Habbo quiz

Hallo, speel jij ook habbo?
Zo ja, weet je er veel van?
test het hier! (:

als je niet weet wat habbo is kijk zeker is op
www.habbo.nl

1. HC staat voor..2. Wanneer opende Habbohotel Nederland haar deuren?3. Makkie: Deze quiz is ...4. De munteenheid op Habbo heet ...5. Wie is de eerste Hotel manager van Nederland? (2011)Add Your Banner Here