Test je Engelse kennis!

Beantwoord de vragen en kijk hoeveel jij verstaat van de Engelse taal!

1. Wat betekent het Engelse woord wall?2. Wat is de correcte Engelse schrijfwijze voor: waar komen zij vandaan?3. Wat betekent five mirrors in het Engels?4. Wat is de juiste meervoudsschrijfwijze voor het Engelse woord lepel?5. Hoe schrijf je verlaten?6. Wat is het Engelse woord voor oneven?7. Wat betekent het Engelse woord unsliced?8. Hoe zegt men in het Engels dat het 12.30u is?9. Wat betekent het Engelse woord mutton?10. Wat is de verleden tijd van 'I'm going to Utrecht'?