Foto bij [46] Back Home

foto: Darius Zy

Pov. Beau Grigot
Met een zwierige haal zette ik m`n handtekening onder het document dat me volwassen en afgestudeerd verklaarde. Zuster Odessa glimlachte naar me en stak me een sneeuwwitte roos toe.
Oplettend liet ik m`n ogen door de rijk versierde zaal glijden. Bij een andere tafel ondertekende Aphrodite Malfidus net haar document. Het lange blonde haar was losjes opgestoken en toen ze zich omdraaide gleden haar ogen net als de mijne door de zaal. Toen ze me recht aankeek wendde ik m`n blik beschaamd af. Beryl McFoy verscheen naast haar.

M`n vingers speelden met de roos terwijl ik het document in m`n kontzak propte, bij de dubbele glazen deuren stond ik stil. Darius stond buiten tegen de witte stenen balustrade geleund. De witte roos lag vlak naast z`n hand. De licht bruine haren vielen voor z`n ogen en zoals gewoonlijk wist ik dus niet wat hij dacht.
Iedereen liep met een duidelijke boog om hem heen . Zoals hij daar stond was hij zelfs knap voor een onsterfelijke en dat zei een hoop. Darius had het niet van een vreemde, zijn vader was ook behoorlijk knap.
Over z`n vader gesproken, March Zy slenterde kalm naar z`n zoon toe en begroette hem met een mannelijke knuffel. Darius leek blij te zijn z`n vader te zien maar het zeker weten deed ik niet.
Zoals altijd met de Zy`s trokken ze alle aandacht van de vrouwelijke wezens naar zich toe.
‘Beau.’ Morgan verscheen naast me en keek net als ik naar het tweetal. Darius hoorde haar stem en draaide zich naar ons toe. Een schittering in z`n ogen lichtte z`n hele gezicht op. met z`n vader op z`n hielen kwam hij naar ons toe gelopen. Snel drukte hij een kus op haar lippen.
March gaf me een hand en keek langs me heen. ‘Is dat?’ ik draaide me om zodat ik kon zien waar hij het over had. Aphrodite paradeerde vlak langs ons heen en trok net het elastiekje uit haar haren die uiteen viel in een glinsterende waterval.
‘Dat was Aphrodite, de dochter van Draco Malfidus.’ March knikte langzaam en hield z`n blik op haar gefixeerd.
‘Ze lijkt op haar.’
Ik fronste en merkte dat Darius z`n vaders blik volgde. ‘Ken je haar vader?’
March scheen uit z`n trans te komen bij het horen van z`n zoons stem en schudde z`n hoofd. ‘nee, ik ken der niet.’
Hij draaide zich om. ‘Ga je mee?’
Met een strak gezicht liep hij weg, maar hij was het bordes nog niet af of hij botste tegen een witharige man aan. En man die wel erg vaak in de krant stond. ‘March! Lang niet gezien man!’ Draco Malfidus legde een hand op z`n schouder. Vlak naast hem verscheen een bruinharige vrouw, hoewel ze al tegen de vijfenveertig liep zag ze er nog erg goed uit. Ook zij begroette March opgewekt.
‘Blijf bij ons eten vanavond!’ March haalde z`n schouders op. Darius keek een beetje moeilijk naar de rug van z`n vader. ‘Waar heeft hij last van?’

Met zwarte ogen duwde hij de hand van Morgan van z`n arm en liep hij met grote stappen naar z`n vader toe.
De vrouw sloeg haar hand voor haar mond toen hij vlak achter z`n vader ging staan.
‘Is dat hem? Is dat je zoon? Mijn god wat lijkt hij op Marti.’
Marti? Aarzelend deed ik een stap naar hen toe. ‘Dat zou ik niet doen.’ Als door een ader gebeten draaide ik me om en zag Aphrodite staan. Ze keek me niet aan maar keek naar de vier mensen op de trap.
‘Heb je überhaupt je geschiedenis boek opengedaan?’ beschaamd schudde ik m`n hoofd. ‘Nee.’ Ze zuchtte maar er speelde een klein glimlachje rond haar lippen.
‘Hij was lis van Nightshade. Daar heb je wel eens van gehoord toch?’ nu knikte ik, tuurlijk! Wie had er niet van hen gehoord. Ik wist alleen niet meer wie er bij hoorden.
‘Vandaar dat mijn ouders hem kennen.’
Loom glimlachte ze en liep met wiegende heupen naar de trap. March verstijfde compleet toen ze haar ouders begroette.

Morgan staarde kwaad naar hen en draaide zich snuivend om. ‘Stom perfect wijf.’ Gromde ze nog voor ze naar binnen verdween. Ik zuchtte en wou net achter haar aan lopen toen een kleine vrouw me omhelsde. ‘Mam.’ Zei ik lichtelijk verrast en sloeg m`n armen om haar heen. Hoewel m`n beiden ouders menselijk waren hielden ze heel veel van me. In tegenstelling tot anderen die niet zulke tolerante ouders hadden.
M`n vader grijnsde en gaf me heel mannelijk een hand. Z`n greep was nog net zo stevig als vroeger, eeltig en ruw.
‘Kom zoon. We hebben een geweldige capall gevangen, je mag haar hebben.’ Ik grijnsde en stak m`n handen in m`n zakken toen ik achter hen aan liep naar de plek waar ik m`n koffers gedumpt had.

Pov. Aphrodite Malfidus
Langs Darius Zy zie ik Beau zich omdraaien en een vrouw die hem ineens knuffelt. De uitdrukking op z`n gezicht, gewoonlijk mysterieus en verveeld, veranderde onmiddellijk. Voor het eerst sinds al die jaren dat we samen op school zaten zag ik hem oprecht lachen.
March staarde me nog steeds aan alsof ik een soort geest was of zoiets degelijks. Een beetje ongemakkelijk wenkte ik Beryl. ‘Dag meneer en mevrouw Malfidus.’ Zei ze vrolijk. M`n moeder glimlachte. ‘Dag Beryl. Is Annlyn er nog niet?’ ze schudde haar hoofd zodat haar schouderlange licht bruine haar wild heen en weer zwiepte.
‘Ze zei dat het druk was dus dat ik met jullie mee kon rijden.’ M`n vader grinnikte en klopte haar op haar hoofd.
‘Aphrodite, ga je broer even halen.’ Ik knikte en liep weg. Kress was altijd en overal. Nooit kon je hem vinden als het nodig was.
Met m`n Geest zocht ik naar m`n tweelingbroer. Hij was in de Enoptromantisch, snel rende ik door de gangen en sprong over de hoge muur die rond de tuin stond. Kress keek niet om toen ik naast hem kwam staan en m`n armen over elkaar sloeg.
‘We gaan.’ Hij stond langzaam op en zuchtte. Z`n zilveren ogen waren kalm en hij pakte m`n hand, alsof we negen waren in plaats van negentien.
Samen liepen we terug, een innerlijk gesprek voerend. Wij, als tweeling zijnde hoefden niet of nauwelijks te praten, we begrepen elkaar net zoveel als dat we onszelf begrepen. Zo snapte ik dat hij het hier ging missen en wist hij dat ik bang was van de oorlog die buiten de veilige muren van Huize van de Nacht woedde.

Bij het bordes aangekomen zagen we onze ouders niet meer maar stond Darius op ons te wachten. Zonder iets te zeggen begon hij te lopen, we volgden hem geruisloos. Darius en Beau waren samen de meest gewilde jongens van de school. Darius vanwege z`n uiterlijk en krachten en Beau vanwege de stille aantrekkingskracht en badboy uiterlijk.
Darius liep naar onze auto en hield de portier voor ons open. Nog nooit was ik zo dicht bij hem geweest maar hij rook heerlijk! En hij was lang! Als ik had kunnen blozen was ik zo rood als een tomaat geworden denk ik!
Beryl zat naast March en kletste druk tegen hem, hij leek niet te luisteren en knikte af en toe maar.
‘De anderen zijn er ook March. Je hebt ze al zo lang niet gezien, ze waren al nieuwsgierig naar je, vooral Harry.’
Ik glimlachte, dat betekende dat de kinderen er ook zouden zijn. Ik had m`n broertjes gemist.

Pov. Darius Zy
Beryl kletste opgewekt en dat was zo irritant dat ik m`n koptelefoon opzette en muziek begon te luisteren. De harde beats werden afgewisseld met zacht gitaarspel. Als vanzelf neuriede ik zachtjes mee en keek naar de landschappen die langs gleden. Ik had Beau niet eens gedag gezegd, hij was gewoon weg gegaan…. Wie weet hoe lang het zou duren voor ik m`n beste vriend weer zag?
Morgan was even naar me toe gekomen toen de ouders al naar de auto gelopen waren en ik wachtte op Kress en Aphrodite.
Bij de gedachte aan Morgan glimlachte ik tevreden, we waren al samen sinds het eerste jaar dat we hier op school zaten, acht jaar lang. Eerst waren we gewoon vrienden maar op het Kerstgala in het tweede jaar had ze me verteld dat ze eigenlijk verliefd op me was, een hele grote schok toen.

Beau had nooit zo heel veel interesse gehad in meisjes. Homo was hij niet maar hij was gewoon veel te ongeduldig om een vriendinnetje te hebben, zoals zijn hobby om waterpaarden te temmen.
De capall uisce waren uitzonderlijk sterk en mooi maar o zo gevaarlijk. Als je niet oplette vraten ze je op. hoe vaak was hij niet van vakantie terug gekomen met een flinke wond? Te vaak…
Hij had gewoon een rare obsessie met die wezens, een obsessie die ik niet kon en wou begrijpen.

Blijkbaar was ik in slaap gevallen want toen de auto tot stilstand kwam bij een benzinestation was het al rond het middag uur. Snel viste ik een zonnebril uit de schoudertas en stapte uit. Met m`n handen in m`n zakken slenterde ik een beetje rond. De benzinegeur prikte in m`n neus en verdoezelde de mensengeur. Ik merkte pas dat ik niet alleen was toen Aphrodite naast me op de picknicktafel kwam zitten. ‘Heerlijk weertje.’ zuchtte ze en vlocht haar haren zodat de wind er niet langer grip op zou hebben, ‘Ja, heerlijk.’ Mompelde ik en keek naar een konijntje dat door het gras hupte.
‘Jongens! Komen jullie? Ik heb iets lekkers gehaald!’ hoewel ze niet hoefde te schreeuwen deed Aphrodite`s moeder dat toch, alsof ze vergeten was dat wij een superieur gehoor hadden.

Rond een uur of vier stopten we bij een groot statig kasteel. We stapten uit en liepen naar binnen. Alles rook naar mens. Afkeurend trok ik m`n neus op en snoof. ‘Aphrodite!’ een jongen van een jaar of vijftien kwam de trap af gerent. Voor honderd procent mens. ‘Kress!’ de jongen omhelde zowel z`n broer als z`n zus. ‘Apollo, waar is Scorpius?’ de jongen haalde z`n schouders op en schoof het brilletje verder z`n neus op. ‘Met James in het bos, paardrijden.’ Mevrouw Malfidus kwam naar me toe en stak haar hand uit. ‘Geef me je jas maar.’ Ik trok m`n leren jack uit en legde die in haar hand, ze rilde toen m`n huid de hare raakte.
‘Zal ik je rondleiden Darius?’ Beryl verscheen naast me en glimlachte oprecht naar me. Even schoten m`n ogen naar m`n vader die naar me knikte.
‘Is goed.’ Ze greep m`n arm vast en trok me mee naar boven. In een ruime kamer stonden we stil. Een roodharig meisje zat in een stoel te bellen maar ze keek om toen ze ons hoorde. Haar hartslag schoot omhoog toen haar blik bij mij bleef hangen, ik kuchte ongemakkelijk en probeerde te luisteren naar Beryl`s gebabbel over het huis en de vele bewoners ervan.
Het roodharige meisje stond op en ging recht voor me staan, ze stak haar hand uit. ‘Ik ben Lily, wie ben jij?’
‘Darius, Darius Zy.’ Haar karamel kleurige ogen gleden langs m`n lichaam, haar hart haperde bij het zien van de tatoeage op m`n pols.
‘Waar staat die voor?’ wou ze weten. Ik grinnikte en keek haar recht aan. ‘Voor het leven.’

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen