Is Sinterklaas een tovenaar?

Die brave, goedheilige man, zou hij ooit op Zweinstein gezeten hebben?

1. Zouden de ouders van Sinterklaas tovenaars zijn?2. Hoe oud is Sinterklaas?3. In welke afdeling zou Sinterklaas gezeten hebben op Zweinstein?

4. Kan Sinterklaas toveren?