Sorry mensjes, maar ik ben niet van plan om een vervolgje te schrijven... anders ben ik bang dat ik het té langdradig ga maken..

Heloise black

‘How did you do this?’ Carlisle asked me, knowing it was the same question as Edward wanted to ask me. ‘Easy, My mom had told me that even Edward was a mind reader, there were ways to lie with your mind without him knowing. I took Alice apart, knowing that she would make sure that Edward wouldn’t hear it in her head. Once I knew what to do I took my mam to a little house in the forest –I think I was the first wolf there- and made sure I took the knife with me.’ I told them. ‘I didn’t call Seth, he just came on the right moment to my house. I took him with us and made sure that I barely saw him. There was a big mirror what we used. It was my mom who stabbed my in the belly. I was it in the mirror and remembered as me who was stabbing her...
I wore the t-shirt she had worn all day. It was my blood on the t-shirt with a view drops of hers.’ I tried to explain. ‘Our blood smells the same, only you all smell the wolf blood too. But My mams blood is stronger, it is more sweet then mine, so... strong enough to hide the wolf scent. It was kind of easy.’ I said. Alice shook her head. ‘If Bella was alone, then I would have seen her.’ She said. I shook my head. ‘Not if Seth was there to hide her when it went wrong..’ I said.

"Hoe heb je dit gedaan?" vroeg Carlisle aan mij, wetende dat het dezelfde vraag was die Edward me wou stellen.
"Makkelijk, mijn mam had me verteld dat Edward een gedachtenlezer was. Er is altijd een manier om met je gedachten tegen hem te liegen zonder het te weten. Ik nam Alice apart, wetende dat ze er zeker voor zou zorgen dat Edward het niet zou horen in haar hoofd. Eenmaal ik wist wat i kmoest doen, mnam ik mijn moeder mee naar een oud huis in het bos -ik denk dat ik de eerste wolf was die daar kwam- en ik zorgde ervoor dat ik het mes bij me had." vertelde ik.
"Ik belde Seth niet, hij kwam op het juiste moment naar mijn huis. Ik nam hem met ons mee en zorgde ervoor dat ik hem amper zag. Er was een grote spiegel die ik gebruikt heb. het was mijn mam die het mes in mijn buik stak.Ik was diegene in de spiegel en ik herinnerde hoe ik mijn mam neerstak." ging ik verder.
"Ik droeg het t-shirt dat ze al de hele dag gedragen had. Het was mijn bloed met een paar druppels van het hare." probeerde ik uit te leggen.
"Ons bloed ruikt hetzelfde, alleen ruiken jullie het wolfbloed ook. Mijn moeders bloed is sterker van geur, veel zoeter dan het mijne. Zoet genoeg om de geur van Wolf te overschaduwen. ZOals ik zei, het was behoorlijk gemakkelijk." zei ik.
Alice schudde haar hoofd. "Als Bella alleen was, dan zou ik haar gezien hebben." zei ze. Ik schudde glimlachend mijn hoofd.
"Niet als Seth er was om haar te verstoppen wanneer het mis ging.." mompelde ik.

Reacties (2)


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen