Onze grootste angst.

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn;
onze grootste angst is dat we mateloos krachtige zijn.
Het is ons licht, niet onze schaduw,
dat ons het meest beangstigt.
We vragen onszelf af: wie ben ik om briljant te zijn,
prachtig, talentvol, fantastisch?
Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst.
Er is niets verlichts aan je klein te maken opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker voelen.
We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen.
We zijn geboren om de glorie die in ons is, te openbaren.
Die is niet alleen in enkelen van ons, die is in iedereen!
En als wij ons licht laten stralen, geven we onbewust andere mensen toestemming hetzelfde te doen.
Als wij van onze angst bevrijd zijn, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.Nelson Mandela 1994

Reageer (1)


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen