Algemene regels
Overal
Regels waar iedereen zich op heel Quizlet aan moet houden;
- Op Quizlet dien je je aan de Nederlandse wet te houden, dus zaken als haat zaaien, discriminatie, racisme en oproep tot geweld zijn hier niet welkom.
- Het is niet toegestaan om anderen op welke manier dan ook te kwetsen, beledigen of pesten. Laat elkaar in zijn waarde!
- Het is niet toegestaan om ruzie te maken of om ruzie uit te lokken.
- Het is niet toegestaan te schelden en vloeken.
- Het is niet toegestaan iemand anders lastig te vallen, te bedreigen of te stalken.
- Het is niet toegestaan privéadressen van artiesten of van diens familie/vrienden te plaatsen.
- Het is niet toegestaan elkaar aan te sporen tot anorexia, zelfverminking en andere extreme zaken. Hieronder valt dat het gewicht van personen niet vermeld mag worden.
- Het is niet toegestaan om erotisch/seksueel getinte usernames te hebben.
- Het is niet toegestaan seksueel getinte foto\\\\\\'s, plaatjes, links of reacties te posten die mogelijk een choquerende werking hebben. Onder een spoilerknop is dit ook niet toegestaan.
- Meerdere accounts aanmaken mag indien dit niet voor de verkeerde doeleinden wordt gebruikt zoals spam, reclame, trollen en vals spelen bij wedstrijden.
- Berichten van gebanden mogen niet door iemand anders doorgegeven worden via Quizlet.nl
- Spam is verboden. Dit is bijvoorbeeld het meermaals plaatsen van hetzelfde bericht, flooden en bumpen/omhoog schoppen van oude topics. Kettingmails zijn ook verboden en worden hetzelfde bestraft als spam.
- Heb respect voor elkaar!

Verkoop via Quizlet.nl
- Er mogen in beperkte mate* spullen verkocht worden via Quizlet.nl zolang de naam, het logo of het design van Quizlet.nl niet gebruikt wordt.
- Quizlet.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor spullen die verkocht of gekocht worden via de site.
* Meer informatie kan hier gevonden worden

Plagiaat
Plagiaat plegen is bij de wet verboden en op Quizlet dus ook. Op Quizlet.nl valt het volgende onder plagiaat;
- Het letterlijk overnemen van verhalen uit boeken (dit mag ook niet als erbij vermeld staat om welk boek het gaat. Alleen met toestemming van de schrijver zelf.)
- Het letterlijk overnemen van verhalen die door andere mensen op het internet zijn geplaatst.
- Het vertalen van verhalen uit een andere taal.
- Het verder schrijven aan het verhaal van een echte schrijver > tenzij erbij vermeld wordt om welk boek het gaat.
- Het verder schrijven aan een verhaal van een user op Quizlet/Fanfic/THfansite etc. > tenzij diegene toestemming heeft van de originele schrijver.
- Een verhaal van een user op Quizlet/Fanfic/THfansite etc. herschrijven vanuit een ander persoon > tenzij diegene toestemming van de originele schrijver;
- Het verhaal van een echte schrijver herschrijven vanuit een ander persoon;
- Het veranderen van een aantal zinnen, woorden en/of namen van het originele verhaal.

Dit geldt voor stories, quizzen, polls en blogs, gedichten, lijstjes, RPG\\\\\\\'s, MSV\\\\\\\'s en alle andere mogelijke creatievormen.

Gevolg na overtreding;
Quizlet stuurt je een waarschuwing en vraagt je de creatie te verwijderen. Als dit vaker gebeurt, zal Quizlet je de mogelijkheid om in te loggen op Quizlet.nl (tijdelijk) ontzeggen.

Vermelden van andere sites;
- Het is niet toegestaan een link te plaatsen naar een pagina met een illegale download en/of productcodes, hieronder vallen ook sites met illegale downloadlinks voor Ebooks. Daarnaast mag er ook niet gevraagd worden naar illegale downloadlinks. Verwijzen naar een site is toegestaan, zolang er maar niet de exacte link wordt gegeven. (bv. Piratebay, 4shared)
- Het is toegestaan andere sites te vermelden tenzij ermee aan professionele ledenwerving wordt gedaan. Voor zelfgemaakte fansites geldt dit niet.
- Men mag niet op omslachtige wijze naar sites refereren waarbij persoonlijk voordeel uit wordt gehaald. Dit moet duidelijk worden aangegeven. (Bv. Stemlinks)

Gevolg na overtreding;
Quizlet geeft een waarschuwing of het overtreden van deze regel wordt bestraft door het (tijdelijk) ontnemen van de mogelijkheid om in te loggen op Quizlet.nl.

Faken
Onder faken valt:
- Een foto plaatsen van iemand anders, zeggend dat jij dat bent
- Het aannemen van een identiteit van iemand anders (een account aanmaken waarop je je eigen identiteit niet prijs geeft mag wel, zolang je dan maar niet de identiteit van een ander aanneemt)
- Het hebben van een geslachtspoppetje van het geslacht dat jijzelf niet hebt
- Liegen over zaken als zwangerschappen, ziektes, dood van een persoon, ongelukken etc.

- Faken is bij de wet verboden en Quizlet kan hiermee serieus in de problemen komen.

Gevolg:
De zwaarte van het geval van faken bepaalt de zwaarte van de straf. Dit kan variëren van een waarschuwing tot een permanente ban. Ook kan Quizlet.nl een fakertest sturen. Als je hier niet aan meewerkt, dan wordt er van je verwacht dat je je foto\\\\\\\\'s verwijderd of worden de foto\\\\\\\\'s door Quizlet zelf verwijderd. Als je er voor kiest om door te gaan met faken, dan riskeer je een ban.

Reclame
De regels over reclame;
- Het is niet toegestaan om reclame te maken voor je creaties, behalve door eenmalig een promotietopic te maken voor de creatie in het juiste promotiesubforum, door je creatie (niet meer dan 5x in 8u) te posten in een creatie-gezocht topic (zie overige topicregels), in de shoutbox, in de spotlight en indien iemand een reclameblog heeft, kan je hier ook reclame in maken.
- Ook al staat er op een profiel dat je mag reclame maken in zijn/haar gastenboek, kan je nog steeds bestraft worden voor reclame maken. Zie bovenstaande regel waar je wél reclame mag maken.
- Het is niet toegestaan om reclame te maken voor je profiel.
- Het is toegestaan om in je eigen creaties reclame te maken voor andere creaties die jij hebt gemaakt. Dit mag alleen als de creatie waarin je reclame maakt niet specifiek is gemaakt om je andere creaties te promoten. Zo mag je bijvoorbeeld wel in je actieve story een hoofdstuk posten dat je met een nieuwe creatie bezig bent. Wat niet mag is een creatie aanmaken met als enige doeleinde om een andere creatie van jezelf te promoten. Bijvoorbeeld: Een quiz aanmaken waarin je enkel anderen oproept om jouw story te lezen.

De regels over reclame voor andere sites;
- Het is niet toegestaan andere sites te promoten als hiermee in grote mate aan geldwinst wordt gedaan.

Gevolg na overtreding;
Het overtreden van deze regel kan bestraft worden door het tijdelijk ontnemen van de mogelijkheid om berichten te sturen.

Voor extreme gevallen tellen deze maatregelen.
Niveau 8 = 7 dagen ban
Niveau 9 = 10 dagen ban
Niveau 10 = 14 dagen ban
Niveau 11 = 31 dagen ban
Niveau 12 = 60 dagen ban
Niveau 13 = Perm ban

Als er meer dan drie straffen in 30 dagen zijn uitgedeeld, zal een ban van 7 dagen volgen.

Kudos
De regels rond kudos
- Het is niet toegestaan om te vragen naar een kudo voor een quiz, ook niet in de quiz zelf.
- Het is toegestaan om te vragen naar een kudo voor een story, mits dit alleen in de story zelf gebeurt.
- Het is niet toegestaan om te vragen naar kudo’s of reacties in ruil voor een nieuw hoofdstuk of om de story pas te beginnen bij een x-aantal kudo’s, reacties of abonnementen.
- Het is niet toegestaan om automatische kudolinks te plaatsen op Quizlet. Dat wil zeggen dat je nergens een link mag plaatsen waar iemand op klikt en automatisch een kudo geeft.

Gevolg na overtreding;
Quizlet heeft het recht om de kudolink te verwijderen en/of kan een waarschuwing sturen.

Gedeelde accounts
Gedeelde accounts zijn niet verboden, maar houdt dit goed in de gaten:
- Mocht één van de users op het gedeelde account ervoor gezorgd hebben dat het account een ban krijgt, dan wordt dat niet teruggedraaid. Je bent op een gedeeld account niet alleen verantwoordelijk voor wat je zelf doet, maar ook voor wat de ander doet. Als één van de users op het account het verpest, dan verpest diegene het voor iedereen. Wij maken geen uitzonderingen.
- Als je iemand je wachtwoord geeft, en diegene dus kan inloggen op jouw account dan wordt dit ook gezien als een gedeeld account. Op dat moment treed de bovenstaande regel ook in werking.

Codes
Welke codes niet toegestaan zijn;
Het is niet toegestaan om HTML-codes te gebruiken op Quizlet.nl. Dit ontregelt de site. Ook het gebroken hartje is niet toegestaan in titels van topics en creaties, noch in de forumsignature. Ook dit ontregelt de site.

Gevolg na overtreding;
Quizlet verandert de tekst, voor zover dat mogelijk is, en kan een waarschuwing sturen.

Taalgebruik
De voertaal op Quizlet.nl is Nederlands. Daarnaast is het enkel toegestaan om Engels te gebruiken. Overige talen zijn niet toegestaan, tenzij het hier om kleine zinnen/woorden gaat. In het subforum \\\\\\\\'taal\\\\\\\\' mag elke taal gesproken worden.

Meetings
Quizlet kan niet aansprakelijk worden gesteld als er iets mis gaat terwijl je een andere user van deze site ontmoet in het echt. Quizlet kan deze meetings uiteraard niet verbieden, dus geeft als tip mee; Wees altijd voorzichtig en overleg met je ouders!

Forumregels
Voor role-playing games (RPG) en meespeelverhalen (MSV), zie hieronder.
Topictitels
Bij deelname op het forum moet je je, naast aan de algemene regels, ook aan de volgende regels houden:
- Aan de titel moet duidelijk te zien zijn wat het onderwerp van het topic is. Dit betekent dat topics met bijvoorbeeld enkel \\\\\\\\'help\\\\\\\\' als titel niet toegestaan zijn. Dit kan namelijk over van alles gaan.
- Overbodig hoofdlettergebruik is niet toegestaan in titels. Hoofdletters zijn alleen toegestaan op plaatsen waar ze horen volgens de regels van het Standaardnederlands.

Gevolg bij overtreding:
Quizlet.nl verandert je titel. Als je opvallend vaak een titel gebruikt die volgens deze regels niet mag, dan krijg je een waarschuwing.

Soorten topics
Bij deelname op het forum moet je je, naast aan de algemene regels, ook aan de volgende regels houden:
- Het is niet toegestaan om een topic te maken dat enkel bestaat uit smileys of slechts één woord.
- Stellingtopics mogen, zolang deze niet in het subforum \\\\\\\\'Officiële stelling van de week\\\\\\\\' staan.
- Topics met globaal hetzelfde onderwerp zijn toegestaan, zolang het niet over exact hetzelfde onderwerp gaat.
- Voor elke story mogen maximaal twee topics worden gemaakt: één promotietopic en één rollentopic.
- Anderen buitensluiten in topics is niet toegestaan.
- Topics over iemands waarschuwing of ban zijn niet toegestaan. Als je een klacht hebt, kun je hierover een bericht sturen naar een moderator.

Gevolg bij overtreding:
Quizlet.nl sluit je topic en kan een waarschuwing sturen of ontneemt je tijdelijk de mogelijkheid om berichten te schrijven op het forum.

Topicposts
Bij deelname op het forum moet je je, naast aan de algemene regels, ook aan de volgende regels houden:
- In een reactie op een topic mag je woorden in hoofdletters zetten, maar met mate. Een post met alleen maar hoofdletters mag niet.
- Het is niet toegestaan om af te wijken van het oorspronkelijke onderwerp van het topic.
- Het is niet toegestaan om meer dan drie posts achter elkaar te plaatsen in een topic. Je kunt je eerdere post aanpassen.
- Het is niet de bedoeling dat je je als een moderator opstelt als er iets niet goed gaat in een topic. Meld in plaats daarvan het topic bij een echte moderator.

Gevolg bij overtreding:
Quizlet.nl herstelt de fout en kan een waarschuwing sturen of ontneemt je tijdelijk de mogelijkheid om berichten te schrijven op het forum.

Off-topic subforum
Speciale regels die gelden voor het off-topic subforum:
- In dit subforum mag worden afgeweken van de regels uit het onderdeel \\\\\\\'Topicposts\\\\\\\', met uitzondering van de regel over jezelf opstellen als moderator. Dit geldt zolang het niet de spuigaten uitloopt en je er niemand mee kwetst.

Topics die alleen toegestaan zijn in het off-topic subforum:
- Topics waarin alleen maar onzin staat.
- Topics waarin vaak wordt afgeweken van het oorspronkelijke onderwerp van het topic.
- Topics waarin vele onderwerpen langskomen in één topic.

Gevolg bij overtreding:
Quizlet.nl verplaatst het topic naar het off-topic subforum en kan een waarschuwing sturen of de mogelijkheid om berichten te schrijven op het forum word je tijdelijk ontnomen.

Overige topicregels
Andere regels in verband met topics:
- Users met een (forum)ban mogen geen topics namens henzelf laten maken door een ander. Zodra een user met een forumban op een ander account gaat, krijgt dat account ook een forumban.
- Klachten horen thuis in het subforum \\\\\\\\'Klachten\\\\\\\\' en worden geacht normaal geschreven te zijn en een concreet probleem te bevatten.
- Indien een user in een tijdspanne van acht uur een verhaal promoot in meer dan vijf topics, kan deze user een waarschuwing krijgen voor bumpen. Het kan gaan om hetzelfde verhaal, maar het kan ook om verschillende verhalen gaan.

Gevolg bij overtreding:
Quizlet.nl herstelt de fout en kan een waarschuwing sturen of ontneemt je tijdelijk de mogelijkheid om berichten te schrijven op het forum.

Wedstrijdregels
Op Quizlet.nl mogen wedstrijden gehouden worden, maar zijn een aantal regels;
- Voor elke wedstrijd moet er een topic zijn. Spelletjeswedstrijden mogen in stories gehouden worden, maar er moet een topic zijn waarin leden worden geworven en voor dat topic gelden dezelfde regels als voor de andere wedstrijden.
- Een wedstrijdtopic dat geopend wordt zonder toestemming van een wedstrijdmoderator, wordt gesloten.
- Wedstrijdtopics waar drie weken niet op is gereageerd worden gesloten, en daarmee is de wedstrijd ook afgelopen.
- Een wedstrijd mag maximaal 5 maanden duren. Daarna wordt het topic gesloten en is de wedstrijd afgelopen.
- Op de wachtlijst* staat wie welke wedstrijd organiseert, en wie er op de wachtlijst staat. Er moet gewacht worden met het openen van een topic, voor je toestemming krijgt, ook al staat er dat je aan de beurt bent.
- Stuur niet één bericht naar meerdere wedstrijdmoderators. Dan ontstaat er bij ons verwarring. Na drie dagen nog geen reactie terug? Dan mag je een andere wedstrijdmoderator mailen. Binnen de drie dagen is het wel toegestaan dezelfde wedstrijdmoderator nog eens te mailen.
- Het is niet toegestaan meer dan één wedstrijd tegelijkertijd te hebben.
- Het is niet toegestaan om meer dan twee keer op dezelfde moment op de wachtlijst staan.
* = Klik hier voor het topic, waarin de wachtlijst staat en hoe je je moet aanmelden om een wedstrijd te houden.

RPG-regels en MSV-regels
RPG = Role Play Games, MSV = Mee Speel Verhalen
Bij het maken van en/of het deelnemen aan een RPG of MSV moet je je, naast de algemene regels, aan de volgende regels houden;
- Het is niet toegestaan om iemand opzettelijk buiten te sluiten of te negeren.
- Het is niet toegestaan om 1 op 1 RPG\\\\\\\\'s of MSV\\\\\\\\'en te spelen met uitzondering van PB\\\\\\\\'s en stories.
- Elke RPG/MSV-starter dient eigen afspraken (taal, leeftijd, reservaties, ...) duidelijk in beeld te brengen
- Wanneer 16+ is toegestaan in de RPG of het MSV, dien je dit duidelijk aan te geven in de titel of beginpost.
- Het is niet toegestaan om gestopte RPG\\\\\\\\'s of MSV\\\\\\\\'en over te nemen, tenzij je kan aantonen dat je de toestemming hebt. Indien de bedenker van de RPG of het MSV minstens een maand inactief is, mag je om toestemming komen vragen bij een moderator.
- Plagiaat is ten strengste verboden.
- Je mag maar één geopend rollentopic zonder speeltopic tegelijkertijd hebben. Indien je een nieuwe RPG of MSV wil openen, maar nog geen speeltopic hebt bij jouw laatste rollentopic, laat je dat topic sluiten door een moderator. Je vermeldt de reden tot sluiting en of je toestaat dat iemand anders het idee verder zet.

Regels alleen van toepassing op MSV;
- Een MSV wordt in derde persoon en eenzelfde tijd geschreven.
- Er is geen minimum- of maximum woordenaantal bij een MSV.

Regels alleen van toepassing op RPG;
- Het aantal woorden moet worden vermeld in de titel, indien je geen limiet hebt kan het ook gewoon worden aangegeven met [0].

Gevolgen na overtreding
- De fout wordt hersteld en Quizlet kan een waarschuwing sturen of de mogelijkheid om berichten te schrijven op het forum tijdelijk ontnemen. Een sluiting van de RPG of het MSV is ook een optie.

Creatieregels
Bij het maken van een creatie moet je je, naast de algemene regels, aan de volgende regels houden;
- Het is niet toegestaan om inbreuk te maken op copyrights, trademarks en beeldrecht. Quizlet is niet aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit.
- Het is toegestaan om creaties te ontwerpen over zaken als anorexia, zelfmoord, zelfverminking en dergelijke, maar nergens mag er aangemoedigd worden om dit ook te gaan doen.
- Het is niet toegestaan om ongepaste seksuele of pedofilische creaties te maken. Hiermee bedoelen we dat seksueel getinte creaties die bedoeld zijn om te choqueren, te stoken of gewoon te trollen, niet zijn toegestaan.
- Creaties van gebande users mogen niet op Quizlet komen te staan, ook niet onder een schuilnaam.
- Men mag enkel creaties maken waarvoor deze bedoeld zijn. (Voorbeeld: een verhaal in een quiz posten mag dus niet. Een verhaal hoort in een story.
- Stories, gedichten, quizzen, blogs of andere creaties waarin enkel lyrics of quotes staan die je niet zelf hebt geschreven, zijn niet toegestaan. Dit wordt bestraft als plagiaat. Het quoten van stukjes lyrics of quotes in een tekst is wel toegestaan. Zelfgemaakte lyrics en quotes mogen in blogs.
- Lijstjes mogen bestaande lyrics en quotes bevatten, op voorwaarde dat er een link naar de bron bij vermeld staat. Indien de bron niet wordt vermeld, wordt dit bestraft als plagiaat.
- Creaties die meerdere delen hebben zijn niet toegestaan als het geen directe vervolgen van de voorgaande creatie zijn. Wanneer je creatie een compleet andere strekking heeft, mogen deze wel apart op zichzelf staan. Bijvoorbeeld: 3 DIY stories, 2 plaatjes stories, etc, behoren in één enkele story geplaatst te worden. 10 lijstjes over honden, horen in 1 lijstje. Dit geldt ook voor dubbele creaties.
- Een story mag maximaal twee weken online staan zonder hoofdstukken te hebben. Anders moeten deze op inactief gezet worden. Dit betekent natuurlijk niet dat er minstens eens in de twee weken gepost moet worden in een story. Een story mag gewoon niet langer dan twee weken geheel leeg staan (dus 0 woorden hebben).
- Een quiz moet minstens drie vragen hebben die betrekking hebben op minstens twee verschillende, geldige uitkomsten.
- Een lijstje moet minimaal vijf verschillende items hebben

Gevolg als je een van de regels overtreed;
Quizlet behoudt altijd het recht om creaties aan te passen of te verwijderen indien zij dat nodig acht.

- Quizlet behoudt het recht om deze pagina te veranderen.
- Al deze regels hebben individueel niet alleen betrekking op datgene wat er letterlijk in de regel zelf beschreven staat. Alles wat ook maar direct of indirect met een bepaalde regel te maken heeft kan worden bestraft. Dat betekent dat als iemand een regel omzeilt, terwijl Quizlet diegene erop wijst dat het wel onder een bepaalde regel valt, diegene alsnog dezelfde straf krijgt als iemand die de regel wel direct overtreedt.


- Quizlet.nl