Welk dier is jouw zielsverwant?

Bij de Mexicaanse indianenstammen had ieder stamlid een eigen nahua, een dier dat zijn zielsverwant was. De levenslopen van deze twee individuen waren met elkaar vervlochten: als de één ziek was, werd de ander dat ook; als de één zich opgejaagd voelde, voelde de ander zich ook onrustig en wanneer één van de twee stierf, was het lot van de ander ook bezegeld.

Zorg dragen voor dat ene diersoort in het speciaal was daardoor erg belangrijk, want het zou zo maar eens je evenbeeld kunnen zijn!

Wat voor dier is jouw zielsverwant?
Het zijn vanzelfsprekend dieren die hier in de buurt voorkomen. ;D

1. In welke maand ben jij geboren?
2. Hoeveel broertjes of zusjes heb jij?
3. Welke uitspraak past bij jou?


4. Welke uitspraak past bij jou?


5. Zwem je graag?


6. Welke uitspraak past bij jou?7. Welke uitspraak past bij jou?
8. Welke plek geniet jouw voorkeur?