Don't give up...

voor een goede vriend van me die het leven niet meer zo ziet zitten...

Don't give up
Geef niet op
because you have friends
Je hebt vrienden
Don't give up
Geef niet op
You're not beaten yet
Je bent nog niet verslagen
Don't give up
Geef niet op
I know you can make it good
Je bent een goed mens

Don't give up
Geef niet op
You still have us
Je hebt ons nog
Don't give up
Geef niet op
We don't need much of anything
We hebben niet zo veel nodig
Don't give up
Geef niet op
because somewhere theres a place
Wat er is ergens een plek
Where we belong
Waar wij thuishoren

Rest your head
Laat je hoofd rusten
You worry too much
Je maakt je te veel zorgen
It's going to be alright
Het komt allemaal goed
When times get rough
Als tijden zwaar worden
You can fall back on us
Kan je naar ons toekomen
Don't give up
Geef niet op
Please don't give up
Geef het alsjeblieft niet op

Don't give up
geef niet op
because you have friends
je hebt vrienden
Don't give up
geef niet op
You're not alone
je bent niet alleen
Don't give up
geef niet op
You still have us
je hebt ons nog
Don't give up now
geef het nu niet op
We're proud of who you are
We zijn trots op wie je bent
Don't give up
geef niet op
because I believe there's the a place
Want ik geloof dat er een plaats is
There's a place where we belong
Er is een plaats waar wij thuishoren...

Reacties (1)

  • Alyne

    zo mooi gedichtje...
    ik zou dat nooit kunnen schrijven ik begrijp niet hoe sommige mensen zoiets moois kunnen schrijven(A)(A)(A)

    8 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen