Foto bij [54] Like a game

picca: Bonita

Pov. Damon Salvatore

Het ministerie van Toverkunst financiert het project van de capall uisce.

Beau Grigot (19 jaar), een afgestudeerde vampier van de Huize van de nacht college kwam met het idee om een bereden groep bovennatuurlijke wezens te maken.
“Ik denk dat de combinatie van vampier- capall uisce goed zal zijn, de demonen kunnen onmogelijk tegen onze groep op.”

Geheel zonder gevaar is het niet om de woeste waterpaarden te vangen, Beau liet ons enkele littekens zien.
“Dankzij de capall ben ik n vampier… ik stortte van de klif toen ik nog klein was, een grijze capall had m`n pony aangevallen.”

Toen we zijn beste vriend, Darius Zy (20 jaar), naar het plan vroegen reageerde hij niet bepaald uitbundig.
“Ik sta achter het plan maar het is en blijft gekkenwerk. We zijn de eerste nacht al bijna gestorven door die monsters. Sinds die nacht laten we er geen sterfelijken meer bij als wij de capall gaan vangen op het strand.”
Damon Salvatore voegde hier aan toe, “we moesten zelfs bloed doneren om de kinderen weer op te lappen.”

Bijna alle oude leden van Nightshade zijn bijeengekomen om weer een eenheid te vormen.
Damon Salvatore en March Zy zijn de enige overgebleven Nightshade leden die zich strijdbaar stellen.


Aandachtig keek ik toe hoe Bonita de krant op tafel smeet en haar gespannen vingers strekte.
‘Het wordt tijd dat ik weer leef.’ Ze grauwde als een getergde tijgerin en ontblote haar tanden ontevreden. ‘Waarom zou je dat doen? Het kan beter een verassing zijn…’
Ze schudde haar hoofd waardoor haar blonde lokken rond haar gezicht dwarrelden.
Ze zette haar handen op tafel, lende naar voren en keek me zo fel aan dat ik me niet durfde te verroeren. ‘Ik,’ ze wees naar zichzelf. ‘wil iets doen.’
Ik snapte haar onrust maar ze was er simpel weg nog niet klaar voor. Hoewel ze haar geheugen weer terug had was er iets raars met haar Krachten.
De magie kolkte letterlijk door haar heen en het gebeurde niet zelden dat een vaas, glas, of lamp kapot sprong door een explosie van Kracht als ze te opgewonden was.
Zo ook nu, met een harde knal sprong de lamp in de hoek kapot. Bonita ving een rondtollende glasscherf voor deze haar oog kon doorboren.
Bloed welde op uit de snede die de glasscherf veroorzaakte.
‘IK WIL NIET LANGER BINNEN MOETEN BLIJVEN.’ Gilde zeen smeet een mok naar m`n hoofd die ik nog maar net kon ontwijken.
Darius rende de keuken in. Hij greep Bonita van achteren vast en klemde haar tegen z`n borst. Ze spartelde, schreeuwde, gromde en vloekte maar hij liet haar niet los.
‘Kalmeer Bonita, ik neem je vannacht wel mee naar de capall, dan kun je degene zien die ik voor je uitgekozen heb.’
Die twee waren best close, ze zou hem nooit pijn doen.
Ze stopte met worstelen en kantelde haar hoofd, langzaam aan werden haar ogen weer zilver in plaats van het dreigende zwart.
‘Goed.’
Hij lachte en liet haar los. ‘Braaf.’ Met een hand klopte hij op haar schouder waarna ze zich snel om de as wentelde en met haar hand z`n keel vastgreep. Ze giechelde toen hij geschrokken z`n ogen opensperde.
‘Ik doe je niets!’

Pov. Aphrodite Malfidus
Het grote gebouw was verlaten en donker toen ik een raam forceerde. Hier ergens moest ik ee4n stel documenten zoeken die van belang waren.
Sinds de mensen wisten van de bovennatuurlijke en magie werkten computers niet meer, onze magie en elektronica kon gewoonweg niet samen.
Het glas verbrijzelde onder de druk waar ik het onder zette. Even keek ik over m`n schouder naar de donkere stad onder me. Ik had geen last van hoogtevrees maar de hoogte waarop ik nu was maakte me toch een beetje misselijk, snel dook ik door het raam naar binnen.

Snel begon ik door lades en kasten te rommelen. Maar waar ik ook zocht, ik kon niet vinden wat ik zocht. Teleurgesteld zakte ik neer op een stoel toen er ineens het gerinkel van bellen klonk in de gang naar het grote kantoor waar ik nu was.
De intercom kraakte. ‘Ahh blond prinsesje, laten we een spelletje spelen.’ De mannenstem lachte dreigend voor hij verder ging. ‘Er lopen tien vampiers met bellen aan hun voet rondt door het gebouw, wie er als eerste de documenten heeft mag ongeschonden vertrekken… als je verliest, sterf je.’
De lach galmde door de gangen, ik huiverde en stond langzaam op. In wat voor rotsituatie was ik nu weer belandt? Automatisch zond ik een hulpkreet naar Nightshade uit
De bellen op de gang kwamen weer in beweging, verder van me vandaan. Geruisloos stond ik op en opende de deur naar de gang.
Met een dreun stootte ik m`n knie aan de deurpost. Een gedempte vloek ontsnapte me. Onmiddellijk stond de Seeker stil, de bellen werden weer luider. Lichtelijk paniekerig rende ik mank ik tegenovergestelde richting. Doodlopend.
Vanaf de balustrade kon ik helemaal naar de eerste verdieping kijken. De bellen waren nu wel heel luid, een gespierde man kwam de hoek om, z`n ogen gitzwart. Doodsbang wierp ik mezelf van de balustrade af. M`n gil weerklonk in alle uithoeken van het kantoorgebouw.

Pov. Bonita “Bonny” Luxfort
De capall waar ik op reed was sneeuwwit. Het beest steigerde ongeduldig en rukte aan de teugels.
Darius stond naast me op een capall die net zo onrustig was als de mijne, vanaf de heuvel waarop we stonden zagen we de stille donkere stad, een kantoorgebouw domineerde het centrum.
De angstkreet van Aphrodite had ons hierheen geroepen. Darius had niet eens geprobeerd me te stoppen…
Aphrodite!
M`n Geestenstem was krachtig van het bloed dat door m`n aderen stroomde. Darius kromp ineen toen hij m`n stem hoorde. Onze ogen ontmoette elkaar, ongerust legde hij z`n hand over de mijne heen.
‘We gaan haar halen Bonny. Niemand van Nightshade sterft daar vanavond. En zeker zij niet!’
Hij spoorde de capall aan, automatisch beet de mijne venijnig naar de flank van de zijne die dat behendig ontweek.

Darius ogen leken te vlammen toen hij de deur kapot beukte met z`n machten, het was makkelijk. Ik dreef m`n capall vooruit, trok m`n zwaard en betrad als eerste het gebouw. Aphrodite lag midden in de hal…. Een donkere plas bloed lag om haar heen. Een donkere gedaante kwam omhoog vanuit z`n geknielde positie naast Aphrodite. Ik slaakte een woedende kreet en dreef de capall aan tot een nog hogere snelheid. De vampier rekte zich uit in z`n volle lengte, hij was lang… en gespierd.
Maar woede kleurde m`n zicht rood. Ik stortte me bovenop de vampier, het zwaard schoot langs hem heen toen hij simpelweg opzij stapte maar m`n tanden misten niet.
Hij trok diepe krassen over m`n rug maar ineens was Darius daar, hij stak het zwaard door de vampier heen. ‘Sterf, monster.’
Ik duwde hem van me af en veegde het bloed weg. Mijn capall stond bij Aphrodite, even vreesde ik dat hij haar zou opeten maar hij duwde zachtjes met z`n snuit tegen haar aan zodat ze omrolde. Haar keel was open gereten…
Darius knielde naast haar neer en voelde of er nog polsslag was.
‘Heel zwakjes.’ Mompelde hij na een poosje. Meteen trok ik de dode vampier naar haar toe en zorgde ervoor dat ze zijn bloed kon drinken. Ineens klonken er bellen in een gang op de tweede verdieping. Snel keek ik Darius aan die knikte en via de muur naar boven klom. Het duurde niet lang voor er een angstkreet klonk gevolgd door een doffe bons. Darius verscheen weer bij de balustrade en sprong naar beneden.
In z`n linkerhand droeg hij een schoen die zacht rinkelde. Automatisch gleden m`n ogen naar de man die ik vasthield, belletjes aan de schoen. Darius gromde en smeet de schoen neer. Hij leek bozer en verwarder dan dat ik hem ooit mee gemaakt had.
‘Ze spelen spelletjes met ons, Bonita.’

Reacties (1)

  • Allysae

    omg omg omg omg
    happy new year
    snel verder

    9 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen