Foto bij [33] Save her... Save me

Pov. Marti Zy
De eerst volgende nacht nadat Damon gebeten was gingen we terug naar het Nest. De zwartharige jongen waar Bonita verliefd op was zat in de woonkamer bij een jongen van de familie en een meisje met een bos bruine krullen. March volgde mij zwijgend terwijl ik Bonita`s geurspoor probeerde op te pikken. De drie jongelingen waren ons naar buiten gevolgd en keken geïnteresseerd toe hoe wij langzaam geuren probeerden op te pikken.

Plotseling ving ik iets op en March reageerde meteen. Eerder dan dat ik wat dan ook gezegd had. Zo waren we vroeger ook al. Tweeling- telepathie noemde onze min het.
Z`n groene ogen glansden hoopvol en hij kwam naar me toe lopen. Hij sloot z`n ogen en proefde de lucht op geuren. Toen hij iets rook vlogen z`n ogen open z`n hoektanden die ik al zo vaak gevoeld had tijdens gevechten kwamen tevoorschijn toen hij grijnsde.
Ik ben altijd onzeker geweest over m`n uiterlijk bij March. Dat was misschien de reden waarom ik sinds we in de pubertijd waren het liefst zo erg op de voorgrond stond. Want March open persoonlijkheid, de groene ogen waren altijd beter geweest. Jaloezie is eigenlijk iets van een meisje maar o wat wou ik graag dat ik zijn spieren had. March is een aantal centimeter kleiner dan ik en z`n lichaam in veel gespierder dan het mijne.

Hij keek me even aan en begon te lopen. Even keek ik om naar de jongelingen en knipoogde naar het meisje toen die me kort aankeek. Snel haastte ik me achter March aan.
De nacht was net zo helder voor ons als de dag voor mensen. En dus schoten we lekker op. Bij een groepje bomen raakten we de geur even kwijt maar al snel pikte March het weer op en veranderden we van richting. Het heuvel gebied bij de grens van Engeland en Schotland kostte een boel tijd maar toen de geur uiteindelijk het sterkst was zaten we bij een hek naar een groot landgoed te kijken met als middelpunt en wit gebouw. De menselijke geur waarmee de lucht doordrenkt was had enkele onmenselijke ondertonen. Zo was er een weerwolf een poosje geleden geweest en ook Bonita roken we duidelijk.
Alsof we iets gezegd hadden keken we elkaar aan en knikten. We zouden de volgende nacht wel binnen dringen…

Nadat we weer naar huis gegaan waren was ik meteen naar m`n bed gegaan, afgelopen nacht had ik nauwelijks een oog dicht gedaan uit zorgen om Bonita. Al zou ik het niet snel toegeven, ik gaf om haar.
Tegen de tijd dat de zon weer onderging stond March naast m`n bed en gaf hij er een trap tegenaan zodat het hout protesterend piepte. ‘Sta op broer. Damon slaapt al. Ik denk dat we moeten opschieten, hij is weer zieker geworden. Stephan is weg… ik zou niet weten waar hij is.’ Zoals gewoonlijk werd ik meteen toen ik m`n ogen opende met m`n neus op de feiten gedrukt. March`s ontblootte bovenlichaam was iets waar vele meisjes van droomden…
Chagrijnig kneep ik m`n lippen op elkaar en trok een blouse aan. Na een spijkerbroek gezocht te hebben kwam ik uit bij een gescheurde broek met een ketting eraan. Hier paste de blouse dus niet bij. Onmiddellijk zocht ik een zwart shirt erbij en deed m`n haar een beetje woest. Het punktijdperk stond me erg goed, al zeg ik het zelf.
En of je het nou geloofd of niet, de broek had ik al bijna dertig jaar.
Beneden botste ik tegen Elena aan. Het knappe meisje slaakte een kreet en wankelde maar ik sloeg m`n arm rond haar middel en hield haar vast tot ze weer gewoon stil stond.
Haar bruine reeën ogen stonden verbaasd en geschrokken maar ze glimlachte voorzichtig. ‘Ik zag je niet.’ Zei ze en ze knipperde ontdaan met haar ogen. Dat simpele gebaar kon een man gek maken, maar volgens mij wist ze dat niet. En dat simpele feit maakte haar nog mooier!
‘Marti!’ March verscheen naast ons. Z`n witte shirt spande strak rond z`n borst en het leren jack, de lage jeans en het warrige kapsel was zoals altijd beter als mijn look.
Z`n groene ogen spoten vuur, toen hij ze op Elena richtte deinsde die achteruit en stotterde iets over Damon waarna ze de trap op rende.

‘Godver Mart. Wat denk je wel niet? Blijf toch eens bij meisjes weg.’ Z`n woedende gezicht was echt beangstigend, ongeveer net zo eng als een konijn…
Kwaad leunde ik tegen de trap en sloeg m`n armen over elkaar. ‘Ik botste tegen haar aan, ze viel bijna, ik ving haar. Mag ik dan niet eens meer aardig zijn?’
Meteen vloeide de woede weg uit z`n gezicht en krabde hij zich gegenereerd achter z`n oor. ‘Ach… dan euhm. Laten we gaan.’ Hij liep naar de deur en griste ondertussen een rugzak met bloed en wapens mee.
De grijns op m`n gezicht ging er voorlopig niet meer weg.

Pov. March Zy
Met m`n tanden knarsend haastte ik me de deur uit en begon ons geurspoor van gisteren terug te volgen. Achter me kon ik gewoon voelen hoe Marti me uitlachte. Toen het witte landhuis nog een paar kilometer verderop was beet ik op m`n onderlip en stopte zo abrupt dat Marti met een harde klap tegen me aan botste. Z`n gesmoorde kreet verbaasde me maar toen ik me omdraaide kon ik het niet laten te lachen, ondanks de situatie. Marti sprong met tranen in z`n ogen op en neer en drukte een hand tegen z`n neus.
Lachend klopte ik hem op z`n schouder. ‘Kom om man. Zo hard ben ik niet!’
Als blikken konden doden was ik terplekke dood neergevallen denk ik. Nog grinnikend zette ik de tas neer en viste er twee pistolen en bloedzakken uit. ‘Zo, we zullen het nodig hebben.’ Zonder nar hem op te kijken stak ik het zakje uit en wachtte tot hij stopte met springen en het zakje van me over nam. ‘Klootzak.’ mompelde hij nog altijd woedend.
Ik negeerde hem en stond op terwijl ik in de richting van het huis keek. ‘Kom, we moeten haar vinden.’ Ineens bedrukt boog ik m`n hoofd, hees de rugzak weer op m`n rug en ging weer verder terwijl ik het bloed snel opdronk.
Marti kwam naast me staan in de bosjes. Hij wreef nog steeds langs z`n neus maar hij leek niet boos meer te zijn.

‘Ik ruik bloed.’ Net toen hij het zei kwam een windvlaag recht van voren. Verstijfd en met grote ogen staarde ik naar het huis. Bonny`s geur hing werkelijk overal!
‘Godver…’ gromde Marti en hij sprong soepel over het hek. Hij draaide zich om en trok humorloos z`n mondhoeken om. ‘Kom je nog of krijg ik de eer en de actie?’
Ik schudde ongelovig m`n hoofd en sprong achter hem aan. Zij aan zij renden we razendsnel naar de hoofdingang, misschien niet de slimste zet…

Pov. Bonita “Bonny” Luxfort
Een straaltje bloed stroomde langs m`n pols. Met een zachte grom sloot ik m`n ogen en bleef zitten waar ik was. Niet dat ik heel veel kans had… Voldemort had een hele nieuwe manier van martelen gevonden. De stemmen van mensen van wie ik hield had hij uit m`n Geest geplukt en liet hen in paniek tegen me schreeuwen en gillen. De angstige stemmen waren erger dan de pijn.
Het had dus ook niet heel lang geduurd voor ik opgaf en uiteindelijk smeekte hem te stoppen. Hij wou echter een ding ervoor terug hebben… Harry`s verblijfplaats. En voor ik erover had kunnen nadenken had ik het hem verteld. Nu had hij ook geen reden meer om me in leven te houden.
Een traan gleed langs m`n wang naar beneden en viel uiteindelijk op m`n broek.
Ik staarde naar het natte plekje dat zich al snel uitbreidde. En voor ik het wist zat ik snikkend in de cel zonder dat ik de tranen weg kon vegen.

Pov. Draco Malfidus
Ik keek toe hoe Bonita in huilen uitbarstte. Het hartverscheurende geluid van haar snikken galmde door de catacomben. Hazel kwam de gang ingelopen met een rugzak en haar haren in een staart. Ze stopte naast me en ging op haar tenen staan zodar ze door het raampje kon kijken. Hazel snakte naar adem en rukte de deur open. Bonita keek op, de zwarte ogen waren fel en opgejaagd als die van een in het nauw gedreven dier.
Ze trok haar bovenlip om en haar tanden, waar ik nog steeds niet aan gewend was, blikkerden defensief. Hazel negeerde het en knielde vlak voor haar neer. Toen ze haar toverstok trok slaakte Bonita een schorre kreet en drukte ze zich zwaar ademend tegen de muur aan. Net toen Hazel haar mond opende om een spreuk te noemen bereikte een helskabaal ons. Hazel stond op met waakzame ogen. Ik trok m`n toverstok ook en richtte die op de trap die naar boven leidde. In het licht van de toortsen verscheen een schaduw. De schaduw rende naar beneden en de jongeman die daar verscheen leek net de wraak engel.
Z`n bruine haar zat woest en de gescheurde spijkerbroek, het bloed en de hoektanden maakten hem nog woester. Hij grauwde en boog lichtjes door z`n knieën. Klaar voor de aanval.

Hij stond ineens zo snel voor Hazel dat ik geen tijd had om de reageren, hij wou net z`n tanden in haar nek zetten toen hij stopte. Een fronsrimpel verscheen op z`n gladde voorhoofd, hij duwde haar iets naar achteren en bekeek haar nog eens op een manier die me totaal niet beviel. ‘Jij bent haar zusje.’ De stem had een schorre ondertoon.
Hazel haalde haar schouders op en knikte aarzelend. De jongen griste haar toverstok uit haar handen en ook de mijne werd uit m`n hand getrokken. ‘Bonita!’ hij rende de cel in. Hazel en ik wisselden een verwarde blik uit en haasten ons achter hem aan.
Hij greep de ketens rond haar enkels en brak die met zo`n gemak dat het gewoon schokkend was. Hij deed hetzelfde met de band rond haar hals en polsen.
Bonita liet zich door hem optillen. ‘Een beetje maar…’ prevelde ze maar hij schudde z`n hoofd. ‘Nee, buiten krijg je wat. Bonita… Auw.’ Ze zette haar tanden in z`n nek en g=hij grimaste pijnlijk.
‘Lieverd, zo krijg ik je nooit naar buiten. Niet te veel dus.’ Na een poosje deed hij een poging haar weg te duwen maar ze gromde en klemde zich nog steviger aan hem vast. Hij zuchtte en gaf haar een harde klap met z`n wapen.
‘MARTI! Heb je haar?’ een andere jongen verscheen vlak achter ons. Hij bekeek ons even fronsend en liep toen naar Bonita toe. ‘Ik moest haar slaan…’
De rossige vreemdeling trok een wenkbrauw op en snoof. ‘En wie zijn zij?’
De groene ogen werden zwart toen hij een stap in onze richting deed. Beschermend trok ik Hazel achter me.
‘March, laat dat. Ze is haar zusje.’
De vampier die March heette stond meteen stil en bekeek ons opnieuw met een schuin gehouden hoofd. ‘O ja?’

Reacties (3)

 • Felonys

  jee! Bonita is weer vrij!!(lol)

  8 jaar geleden
 • Nephilimx

  Blij voor je!
  Snel vered!

  8 jaar geleden
 • Allysae

  omg
  omg ik ben zo blij voor je
  snelv erder

  8 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen