~ Ik raad jouw sterrenbeeld <3

LEES EERST AUB <3
Geloof je me niet? Doe de test! Ik weet vrij veel over Astrologie. En vergeet niet om het eerlijk in te vullen. Denk goed na voordat je antwoordt. ;')
Veel mensen proberen namelijk hun negatieve kanten niet onder ogen te zien. En de Kreeft, Schorpioen en Vissen (element water) hebben het minst negatieve karakter en zijn erg gevoelig. Daarom zullen er vrijwel veel mensen met deze uitslag zijn denk ik. Omdat ze zichzelf zo zien.

Als je een andere uitkomst hebt dan verwacht, kun je eerst ook naar het element kijken. Als dat overeenkomt met die van jou, zit ik er maar een klein beetje naast.

Boogschutter, Leeuw & Ram - Vuur
Steenbok, Stier & Maagd - Aarde
Schorpioen, Kreeft, Vissen - Water
Tweelingen, Waterman & Weegschaal - LuchtSucces, en alvast bedankt voor het invullen van de quiz! x'

Mogelijke uitkomsten

Ram (512 x uitgekomen)

Ram in het kort:
21 maart/20 april
Kleur: rood
Planeet: mars
Element: vuur
Metaal: koper
Planten: geranium, distel
Bomen: alle bomen en struiken met doornen
Landen: Engeland, Frankrijk, Duitsland, Polen
Steden: Napels, Florence, Krakow, Birmingham


Mensen geboren onder het teken van de Ram zijn vaak dynamische personen, ze staan met beide voeten op de grond, zijn spontaan, impulsief en vol levenskracht. Zijn creativiteit, daadkracht en spontaniteit komt het sterkst naar voren als er hindernissen op zijn weg komen. Door overzicht te bewaren en ongecompliceerd te werk te gaan, kan de Ram het probleem oplossen. De Ram gaat graag rechtstreeks op zijn doel af en schuwt daarbij het nemen van risico’s niet. Zij leven sterk in het hier en nu en vinden houvast door kennis te verwerven en gaan met de tijd mee.
De sterke punten van de Ram zijn: idealisme, flexibiliteit, kunnen zich goed aanpassen bij nieuwe situaties, hebben een snelle opmerkingsgave, kunnen snelle beslissingen nemen en blijven niet vast zitten in oude patronen. Doordat de Ram de meest voor de handliggende en simpele oplossingen voor problemen kan bedenken zijn deze mensen vaak een fijne collega en een betrouwbare partner.

Stier (271 x uitgekomen)

21 april/20 mei
Kleur: roze/oranje
Planeet: Venus
Element: aarde
Metaal: koper
Planten: roos, klaproos, viooltje
Bomen: es, cipres, druivenstok en appel
Landen: Ierland, Zwitserland, Zweden, Steden: Dublin


Stieren zijn vaak intuïtieve mensen en hebben gevoel voor de schoonheid die het leven te bieden heeft. Ondanks het feit dat ze over veel kennis beschikken laten stieren zich uiteindelijk in moeilijke situaties toch leiden door hun gevoel en intuïtie. Zij trachten zeer bewust de realiteit met de schoonheid en spiritualiteit van het leven te verbinden. Zij zijn vaak succesvol, vriendelijke gezellige mensen en ze zijn sterk verbonden met de natuur. Stieren zijn honkvast en houden van een bepaalde zekerheid, in relaties geven zij zich helemaal en zijn betrouwbaar.
De sterke kanten van de stier zijn: geduld en een sterk gevoel voor harmonie, ze zijn begripvol en sociaal ingesteld. Hierdoor zijn ze graag geziene mensen.
Mensen die rusteloos en wanhopig zijn kunnen de aanwezigheid van de Stier waarderen, ze hebben begrip en medegevoel en zijn altijd bereid om te luisteren.
Het is belangrijk voor Stieren om een fundament van zelfverzekerdheid te creëren, maar blokkades dreigen vaak juist dit fundament te ondermijnen, als dit gebeurt hebben ze de neiging om conservatieve en traditionele patronen uit het verleden vast te houden, dit kan er toe leiden dat ze gefixeerd raken en kunnen dan geen nieuwe impulsen meer toelaten. Vanuit deze blokkade kunnen ze haatdragend en pessimistisch reageren., Ze worden vaak geplaagd door angsten om geliefde mensen kwijt te raken, kunnen zeer jaloers zijn en sterke twijfels hebben over hun eigenwaarde, dat wederom kan leiden tot depressies, melancholie, menstruatiestoornissen, migraine, hoofd- en rugpijn en onverklaarbare angsten.

Tweeling (289 x uitgekomen)


De Tweeling in het kort:
21 mei/21 juni,
Kleur: geel,
Planeet: Mercurius,
Element: lucht
Lichaam: oren, borst, armen, handen en longen,
Metaal: kwikzilver
Planten: lelietjes van dalen en lavendel,
Bomen: notendragende bomen,
Landen: VS, Wales, Steden: London, Plymouth, Melbourne en San Francisco.


Tweelingen zijn vaak zeer levendige, temperamentvolle en vitale mensen. Ze houden van uitdagingen, praten graag en zijn amusant in de conversatie. Vaak hebben tweelingen veelzijdige interesses en hobby’s, ze zijn jeugdig en modern in hun opvattingen en verschijning.
De negatieve eigenschappen van de tweeling zijn dat ze rusteloos, sluw en wispelturig kunnen zijn. Ze zijn inconsequent en uit twee monden sprekend. De tweelingmens heeft altijd gelijk en zal nooit van mening veranderen, tot de kwestie een volgende keer op tafel komt. Ongetwijfeld zal hij een ander standpunt innemen en ontkennen vroeger ooit een andere opinie te hebben verkondigd. Hij heeft een groot talent voor woord en weerwoord en maakt de indruk van alles op de hoogte te zijn, hij weet zich overal uit te praten. De tweeling zit niet graag stil een zal over het algemeen altijd twee dingen tegelijk doen. Ze hebben dringende behoefte aan communicatie en houden van discussies, daarom zijn ze vaak uitmuntende journalisten. Tweelingen houden van afwisseling en verandering, hij doet er goed aan geen baan te kiezen die inhoud dat hij steeds in dezelfde omgeving moet werken, of die saai en eentonig is. Hij moet altijd zijn horizon verwijden, steeds nieuwe dingen leren, anders raken ze gauw overspannen. Maar tweelingen hebben hun lichaam mee, want tweelingen wordt als het meest jeugdige teken aangemerkt. Tweelingen zijn niet erg emotioneel; voor juiste informatie omtrent de diepte van hun gevoelsleven moeten andere onderdelen van de horoscoop worden bestudeerd.

Kreeft (1018 x uitgekomen)

De Kreeft in het kort:
22 juni/22 juli
Kleur: groen
Planeet: maan
Element: water
Metaal: zilver
Planten: acanthus, wilde bloemen
Bomen: bomen die rijk aan sappen zijn
Landen: Schotland, Nederland, Nieuw-Zeeland
Steden: Amsterdam, New York, Venetië


Kreeftmensen zijn zeer betrokken bij het milieu en de het welzijn van de mensheid, Ze zijn hartelijk en makkelijk in de omgang en hebben veel verbeeldingskracht en een sterk moeder of vaderinstinct. De kreeft is bepaald niet de gemakkelijkste mens om te doorgronden of om mee te leven. In het beste geval zijn ze zorgzaam, attent, intuïtief en begrijpend, maar zij kunnen ook humeurig, somber en kortaf zijn. De kreeftmens lijkt soms bikkelhard en in vele opzichten is hij hard, ze kunnen soms eindeloos blijven doorzeuren over een klein onrecht wat hen is aan gedaan. Ze kunnen mensen licht voor het hoofd stoten door ondoordachte opmerkingen en harde woorden, zelf zijn ze overgevoelig voor kritiek. Maar onder de ruwe bolster bevindt zich de blanke pit. Soms angstig en geremd, is hij veilig in zijn harde schild, zoals de kreeft in zijn pantser, dat kan bij de kreeft een conflict worden waar hij mee worstelt, komt hij tot rust dan zal dat hoogwaarschijnlijk gebeuren onder invloed van huis en gezin. Kreeften beschikken over een grote intuïtie en hun eerste opwellingen zullen meestal de juiste zijn. Met zijn natuurlijke behoefte om anderen te beschermen en zijn uitmuntende geheugen, het herinneren van namen en gezichten en het behartigen van belangen van andere mensen maakt dat dit vermogen samen met zijn slimheid kreeften tot formidabele zakenmensen.

Leeuw (537 x uitgekomen)

23 juli/23 augustus
Kleur: Goudgeel, Oranje
Planeet: Zon
Element: Vuur
Metaal: goud
Planten: zonnebloem, goudsbloem
Bomen: sinaasappel en alle citrus bomen
Landen: Frankrijk, Italië, Roemenie
Steden: Rome, Praag, Damascus, Los Angeles


Leeuwen zijn levenslustige mensen die worden gekenmerkt door hun zelfstandigheid, een sterke wil en een grote levenskracht, zij beschouwen hun allerdaagse zijn van uit hun centrum van hun innerlijk wezen en zullen zich vaak slechts met tegenzin onderwerpen aan voorschriften, normen en wetenschappelijke principes, zoals b.v. statistieken. Leeuwen staan meestal met beide benen zeer zelfbewust in het leven, handelen impulsief, zelfstandig en doelgericht, zonder lang om de dingen heen te draaien. De kracht van de Leeuwmens is een duidelijk waarneembaar zelfbewustzijn, onafhankelijkheid en spontaniteit. Leeuwen geven de voorkeur aan een eerlijke zelfbeschouwing, welke vaak op de voorgrond treed als de leeuwmens geconfronteerd wordt met een hoge mate van vertrouwen en verantwoordelijkheid tegenover collegaï‚¢s, familieleden en andere mensen.

Aan de opinies die de Leeuw in zijn jeugd vormt, zal hij waarschijnlijk tot zijn dood blijven vasthouden, er is een gevaarlijke neiging tot verstarring. Hij kan bemoeiziek en onverdraagzaam zijn, pompeus en te dogmatisch, daarom moet hij er aan wennen voor de meningen van andere mensen open te staan en zijn aangeboren spontane charme en hartelijkheid ten volle ontplooien. Leeuwmensen zijn vaak overgevoelig en lichtgeraakt, en hebben een sterke neiging tot dramatiseren, en als je de Leeuw werkelijk boos maakt zal hij “koninkje” gaan spelen en vanaf zijn troon toezien dat de brutale gek die zo dom was zich als zijns gelijke te beschouwen, zijn plaats leert kennen.

Maagd (650 x uitgekomen)

De Maagd in het kort:
24 augustus-23 september
Kleur: marineblauw, donkergrijs, donkerbruin
Planeet: Mercurius
Element: Aarde
Metaal: kwikzilver
Planten: kleine, felkleurige bloemen
Bomen: nootdragende bomen
Landen: Griekenland, Turkije, Indonesië
Steden: Parijs, Boston


Mensen die onder het sterrenbeeld maagd zijn geboren zijn vaak een beetje terughoudend, nuchter en bedachtzaam. Zij bezitten een ingeprent vermogen om een kritische afstand te bewaren en een bij voorbaat sceptische houding aan te nemen om niet uit te glijden op het ijs van het wereldse en wetenschappelijk gebeuren. Onbekende en onvoorziene dingen die voor hen slechts heel moeilijk inschatbaar of afweegbaar zijn, roepen in de maagd vaak angstige gevoelens op. Zij overleggen vaak van te voren met zichzelf over de samenhang der dingen en hebben ook vaak meer tijd nodig om uitdrukking te geven aan hun enthousiasme of hun kritiek. Samengevat stelt de maagd zich vaak op in een tactvolle bescheidenheid, waarbij zij precies een onderscheid weten te maken tussen het noodzakelijke, het levensbelangrijke of het schadelijke. Maagden nemen heel bewust deel aan het aardse gebeuren, en in het bijzonder aan de natuur, en ze zijn zeer gericht op een gezonde voeding en gezondheid. De sterke kanten van de maagd zijn zonder twijfel een grote kennis van zaken tezamen met een doelgericht, precies en trouw optreden waarop men zich altijd kan verlaten.

De negatieve aspecten van de maagd is dat maagden vaak lijden onder een gevoel van remmingen en restrictie, dat zich uit in nervositeit of geprikkeldheid. Daaruit kunnen perioden van overspannenheid voorkomen die op hun beurt de gezondheid aantasten en kunnen leiden tot maagklachten of ingewandstoornissen. De maagdmens zou zijn best moeten doen zich op het emotionele vlak een zekere vrijheid van expressie te veroorloven. Als de maagd zijn bijzondere analytische gaven te eigen nutte zou aanwenden, zou hij ontdekken dat zijn problemen voorkomen uit een overdreven zorg voor kleine, onbelangrijke details. Zwaarmoedigheid is een nogal veel voorkomend verschijnsel.

Weegschaal (151 x uitgekomen)

De Weegschaal in het kort:
24 september t/m 23 oktober
Kleur: Groen
Planeet: Venus
Element: Lucht
Kleuren: zachtblauw en Roze
Metaal: Koper
Planten: met blauwe bloemen, rozen
Bomen: es, druivenstok
Landen: Oostenrijk, Birma, Japan, Tibet
Steden: Wenen, Antwerpen, Lissabon, Kopenhagen


Mensen die geboren zijn onder het teken weegschaal zijn vaak charmant, stellen prijs op harmonie en gelukkige, plezierige levensomstandigheden, zij zijn gemakkelijk in de omgang, romantisch, diplomatiek, idealistisch en verfijnd.
Andere aspecten van de weegschaal zijn dat ze vaak besluiteloos en rancuneus kunnen zijn, ze zijn makkelijk te beïnvloeden en kunnen van het ene uiterste in het andere vallen. De weegschaal moet zich steeds weer tegenover anderen waar kunnen maken. Een veel voorkomende klacht van weegschaal is ‘het is niet eerlijk dat hij mij zo behandelt, na alles wat ik voor hem gedaan hebt’ Het is zeer wel mogelijk dat die ‘hij’ gewoonweg niet in staat is aan de door weegschaal gestelde verwachtingen te beantwoorden, maar de weegschaal zal daar moeilijk begrip voor op kunnen brengen. Om gelukkig te worden en zijn persoonlijkheid volledig te kunnen ontplooien moet een weegschaal een duurzame emotionele verbintenis kunnen opbouwen, waarin het geven en nemen tegen elkaar afgewogen zijn. De weegschaal heeft een hekel aan ruzie en beschikt over een natuurlijke charme en een plezierige manier van optreden. Door iedere vorm van ruzie te vermijden verraadt de weegschaal zijn karakteristieke neiging om te trachten het allen naar de zin te maken.
Er is natuurlijk ook besluiteloosheid – de grootste tekortkoming van de weegschaal, maar hij mag dan wel besluiteloos zijn, als hij zich eenmaal heeft voorgenomen wat hij wil, zal hem dat ook meestal lukken – ongeacht hoe.

Schorpioen (656 x uitgekomen)

De Schorpioen in het kort:
24 oktober - 22 november
Kleur: kastanje bruin
Planeet: Pluto
Metaal: ijzer
Element: water
Metaal: ijzer,radium en staal
Edelstenen: obsidiaan, hematiet


De gevoelens staan centraal in het leven van de schorpioen. Ze zijn van een bijzonder kaliber. Lauwe gevoelens zijn onbekend, de schorpioen beleeft alles heel intens. Vaak is het moeilijk om die gevoelens onder woorden te brengen of op een andere manier duidelijk te maken aan andere mensen. Vaak wordt taal als een beperking ervaren door schorpioenen, omdat met taal niet is uit te drukken wat de schorpioen van binnen voelt.
De schorpioen is vrij snel gekwetst. Dat kan riskant zijn voor degene die de schorpioen kwetst, want de schorpioen laat het er niet bij zitten. Integendeel zelfs, de schorpioen kan enorme wraakgevoelens koesteren tegen mensen die hem/haar hebben gekwetst en met een enorme agressie terugslaan. Die wraakgevoelens gaan ook niet snel over en de schorpioen zal ze ook niet onder stoelen of banken steken.

Van alle astrologische tekens beschikt de schorpioen verreweg over de meeste intuïtie samen met de Kreeft en Vissen (element water). De schorpioen gebruikt zijn/haar intuïtie om in te schatten wat de mensen om hem/haar heen denken en voelen. Zo is de schorpioen constant mensen aan het aftasten en aan het peilen. Dat kan bij andere mensen wel eens vreemd overkomen. De schorpioen is dan ook niet het type dat snel ergens vrienden maakt. Om vriend of vriendin te worden van een schorpioen, moet iemand eerst zijn/haar vertrouwen verdienen.
De schorpioen neemt veel tijd om over dingen na te denken, vooral over gevoelens. De schorpioen is niet alleen geïnteresseerd in zijn/haar eigen gevoelens. Ook het gevoelsleven van andere mensen hebben zijn/haar interesse. Daarom is de schorpioen geïnteresseerd in alles wat er over mensen en hun gevoelens is te leren.

Thuis is de schorpioen niet erg tolerant. De schorpioen denkt vaak dat hij/zij gelijk heeft en is niet bereid zijn/haar mening bij te stellen. De schorpioen heeft de neiging zijn/haar wil bij vrienden en familieleden op te leggen. Als vrienden en familieleden zich daartegen verzetten, heeft de schorpioen moeite daar begrip voor op te brengen, omdat hij/zij vindt dat hij/zij in hun interesse handelde. De schorpioen zal moeten proberen ook eens hun positie te begrijpen!

Boogschutter (352 x uitgekomen)

Boogschutter in het kort:
23 November/22 December,
Kleur: Blauw, Planeet: Jupiter,
Element: vuur,
Metaal: tin,
Kleuren: donker paars, koningsblauw,
Planten: asperge, anjers, paardebloem, tomaat,
Bomen: Linde, moerbei, Es, berk, eik,
Landen: Spanje, Australië, Hongarije, Madagaskar,
Steden: Toledo, Boedapest, Keulen.


De Boogschutter is erg openhartig van aard. Hij bezit van nature verantwoordelijkheid
besef is loyaal, eerlijk en grootmoedig. Zijn mening maakt hij onverbloemd kenbaar en bezit een sterke zin voor gerechtigheid. De Boogschutter wil zich altijd vrij voelen, heeft aanleg voor claustrofobie, terwijl ook het huwelijk hem naar zijn gevoel aan banden legt.
Het symbool van de Boogschutter met een zelf te richten, puntige pijl (recht op het doel gericht) en vaak het lichaam van een paard is tekenend. De Boogschutter houdt van paardrijden, alsook van andere sporten die hem in het vrije veld brengen. Zijn ontdekking van het onbekende kan zich zowel in stoffelijke als geestelijke zin manifesteren en van de Boogschutter kan men in waarheid zeggen dat ‘het beter is op weg te gaan’ dan op zijn bestemming aan te komen. Het leven van de Boogschutter moet altijd en element van uitdaging hebben. Naast de behoefte aan geestelijke activiteit heeft hij een meer dan normale behoefte aan lichaamsbeweging. Als de Boogschutter zich moe voelt, betekent dat meestal dat hij zich verveelt. Een verandering van werkkring is dan aan te bevelen. Onderwijs; jurist; filosoof, of werkzaam-heden die verband houden met paarden; Boogschutters hebben vaak een grote dierenliefde en kunnen zich met succes werpen op beroepen als: veearts of ander werk dat met dieren te maken heeft; reisbureauemployé, ontdekkingsreiziger, sportman/vrouw; jockey of schrijver. Wanneer de Boogschutter zich op zijn natuurlijke en spirituele gaven bezint, kan hij met de gevende, begrijpende en liefhebbende energie van zijn teken veel goeds doen.

Steenbok (448 x uitgekomen)

Steenbok in het kort:
23 december - 19 januari
Kleur: Groen, zwart
Planeet: Saturnus
Element: Aarde
Metaal: Lood
Planten: violen, uien, dolle kervel, klimop
Bomen: pijnbomen, wilg, iep, populier
Landen: India, Mexico, Afghanistan
Steden: Oxford, New Delhi, Mexico-city, Brussel


Een astroloogschrijver heeft eens twee types Steenbokmens beschreven door ze te vergelijken met de twee bestaande geitenrassen: de berggeit, die handig over de ene spleet na de andere springt en steeds hoger klimt omdat het gras daarboven groener is; en de tamme geit, die met een ketting aan een paal vast zit en die het moet doen met het kleine stukje gras dan zijn ketting hem toestaat. Over het algemeen zijn Steenbokken ambitieus, steeds uit op promotie of salarisverhoging, zij hoeven niet te proberen even goed te zijn als een ander; zij zijn al even goed, of zelfs beter. Het zijn bijzondere goede zakenmensen, en de positieve steenbok zal op eigen kracht de top van de berg bereiken. Boven het alledaagse staand en geconcentreerd van buitenaf waarnemend, streven ze ernaar de realiteit te doorgronden en de perfectie te bereiken, waarna ze met groot gemak de wereldse zaken de baas kunnen. Dit is de berggeit.
De tamme geit, die in het dal blijft heeft ook zijn ambities, maar wat hij ook probeert, en hij zal altijd zijn best doen, hij zal niet tegen de concurrentie kunnen opboksen. Als deze Steenbok verstandig is zal hij zijn eigen rustige, veilige niveau vinden in eenvoudig werk dat hij kalm en ongestoord op zijn eigen manier kan doen.
Een van de prettigste eigenschappen van de Steenbok is zijn gevoel van humor, maar zodra er gevoelens in het spel zijn, voelt de Steenbok zich al gauw onzeker en onbeholpen en niet zelden verbergt hij deze onzekerheid achter een gereserveerde en koele façade. Desalniettemin kunnen de gevoelens van de Steenbok diep gaan en duurzaam zijn. Hij heeft alleen veel vertrouwen en tijd nodig voordat hij zich voor de ander opent.

Waterman (422 x uitgekomen)

Waterman in het kort:
20 januari - 19 februari
Kleur : blauwgroen - staalblauw
Planeet: Uranus
Element: lucht
Metaal: uranium
Planten: orchideeën en goudenregen
Bomen: fruitbomen
Landen: Rusland en Zweden
Steden: Hamburg, Bremen en Moskou


Mensen geboren onder het teken Waterman hechten zich enorm aan persoonlijke vrijheid en onafhankelijkheid en is bereid zich daarvoor grote opofferingen te brengen. Bevrijd van alle aardse lasten wil hij zich vrij door de lucht bewegen, in dit teken vinden we de vernieuwer, die de benauwend geworden structuren van het gewende doorbreekt, de wegbereider naar een beter en vrijer leven in een humanere samenleving. Hij zal altijd iets origineels hebben, welke kan variëren van nieuwe en originele manieren om zijn artistieke aanleg te benutten, tot een passie voor originaliteit ten koste van alles, die kan leiden tot excentriciteit of quasi-verstrooidheid, de Waterman moet er voor waken dat ze met hun dromen en idealen niet al te ver van de werkelijkheid afdwalen. Ook kan het voor hen, met de duizenden ideeën die door hun hoofd suizen, vaak moeilijk zijn om voor één ervan te kiezen en consequent en de verwezenlijking daarvan te werken. Voor alles is het belangrijk voor ze de grenzen van de uiterlijke realiteit leren aanvaarden, zonder daarbij hun geestelijke vrijheid prijs te geven. Door de sterkte behoefte aan onafhankelijkheid en vrijheid en zijn gevoel bijzonder te zijn kan de Waterman problemen ondervinden met persoonlijke warmte en bindingen zelfs al zijn er kleine kinderen. Dit maakt het gezinsleven niet makkelijk en het is waarschijnlijk waar dat alle Watermannen het gelukkigst zijn als zij alleen wonen en zich in alle opzichten vrij kunnen voelen. Het goede Waterman huwelijk is echter zeer hecht, hij is erg loyaal en trouw, hoewel zijn onverschilligheid vaak een voortdurende bron van ruzie kan zijn. Zijn onafhankelijkheid, originaliteit en vindingrijkheid moet de Waterman in zijn werk kunnen ontplooien, wil hij werkelijk gelukkig kunnen zijn, zoals bv. geleerde, schrijver, socioloog, sociaal werker, astroloog, astronoom, uitvinder. Saaie eentonigheid ligt hem in het geheel niet. Heeft de Waterman eenmaal het volle potentieel van zijn teken ontsloten, dan kan hij dankzij het bewuste intuïtieve contact met de allesdoordringende, kosmische geest putten uit de bron van universeel bewustzijn, dan kan hij als boodschapper en voortrekker van een nieuw tijdperk de wereld liefde en wijsheid brengen.

Vissen (1801 x uitgekomen)

20 februari/21 maart
Kleur: zacht zeegroen
Planeet: Neptunes
Element: Water
Metaal: Tin
Planten: waterlelie
Bomen: vijg, wilg en bomen die bij het water voorkomen
Landen: Portugal, de Sahara
Steden: Alexandrië, Sevilla


Van alle tekens is Vissen waarschijnlijk het meest ontvankelijk voor invloeden van buitenaf, ook voor atmosferische trillingen zijn ze erg vatbaar.
Dikwijls hebben ze een teer, weinig vitaal gestel. Wanneer ze er niet in slagen toegang te verkrijgen tot spirituele of religieuze gebieden en daarin levenszin en kracht vinden, kunnen ze labiel worden, zich hulpeloos aan het leven uitgeleverd voelen en onder de “hardheid” daarvan leiden, vaak vluchten ze dan mogelijk in kinderlijk, onverantwoordelijk gedrag of zelfmedelijden. De Vismens is bepaald zeer fijn gevoelig, zeer onwerelds en onpraktisch en altijd geneigd de werkelijkheid te ontvluchten. Als de Vis verstandig is ontvlucht hij die in “positieve”zin bijv. door dichtkunst, toneel, of dans dat wellicht boven het niveau van de amateur uitgaat, verder te ontwikkelen. De Vis moet heel erg goed oppassen bij het aangaan van verbintenissen. Hij wordt makkelijk meegesleept en zal te laat ontdekken dat zijn vriend(in) toch niet de positieve hoedanigheden bezit die hij oorspronkelijk toeschreef. Al heeft de Vis moeite met de praktische aspecten van het huwelijk, zij zijn heerlijke minnaars en zijn vreselijk romantisch.
Uit andere delen van de horoscoop zal blijken in hoeverre hij in staat is negatieve tendensen tegen te gaan.
Aan de positieve kant is de Vis-mens zeer barmhartig en zal hij trachten het lijden van anderen te verlichten door verpleging of meer indirect door gebed en meditatie. Leert hij bovendien vreemde ideeën en idealen op te geven en uitsluitend naar zijn eigen innerlijke stem te luisteren en zijn grote ontvankelijkheid te richten op God, dan kunnen daaruit diepe levensvreugde en onzelfzuchtige, van angst bevrijde liefde en barmhartigheid groeien. Dan is hij in staat de diepste geheimen van het leven en het universum te ontsluiten. Dan kan hij dienen als een kanaal voor Goddelijke liefde, die een heilzame werking heeft op alles wat ze aanraakt.

Statistieken

Statistieken

Reageer (330)

 • Layla123

  Vissen klopt!

  1 week geleden
 • Asunaah

  Wauw! Je had het ook nog goed, ik ben inderdaad een stier.

  1 jaar geleden
 • Irusu

  Ook al ben ik geen boogschutter maar een maagd, deze quiz was zo mooi uitgewerkt dat hij wel een kudo verdient!

  5 jaar geleden
 • Snaaitje

  Vissen maar ik ben steenbok

  5 jaar geleden
 • maskedcarcass

  wutt het klope

  5 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen

Wat wil je nu doen?