Polls

Wat zijn polls?

Polls zijn korte vragen of stellingen met enkele opties eronder die een mogelijk antwoord kunnen zijn. Het doel ervan is om te zien wat de meerderheid kiest.
Je kan polls invullen door het meest juiste antwoord volgens jou aan te duiden.

Andere vragen in deze categorie

Hoe maak ik een Poll aan?

Ga met je computermuis over het kopje 'Polls' in het blauwe menu bovenaan en kies 'start nieuwe poll'.
De rest zal zichzelf uitwijzen.:)