welke kunstbeschouwelijke methode past bij jou?

Met behulp van de stellingen in deze quiz kan jij erachter komen welke kunst beschouwelijke methode past bij jouw visie op de kunsteducatie! Beantwoord de stellingen simpel met 'ja' of 'nee'. Bij de uitslag staat welke van de drie methodes die ik heb onderzocht jij het beste kan gebruiken om jouw visie te onderbouwen in de praktijk.

1. Alleen kunst beschouwen is waardevoller dan samen kunst beschouwen.


2. Voor het beschouwen van kunst moet goed en lang de tijd worden genomen


3. Ik vind het belangrijk dat ik mijn doelgroep leer dat zij nieuwsgierig moeten zijn


4. Kunst beschouwen zonder in te gaan op de historische context van het kunstwerk is onzinnig.


5. Het is belangrijk om veel over een kunstenaar te weten voordat je een kunstwerk van hen gebruik in een workshop.


6. Leren van een kunstwerk gaat boven leren over een kunstwerk.