Crew Geschiedenis

Moderators

Moderators houden de gang van zaken op Quizlet.nl in de gaten.


Naam: ProngsPotter (21 jaar)   ProngsPotter is offline
Woonplaats: Hogwarts
Ontworpen: 13 quizzen
Ingevuld: 563 quizzen


Naam: Frodo (24 jaar)   Frodo is offline
Woonplaats: De Gouw
Ontworpen: 5 quizzen
Ingevuld: 508 quizzen


Naam: Phlegethon (26 jaar)   Phlegethon is offline
Woonplaats: Asphodel
Ontworpen: 5 quizzen
Ingevuld: 1262 quizzen


Bemiddelaars

Bemiddelaars treden op als tussenpersoon als er onenigheid is tussen leden en moderators, of tussen leden en andere leden.


Naam: Slughorn (29 jaar)   Slughorn is offline
Woonplaats: A little town
Ontworpen: 8 quizzen
Ingevuld: 246 quizzen


Beta-Readers

Een beta-reader helpt andere leden met het schrijven van stories en quizzen.


Naam: Betareaders   Betareaders is offline
Woonplaats: Hier op Q.
Ontworpen: 0 quizzen
Ingevuld: 0 quizzen


Administrators

Een administrator is vooral achter de schermen bezig met het aansturen van de crew en het programmeren van nieuwe functionaliteiten


Naam: Ledecky (24 jaar)   Ledecky is offline
Woonplaats: België
Ontworpen: 11 quizzen
Ingevuld: 671 quizzen


Naam: RJ   RJ is offline
Woonplaats:
Ontworpen: 0 quizzen
Ingevuld: 4 quizzen