Spelling hakwoorden

We oefenen de Hakwoorden
Je schrijft het woord zoals je het hoort.