Foto bij 40.1 Surprised?

The end is near...
btw; dit is deeltje 155! ;D

Heloise Black
'They left? They just left?’ She sounded... surprised. She didn’t believe in my plan, but she didn’t mind about the fact that it had worked out perfectly.
‘Edward said that they are gone, that we will have to visit them in hundred years or so...and then there won’t be any problem for us anymore.. a little bit trouble because we lied, but more.. I don’t think so. Alice will love this, you’ll see.’ I said smiling. It was kind of Hard to talk to her in this way...In hundred years she would be dead, and I would still live together with Edward and the CUllens.
I couldn’t stop myself from smiling when I drove on the little path that led to the big Cullen Mansion, although I kept my mind under control. I did have self-control, Caius, just not when someone dares to threaten my loved ones.
‘You know, I really wanted to rip her head off that little body of her.. Sadly that I had to stop before the Volturi tried to kill us.. ah, maybe it’s better like this. Emmett is also kind of sad that he couldn’t fight, but I told him that I will fight with him this afternoon.
‘I didn’t like Jane either..she’s kind of mean, and Emmett... I don’t think that he will ever change.' I looked at her. ‘What did you think? He’s a bloody Vampire.’ She smiled, that’s the only thing I wanted to see right now.. her smile...

'Z zijn vertrokken? Gewoon vertrokken?' ze klonk.. verbaast. ze had mijn plan niet echt geloofd, maar ze had er geen probleem mee dat het perfect gewerkt had.
‘Edward zei dat ze vertrokken waren, dat we ze over een honderd jaar nog eens moeten bezoeken.. en dan is er geen probleem meer.. misschien een beetje omdat ik gelogen had maar meer..Ik denk het niet..Trouwens, Alice zal zo blij zijn hiermee..' zei ik glimlachend. Het was nogal moeilijk om zo tegen haar te spreken; over honderd jaar zou ze dood zijn en dan zou ik nog steeds leven, samen met Edward en de andere CUllens.
Ik kon er niet aan doen, maar ik moest lichtjes lachen toen ik het kleine pad op reed dat naar Cullen Mansion leidde, hoewel ik mijn gedachten wel onder controle hier. Ik heb wel zelfcontrole, Caius, alleen niet wanneer iemand mijn geliefden durft aan te raken.
‘Weet je, ik wou echt dat hoofd van haar van dat lichaampje scheuren.. Jammer dat ik moest stoppen voor de VOlturi zou proberen om ons te vermoorden. ah, ja, misschien is het beter zo..Emmett was wel een beetje bedrukt dat hij niet kon vechten, maar ik heb hem gezegd dat ik met hem zal vechten vanmiddag.
‘Ik hou ook niet echt van Jane..ze is nogal gemeen. en Emmett? Ik denk niet dat hij ooit zal veranderen..' Ik keek naar haar. 'Wat dacht je dan? Hij is verdorie een vampier..' zei ik luid. Ze glimlachte, en dat is het enige dat ik op dit moment wou..haar zien glimlachen...

Reacties (3)


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen