wat weet jij over ontdekkings reizigers

wat weet jij over ontdekkings reizigers?

1. Welk land was Columbus van plan te bereiken?
2. Welk land heeft Columbus ontdekt?
3. Wanneer deed Columbus zijn grote ontdekking?
4. In welk land is Columbus geboren?
5. Onder welke vlag voer Columbus toen hij zijn ontdekking deed?
6. Welke ontdekking deed Diaz?
7. Wanneer deed hij deze ontdekking?
8. Waarom was deze ontdekking zo belangrijk in die tijd?9. Uit welk land kwam Diaz?
10. Hoe noemen wij de ontdekking van Diaz tegenwoordig?
11. Waardoor is Da Gama bekend?


12. Wanneer was zijn eerste reis naar India?
13. Wat deed hij tijdens zijn eerste reis naar India?
14. Wat gebeurde er tijdens zijn tweede reis?
15. Waaraan overleed hij?
16. Waar kwam Magelhaen vandaan?
17. Onder welke vlag voer hij zijn reis om de wereld?
18. Hoe lang duurde die reis?
19. Hoe veel schepen hebben de reis om de wereld voltooid?

20. Heeft Magelhaen de reis overleefd?