iq test

beantwoord de vragen en weet hoe hoog je iq is.

1. maak de getallenreeks af: 7,12,8,19,9,26, ..?2. welke conclusie kun je met zekerheid trekken uit de volgende stellingen: *boeren drinken altijd melk *buitelanders drinken geen melk3. 567x(5x7)+844-(3x13)= ..?
4. welk woord hoor niet in het rijtje: springtouw,bal,landverovertje,hoelahoep5. Welk van de onderstaande woorden is het meest hetzelfde in betekenis als het woord 'Geruststellend'?6. Welke an de onderstaande conclusies kun je met absolute zekerheid trekken op basis van de twee stellingen hieronder? * Geen van de postzegelverzamelaars is een architect. .*Alle Nederlanders zijn postzegelverzamelaars.7. Water staat tot een pijp als ... staat tot een snoer.Add Your Banner Here