Foto bij [39] Lucian, Lycans

Ik rukte Matt weg bij een andere Lycan en ging voor hem staan. Grommend ontblootte ik m`n tanden en boog lichtjes door m`n knieën. Met veel kabaal voegden de anderen zich bij ons. Marti, die via het plafond naar beneden kwam landde op de rug van de Lycan die March in een hoek gedreven had. Hij slaakte een kreet en stak zijn zwaard door de behaarde borst, het monster viel dodelijk gewond in het laagje water. Ik keek het beest tegenover me recht in z`n ogen aan en bewoog langzaam in zijn richting, de gangen waren smal dus kon er maar een tegelijk door een van die vier gangen komen. En we waren met genoeg om vier tegelijk te vermoorden.
M`n linkerhand flitste naar voren maar de Lycan was sneller dan ik verwachtte en draaide weg terwijl hij m`n arm greep. De nagels drongen zich in m`n arm en hij dwong me op m`n knieën. Simpelweg door m`n arm op m`n rug te draaien en die onhoog te duwen. De klauw werd een hand. ‘STOP!’ schreeuwde een schorre stem achter me. Meteen hielden de Lycans op met vechten en duwden mijn vrienden van zich af. Een voor een veranderden ze terug naar mensen.
De meesten hijgden en keken vol wantrouwen naar mijn vrienden. Marti zette een stap naar voren en meteen werd m`n arm omhoog getrokken. Een pijnscheut trok door m`n arm en ik slaakte een kreet. ‘Au godverdomme, je doet me pijn.’ Defensief schoten m`n hoektanden tevoorschijn.
March wou ook een stap zetten maar Caroline legde haar hand op zijn schouder.
‘Wie ben jij?’
‘Lucian.’ Zei de schorre stem achter me. Ergens had ik deze naam al gehoord, de vraag was alleen, waar?
Fronsend staakte ik m`n verzet en ontspande m`n schouder een beetje. ‘Oh! Ik weet het al!’ de anderen keken me verbaasd en vragend aan. ‘Wat weet jij al, Bonny?’ Vroeg March.

‘Jij bent de eerste Lycan.’ Richtte ik tot de man achter me. Hij lachte blaffend. ‘Dat klopt meidje, dat ben ik inderdaad en aangezien jij half van ons bent hebben we jou hulp nodig.
‘Mijn hulp?’ ‘Hmm.’ Bromde hij instemmend.
‘Ik ga je nu loslaten. Doe me niets…’ dat laatste kwam er een beetje kwetsbaar uit en ik werd steeds nieuwsgieriger naar het gezicht dat bij deze man hoorde.
De hand liet heel langzaam m`n pols los. Meteen draaide ik me om en masseerde m`n schouder met m`n andere hand.
Hij had een woeste aantrekkingskracht. Z`n donkere haar zat woest en was in sterk contrast met zijn zilver blauwe ogen. Ogen die ik wel heel erg goed herkende.
‘Dat… dat kan niet.’ Mompelde ik en zette een wankele stap achteruit. Lucian keek me aan en sloeg toen z`n blik neer. ‘Hallo… dochter.’ Geschokt sloeg ik een hand voor m`n mond en liep net zo lang achteruit tot iemand z`n armen om me heen sloeg. ‘Ik wou je al eerder bezoeken maar je moeder was bang dat je dan zou flippen…’ Marti`s armen spanden zich aan en de spieren bolden op. Hij gromde zo laag dat het een lichte vibratie was.
‘Het spijt me Ashretan. Eerlijk waar!’
‘Waarom noem je haar zo? Ze heet Bonita.’ Lucian, mijn vader, schudde z`n hoofd. ‘Nee, dat is haar mensennaam, ze heet Ashretan. De naam die in de Onder Wereld bekend is. Waarom denk je dat je-weet-wel-wie haar nog niet te pakken heeft? Juist ja, omdat wij haar en jullie veilig houden. Maar nu zouden wij graag wat hulp van jullie willen.’

Ik knikte langzaam en stapte bij Marti vandaan. ‘Wat moeten we doen?’
Lucian glimlachte. ‘Zorg ervoor dat jullie het die dooddoeners moeilijk maken. Albus is niet voor niets gestorven.’
‘Huh, kende jij hem?’ March zette een stap naar voren en kwam naast me staan. ‘Ja, March, Ik heb ooit zijn broer uit de problemen gehouden. Er zijn weinig mensen of wezens die wij niet kennen.’ March fronste verward en haalde een hand door z`n rossige lokken. ‘Kom dan gaan we naar het hoofdkwartier.’ Lucian begon te lopen. We keken elkaar even aan en volgden hem toen door de tunnels tot we bij een ijzeren deur kwamen. Lucian opende de deur en gebaarde dat we hem voor moesten gaan. Ik wou al naar binnen lopen toen Tyler me tegenhield en als eerste ging. Lucian keek het allemaal aan met een spottend lachje. Ik zuchtte diep en liep toen ook de deur door. De ruimte die erachter lag was reusachtig, een hele draak had er in gepast. Een trap slingerde zich in een grote spiraal naar boven.

Een stel smoezelige kinderen renden achter elkaar aan maar bleven staan toen ze ons zagen. Een meisje van een jaar of tien zette haar handen in haar zij en gromde. Haar ogen lichten geel op en de tanden waren scherp en dolkachtig. ‘Katinka, houdt daar mee op.’ Lucian`s stem had een dubbele klank die gezag uitstraalde. Het meisje richtte haar ogen op de Lycan en draaide zich met wapperende haren om. ‘Let maar niet op haar. Ze kan nogal brutaal zijn.’ Lucian liep naar een tafel een trok gauw een broek aan. De andere Lycans volgden zijn voorbeeld en kleedden zich ook gauw aan.
‘Kom, we gaan naar mijn kantoor.’ Zijn kantoor was rommelig, precies het tegenover gestelde als de tovenaar die ik bijna mijn hele leven “vader” noemde, hij wou altijd een opgeruimd kantoor wat o wee als iets hem afleidde.
‘Goed, als allereerste, wij zorgen ervoor dat die tovenaar Harry Potter niet kan vinden.’ M`n mond viel open van verbazing, wat wist hij allemaal van Harry? Hij grinnikte en pakte een foto op van z`n bureau. ‘Het gaan goed met hem, twee weken geleden zaten ze in Bulgarije.’ Hij stak de foto naar me uit. nieuwsgierig pakte ik hem aan. Harry zat samen met Hermelien en Ron voor een tent over een perkament gebogen. Deze simpele bevestiging, dat het allemaal goed ging, ontroerde me. Glimlachend gaf ik de foto terug.
‘Volgens sommigen is hij op de vlucht maar ik denk dat die drie jongelingen opzoek zijn naar iets dat je-weet-wel-wie kan vernietigen.
‘Hoe weten zij daarvan.’ Mompelde March. Lucian grijnsde flitsend, hij leek net op een wolf. Meteen corrigeerde ik mijn gedachten, natuurlijk leek hij op een wolf! Dom van me…
‘Jullie moeten de aandacht van iedereen van die drie afhouden zodat zij kunnen doen wat ze moeten doen!’ Ik knikte. ‘Natuurlijk moet dat. Al kost het mijn leven.’
Stomme beloftes komen uit altijd….

Reacties (1)

  • Felonys

    och! staat ze te vechten tegen haar vaders troep! jee! Harry beschermen! zal harry blij mee zijn:)

    snel verder!!

    8 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen