Vragenlijst ADHD

In deze vragenlijst krijg je meer zicht op wat voor jou moeilijk is. Ik geef je ook tips om hiermee om te gaan. Veel succes!

Mogelijke uitkomsten

Ik heb voornamelijk moeite met hoorcolleges (6 x uitgekomen)

TIPS:

Moeite met het volhouden van aandacht?

- kies een goede plaats

- gebruik hulpmiddelen: alarm of timer smartphone

- zorg voor een rustige, prikkelarme omgeving

- wissel tussen luisteren en noteren in de les

- zorg dat je weet hoe lang de les zal duren

Moeilijkheden met begrijpen, onthouden en opvolgen van instructies?

- Zoek uit: wat wordt er verwacht, wat is het doel?

- Zoek de structuur in de les of presentatie

- Zoek de verbanden tussen de verschillende onderdelen

Moeite met op tijd in de les zijn?

- Zorg dat je weet wanneer de les begint

- Reserveer ook tijd voor klaarmaken, verplaatsen.

- Gebruik hulpmiddelen; timer of alarm om je hierbij te helpen

Moeite bij het nemen van volledige en overzichtelijke notities in de les?

- Vul de presentatie uit de les aan met je eigen nota's

- Laat plaats open als het snel gaat om later aan te vullen

- Vraag andere studenten om hun nota's om verder aan te vullen

Moeite met communicatie met docenten?

- Hou je aan de regels van de docent in verband met vragen stellen in de les, antwoorden in de les en communicatie via e-mail

- Informeer jouw docent over jouw sterktes en knelpunten.

Ik heb voornamelijk moeite met m'n leerdoelen en studiebelasting (0 x uitgekomen)

TIPS:

Moeite met leerdoelen?

- Lees de ECTS-fiches van jouw opleiding en vakken na

- Denk na over wat je later wil doen met jouw diploma

- Praat over maatregelen die jou kunnen helpen de leerdoelen te halen

Moeite met studiebelasting?

- Ga na of een voltijds studieprogamma voor jou haalbaar is

-Denk na over welke belasting voor jou wel haalbaar is

- Neem contact op met de SLC van jouw opleiding om dit verder te bespreken

Ik heb voornamelijk moeite met evaluatie (0 x uitgekomen)

Moeite met structureren van antwoorden?

- Vraag aan jouw contactpersoon BS of:

--De maatregel mondelinge toelichting zou kunnen helpen

--De maatregel rustige examenruimte zou kunnen helpen

-- De maatregel gebruik hoofdtelefoon zou kunnen helpen

-Gebruik oordopjes

Moeite met verwerken van informatie?


- Denk na over het spreiden van examens binnen verschillende examenperiodes

Moeite met correct interpreteren van examenvragen?

- Vraag aan jouw contactpersoon BS of:

--De maatregel extra tijd zou kunnen helpen

- Meld aan jouw docent als je meer tijd nodig hebt bij een mondeling examen

Statistieken

Statistieken

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen

Wat wil je nu doen?

Add Your Banner Here