Wat ben jij?

Twijfelen mag, aarzelen niet.

1. Wat ben jij?