Who killed harry Potter?

He finally died:)Voldie should give me a kuddo ^^

Op basis van jou speurneus skills bepaal jij hier de dodelijke afloop van Harry Potter...
Your plot your story

1. Wie heeft het lichaam ondenkt?
2. Waar is meneer gevonden?
3. Hoe is Harry gevonden?
4. Welke kleur had Harry’s pakje? (Heel belangrijk)
5. Wat is de doodsoorzaak?
6. Tijdstip van overlijden?
7. Wat was het laatste dat Harry wilde gaan doen?
8. Wat was het motief van de dader?
9. Hoe wordt de dader gestraft?
10. Wat is de moraal van dit verhaal?