Wat weet jij van België?

Zul je in de quiz wel zien

1. Wat is typisch aan België?
2. Wie is de koning van België?
3. Hoe heet het bekendste monument in België?4. Wie is de bekendste man van Brussel?5. Welke stad ligt aan de zee?

6. Wat is het dorp dat het hoogste in België ligt en tegen de Nederlandse grens ligt (ik woon er)7. Uit hoeveel gewesten bestaat België?