Woorddictee 181014

Gebruik een van de volgende woorden om de zinnen van de quiz compleet te maken... Pas de woorden zonodig aan zodat de zin klopt. Je hebt maximaal drie minuten!

1. In de ... kun je gebruik maken van computers.2. Hannah werd naar bed gebracht volgens een vast ...3. De deelnemers aan de wielerwedstrijd werden ingedeeld in drie ...4. De muziekschool ontvangt jaarlijks ... van de gemeente.5. Een natuurgebied ter ... van zes hectare is afgebrand.6. Dolfijnen zijn intelligente en ... dieren.7. Voor Julia is folderbezorger de ... bijbaan, omdat ze haar eigen werktijden kan bepalen.8. De wetenschapper voerde uitsluitend .... met ratten.