Hoofdstuk 1 economie, basis

begrippen hoofdstuk 1

1. Welk begrip hoort bij: Goederen of diensten die door de overheid geleverd worden, zoals politie en dijken.2. Wat is consumenteninformatie ?3. Wat hoort er bij de marketingmix ?4. Wat is een aansprakelijkheidsverzekering (AVP)?5. Welk begrip hoort hierbij: Bewijs van verzekering. Hierin staan de gemaakte afspraken, zoals de voorwaarden, uitsluitingen en de premie.6. Is een WA-verzekering verplicht ?


7. Is een ziektekostenverzekering verplicht ?


8. Wat is bij een verzekering je eigen risico ?9. Wat is een inboedelverzekering?


Add Your Banner Here