gtst 2009

Heb je dit jaar goed opgelet tijdens gtst?
test het hier (:

1. Wie woonde er in Teluma?

2. Met wie heeft Danny iets?
3. Hoe is Dorothea dood gegaan?4. Waar woont Floris?5. Uit hoeveel geld bestaat de schuld van Vickey?6. Vickey heeft iets gehad met?7. Valentijn in de zoon van?