• Hiya,
  Heeft iemand enige idee hoe ik dit stukje in het Engels naar gepast Nederlands kan vertalen? Voor de gene die het willen weten. Het is geen huiswerk! Ik hoop dat sommige van jullie me kunnen helpen? (: Dankuu x.
  ps 1Ik heb geen flauw idee bij welke forum collum dit bericht hoort. ps 2. Ga alsjeblieft niet klagen dat ik het zelf moet doen, want als ik het kan dan was ik hier niet.

  As the dream started it was like the description of an out of body experience you hear about. My mind would be watching a scene unfolding. Though I would not be conscious of that mind being in a body. It was sort of like only my consciousness or intellect observing this 3D Technicolor panorama unfolding. It seemed as though I were a very great distance above a lightly wooded area. Not being concerned with the forest in particular my attention would immediately be drawn to a log cabin resting gently on a very green patch of perfectly kept lawn. The lawn subtly rolled away from the cabin in all directions, peaceful was the only way to describe it.

  Looking at the cabin I am then drawn into it almost automatically and only by sight or so to speak telescopically. After the first few times dreaming the dream I tried to resist this but I couldn't.. As I zoom in on the cabin it becomes transparent and I am suddenly gazing at the scene inside. The walls of course are logs. The light inside is soft and warm but I don't know where it is coming from. Then I notice a very attractive very young very blonde little girl. She is sitting in front of the only window that I am aware of. Sitting, rocking just gazing out that window content and happy looking. The rocker is a child's rocker, you know small, but real old looking.

  [ bericht aangepast door UZI op 2 dec 2012 - 20:10 ]


  May the sun bring you new energy by day, may the moon softly restore you by night, may the rain wash away your worries.

  Audacity schreef:
  Moet je gewoon weten waar het over gaat of de precieze vertaling hebben?

  precieze vertaling.

  ps. leuke icon!


  May the sun bring you new energy by day, may the moon softly restore you by night, may the rain wash away your worries.

  Als de droom begon was het als de beschrijving van een 'out of body' ervaring waar je weleens van hoort. Mijn geest zou toekijken hoe een scene zich ontplooide. Toch zou ik mij niet bewust zijn dat mijn geest in een lichaam was. Het was alsof alleen mijn bewustzijn of intellect observeerde hoe een 3D technicolor panorama zich ontplooide. Het leek alsof ik een grote afstand boven een licht beboste gebied was. Mijn niet bezig houdende met het bos in het speciaal werd mijn aandacht meteen naar een blokhut staande op een heel groen stukje perfect gazon getrokken. Het gazon rolde vervolgens weg van de blokhut alle kanten op, vredig was de enige manier om het te beschrijven.

  Ik kijk naar de blokhut, dan word ik er bijna automatisch naartoe getrokken en alleen al bij aanzicht of zo gezegd telescopisch. Na de eerste paar keren de droom te dromen probeerde ik het te weerstaan, maar ik kon het niet. Onder dat ik inzoom op de blokhut wordt hij doorzichtig en kan ik plotseling de gebeurtenissen binnenin bekijken. The muren zijn natuurlijk blokken hout. Het licht binnenin is warm en gedimd, maar ik weet niet waar het vandaan komt. Dan merk ik een heel mooi, jong, blond klein meisje op. Ze zit voor het enige raam waar ik mij bewust van ben. Ze zit en schommelt gewoon uit het raam starend, tevreden en blij lijkend. De schommelstoel is een kinderschommelstoel, klein weet je, maar ziet er echt oud uit.


  Oke, ik zou het dus zo vertalen. Ik weet niet of het goed is, of waar het voor is, maar ik vind het een aparte tekst.
  En mijn engels is niet perfect en dit is even zonder het internet of woordenboek gedaan, dus er kunnen fouten in zitten,

  [ bericht aangepast door Ascian op 2 dec 2012 - 21:57 ]


  We've lived in the shadows for far too long.

  Als de droom begint is het als de omschrijving van een buitenlichamelijke ervaring waar je over hoort. Mijn geest zou toekijken hoe een voorval zich voordeed. Maar van het feit dat die geest in een lichaam zat zou ik me niet bewust zijn. Het was alsof alleen mijn bewustzijn of verstand het ontvouwen van een 3D Technicolor panorama aanschouwden. Het was alsof ik hoog boven een licht bebost gebied was. Zonder enige bepaalde zorgen om het bos zou mijn aandacht meteen naar een blokhut op een heel groen lapje perfect onderhouden gras gaan. Het gazon rolde subtiel van de hut weg in vele richtingen. Vredig was de enige manier om het te omschrijven.

  Kijkend naar de blokhut wordt mijn aandacht bijna automatisch gegrepen en alleen door zicht of, om het zo te zeggen, telescopisch. Na de eerste paar maal deze droom te dromen probeerde ik het te weerstaan, maar ik kon het niet. Als ik inzoom op het huisje wordt het doorzichtig en staar ik plots naar het decor binnenin. De muren bestaan natuurlijk uit boomstammen. Het licht is zacht en warm, maar ik weet niet waar het vandaan komt. Dan zie ik een erg aantrekkelijk, erg jong, erg blond meisje. Ze zit voor het enige raam dat ik zie. Zittend, schommelend, gewoon starend uit het raam, ziet ze er vredig en gelukkig uit. De schommelstoel is een kinderschommelstoel, jeweetwel, klein, maar met een erg oude uitstraling.

  Dat is wat ik er even snel van heb kunnen maken. Misschien zitten er nog foutjes in, maar ik heb helaas niet meer tijd.


  I can't even think straight.

  Kijkend naar de hut, word ik er bijna automatisch ingetrokken en alleen mijn zicht, om van telescopisch te spreken. Na de eerste paar keren dat ik de droom gedroomd had, had ik geprobeerd het te weerstaan, maar het lukte niet. Als ik inzoom op de hut, wordt hij transparant en staar ik plots naar de binnenkant. De muren zijn natuurlijk houtblokken. Het licht binnen is zacht en warm, maar ik weet niet waar het vandaan komt. Dan merk ik een heel aantrekkelijk, heel jonge en heel blond klein meisje op.. Ze zit voor het enige raam dat ik ken.Gewoon zittend, schommelend uit het raam starend en tevreden en blij uitziend. De schommelstoel is een kinderschommelstoel, je weet wel klein, maar er heel oud uitziend.


  "Do not be angry with the rain; it simply does not know how to fall upwards.” - Vladimir Nabokov

  Ik kijk eerst of het in een vertaler past, anders vertaal ik het zelf wel.

  Als de droom begon het was als de beschrijving van een out of lichaam ervaring die u horen over. Mijn gedachten would be watching een scène ontvouwen. Hoewel ik niet zou bewust van die gedachten om in een lichaam. Het was soort van als alleen mijn bewustzijn of intellect observeren deze 3D Technicolor panorama ontvouwt. Het leek alsof ik een zeer grote afstand boven een licht bosrijke omgeving. Niet wordt betrokken met het forest in het bijzonder die mijn aandacht onmiddellijk zou worden gevestigd op een blokhuis zachtjes laat rusten op een zeer groene patch van perfect bewaard gazon. Het gazon subtiel rolde uit de buurt van de cabine in alle richtingen, vreedzame was de enige manier om het te beschrijven.

  Kijken naar de cabine ben ik dan getrokken in het bijna automatisch en alleen door gezicht of zo te zeggen telescopisch. Na de eerste paar keer dromen de droom heb ik geprobeerd om zich te verzetten dit maar ik kon niet... Zoals ik op de cabine inzoomen wordt het transparant en ik ben plotseling u uitkijkt op de scène binnen. De muren zijn natuurlijk Logboeken. Het licht binnen is zacht en warm maar ik weet niet waar het vandaan. Ik merk dan een zeer aantrekkelijke zeer jonge zeer blonde meisje. Ze zit voor het enige venster dat ik me bewust van ben. Zittend, schommelen gewoon staren uit dat venster inhoud en gelukkig zoekt. De rocker is een kind rocker, weet u klein, maar echte oude op zoek.

  Klopt niet echt. Gimme a minute to translate.

  Zoals de droom begon, was het een soort van ervaring buiten het lichaam waar je wel eens over hoort. Mijn geest zou toekijken hoe de scène zich afspeelt. Al zou ik me niet bewust zijn van mijn geest in een lichaam zijnde. Het was alsof mijn bewustzijn of intellect een 3D Technicolor Panorama zag ontplooien. Al leek het wel alsof ik hoog boven een licht bebost gebied zweefde (?).

  Woops. Ik kijk of ik morgen verder kan, ik moet nu weg.

  Dankjewel voor de geweldige reacties! (": Ik waardeer het jongens!


  May the sun bring you new energy by day, may the moon softly restore you by night, may the rain wash away your worries.