Foto bij 39.1 Bye bye?

Ik ben weer door aan het schrijven zodat jullie toch elke dag eentje hebben, en ik genoeg delen klaar staan heb voor de examens beginne... ;S

Heloise Black POV

Aro was eager to take Edwards outstretched hand. I had some difficulty with restraining myself from attacking Aro. Knowing that he could hear that right now, didn’t made me feel very confident. Although Aro’s eyes were closed, his head still rose in my direction. It was kind of creepy, strange and vampire-ish.. A smile was on Caius face, and that didn’t pleased me. Aro didn’t let go of Edwards hand, so he could keep track on the situation. Good idea. ‘It seems that our new friend has kept her word. It’ s a waste that Bella had to die..she would have made a lovely vampire..and that means that Alice was wrong.’ Aro said, he really looked sad. ‘It happens more, I can’t change the future, I can see it, but if somebody interferes, I can only watch from aside.’ She answered immediately, but still with a smile. ‘It seems that we have no work to do.’ Aro said with a happy smile. He clapped his hands enthusiastically. A little, blonde girl behind Aro hissed, it seemed like it was mentioned for me or Edward. I couldn’t help myself, but I glared at her and then...I screamed it out..the pain was terrible, like I was on fire... and that wasn’t something I liked.


Aro nam Edwards hand begerig vast. ik had een beetje moeite om mezelf ervan te weerhouden om Aro aan te vallen. Wetende dat hij dat kon horen, zorgde er niet voor dat ik me heel zelfzeker voelde. Ookal waren Aro's ogen gesloten, zijn hoofd richtte zich op naar me. Het was creepy, raar en vampierachtig. OP caius' gezicht verscheen een grote glimlach die ik niet echt leuk vond. Aro liet Edwards hand niet los, zodat hij de situatie onder controle kon houden. Goed idee. 'Het ziet er naar uit dat onze nieuwe vriendin haar woord gaf..het is een verspilling dat Bella moest sterven..ze zou zo'n liefelijke vampier zijn geweest. En dat betekent dat Alice het mis had.' zei Aro, hij leek bijna echt verdrietig. 'Het gebeurd wel meer, ik kan de toekomst niet veranderen. Ik kan ze zien, maar als iemand tussen komt, kan ik alleen maar vanaf de zijlijn meekijken.' antwoordde ze meteen, maar nog steeds met een glimlach. ‘Het ziet ernaar uit dat we geen werk hebben.' zei Aro met een gelukzalige glimlach. Hij klapte enthousiast in zijn handen.
Een klein, blond meisje achter Aro siste; het leek erop dat het voor mij bedoeld was, of voor Edward.Ik kon mezelf er niet van weerhouden om boos naar haar te staren, maar dan..ik schreeuwde het uit..de pijn was verschrikkelijk, alsof ik in brand stond..en dat was niet iets dat ik erg leuk vond.

Reacties (2)

  • FearlessLove

    :O

    8 jaar geleden
  • geleninja

    Snel verder!! en laat Jane heloise niets aan doen!!!

    8 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen