haar geheim houden.... maar er is nog 1 klein probleempje... we weten nog steeds niet of Bella al dan niet dood is.' zei de andere met Zwart haar. Ik keek hem aan, hij zag er nogal..verdrietig uit. 'Heloise's herinneringen zijn nogal...verward, maar ik kan je de mijne geven, Aro.' zei Carlisle meteen. ‘Zo bedachtzaam van je, Carlisle, maar ik denk dat ik meer ...geïnteresseerd ben in die van je zoon.. hij was het die de regel in de eerste plaats brak met zijn vriendin, als ik het me goed herinner. zei Aro met een klein glimlachje. Edward keek naar me, gaf me een kusje op mijn voorhoofd en stapte op Aro af...

Reacties (2)


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen