Leerstof vijfde jaar

Een goede oefening op de geziene leerstof

1. Is er op de markt van horloges sprake van een atomische markt?2. Is er op de markt van shampoos sprake van homogene producten?3. Als de prijsverandering gelijk is aan 0,87 en de hoeveelheidsverandering gelijk aan 2, dan


4. Als de prijs hoog is dan5. Dit kan geen reden zijn van een vraagverschuiving:6. De vraag is prijselastischer bij


7. De coördinatiefunctie van de prijs slaat op het feit dat


8. Welke aanbodcurve is het meest prijselastisch?