Welke klinker ben jij?


klin·ker (de; m; meervoud: klinkers)
spraakklank die wordt voortgebracht door trilling van de stembanden, zonder dat de uitstroom van lucht wordt belemmerd: de a is een klinkerDoet mee aan QOTM.
Thema: alfabet.

Start de quiz