Mens en Maatschappij

Even een testje of de doelen van vandaag zijn behaald. Veel plezier:)

1. Wie zijn nu geestelijken?
2. Wie is Willibrord?
3. Rond welke tijd leefde Willibrord?
4. Waar staat de eerste kerk in Nederland?
5. Waar geloofden Heidenen in ?


6. Wie is Bonifatius?7. Wat deed Bonifatius toen hij bij de Friezen aan kwam?
8. Waarom werd Bonifatius vermoord?


9. Wie zijn horigen?10. Wat was een plicht van horigen?11. Wat deed de heer voor de horigen?


Add Your Banner Here