Hoeveel weet jij over Nederland?

De titel spreekt eigenlijk voor zich.

In deze Quiz tref je algemene vragen over Nederland aan.

Ook is het leuk even je eigen antwoorden te noteren.

Deze Quiz is de eerste opdracht van de Quizwedstrijdt van Nikolajevna

1. Hoeveel inwoners heeft Nederland geteld in 2012?
2. Hoeveel procent van Nederland ligt onder de zeespiegel?
3. Hoeveel kilometer aan fietspad ligt er in Nederland?
4. Zijn Nederlanders de kortste of langste mensen te wereld?


5. Waarop is Amsterdam gebouwd?
6. Hoeveel bruggen zijn er in Amsterdam?
7. Als je op Schiphol bent bevind je je op ….. meter onder het Normaal Amsterdams Peil (NAP)
8. Wat is de lijfspreuk van Nederlanders?
9. Hoe vaak heeft Nederland het Eurovisie songfestival gewonnen?
10. Welke nationale feestdag valt op 5 mei?
11. Wat is GEEN christelijke feestdag?
12. Wat is GEEN typisch Nederlandse sport?
13. In 2012 deed Nederland voor de ….. keer mee aan de Olympische zomerspelen?
14. Hoeveel % van Nederland is ongeveer water?
15. Hoelang is de Nederlandse kustlijn?
16. Is Fries een oficiële taal?


17. Hoeveel provincies heeft Nederland?
18. Hoeveel gemeenten heeft Nederland?
19. Door hoeveel toeristen wordt Nederland ongeveer jaarlijks bezocht?
20. Wat is de grootste luchthaven van Nederland?