• Het verhaal begint zeven jaar na het begin van het eerste verhaal. Nadat ze het Instituut hebben verlaten, wonen Kato, Cordelia, Emily, Wyatt en Rodey op het eiland waar Kato is opgegroeid. Inmiddels hebben Cordelia en Emily een kind gebaard.
  De vulkaan op het eiland Montserrat begint weer actief te worden. Uit angst dat hij gaat uitbarsten, verhuisd iedereen met de kindertjes naar Hawaii, plus enkelen van Kato's familieleden die dieper in het bos wonen en hem geloven. Omdat ze allemaal zo verschillend leven en de luxe van het Instituut gewend zijn, zijn ze altijd afhankelijk gebleven van de mensen aan het vaste land van de Verenigde Staten.
  Op Hawaii blijkt een hele nederzetting te zijn van vreemde wezens die niet in de mensenwereld kunnen wonen en om welke reden dan ook, hebben besloten om niet bij hun soortgenoten te zijn. Er is maar een kleine groep van die wezens die hen durft te vertrouwen.Langzaam wennen ze aan het leven op Hawaï, maar later blijkt dat ook daar niet altijd alles veilig is.

  Meer uitleg en het inschrijftopic vind je hier

  Het dorpje

  • Er is een klein bestuur van enkele, oudere wezens die bepalen hoe de wind waait.
  • Iedereen die zij gevaarlijk of niet geschikt achten, moet buiten de muren van het dorp blijven. De muren zijn van steen en boven de stad is een onzichtbare, magische koepel om hen tegen de meeste dreigingen te kunnen beschermen. Het kan er wel regenen en vogels vliegen er gewoon etc.
  • Niemand mag de muur verlaten, alleen met een formulier of bewakers [halfwolven]
  • Er stroomt een rivier door het dorp en een deel van de duinen valt binnen de muren. Daarachter is het strand en de zee.
  • Er zijn drie geheime gangen. Een in een luik bij het café, een bij de duinen en een die uitkomt in het bos.
  • Er is sprake van een avondklok
  • Ze hebben hun eigen munt, dollars

  De voorzieningen zijn:
  • Een bakker
  • Een bibliotheek
  • Een hotel met café
  • Een kroeg
  • Leona's taarten-verkoop
  • Een markt
  • Een rivier en waterput
  • Een slager
  • Een tuin, boomgaard
  • Woningen


  Personages

  Allie - 23 - zeemeermin [Alicia]
  Athiabbe Duskfury - 21- halfwolf [Alicia]
  Baiel - 23 - nereïde [Marjanne]
  Bethany 'Beth' - 21 - tijgermens [Marjanne]
  Cordelia Duskfury-Grecia - 22 - zeemeermin [Rosanne]
  Emily Grecia - 23 - zeemeermin [Marjanne]
  Enaid - 97 - ederos [Alicia]
  Erich Yaroslav – vampierachtige [Natas]
  Ferapyle - ? - sater [Natas]
  Glaie - ? - nereïde [Marjanne]
  Gyab Duskfury - 20 - halfwolf [Alicia]
  Haliae – 10 – geest [Marjanne]
  Javelin Ash - 21 - halfwolf [Marjanne]
  John ? - ? - mens [Marjanne]
  Kato Duskfury - 23 - halfwolf [Alicia]
  Leona - 27 - trol [Natas]
  Liae - 0 - halfwolf/meermin [Alicia/Rosanne]
  Limany Redfinder - 23 - halfwolf [Alicia]
  Maerle - 0 - zeemeermin/nereïde [Marjanne]
  Masrl – 28 – Peregrinus [Marjanne]
  Meller Wartons - 14 - mensee [Marjanne]
  Michelle L'Oreal - 22 - vervloekt mens [Natas]
  Minkabh - +/- 47 - papegaaienotter [Alicia]
  Nykin Duskfury - 1 - halfwolf/meermin [Alicia/Rosanne]
  Oliver May - 24 - mendax [Marjanne]
  Pagelino Duskfury - 13 - halfwolf [Alicia]
  Patja Duskfury - 10 - halfwolf [Alicia]
  Peikka - 31/32/33 - follet [Alicia]
  Prahi - 29 - Syrene [Alicia]
  Qako Duskfury - 27 - halfwolf [Alicia]
  Russel Wartons - 22 - mensee [Marjanne]
  Rodey Diablo - 23 - bosduivel [Alicia]
  Satyr - 21 - sater [Natas]
  Stimpy - 1 - eekhoorn [Rosanne]
  Tari - 19 - elf [Marjanne]
  Venomis - 24 - dracaena [Natas]
  Weather - 20 - Treeture [Marjanne]
  Wyatt - 24 - waternimf [Alicia]
  Yati Stormghost - 23 - halfwolf [Alicia]
  Zipp - 4- bosduivel [Alicia]

  Overig Jill - 22 - mendax [Rosanne]


  Vorige schrijftopics: 1, 2, 3, 4, 5, 6

  [ bericht aangepast door Grindelwald op 9 maart 2014 - 15:02 ]


  Zaldrizes buzdari iksos daor. Maester > Zaldrizes

  'Ja, hoor.' Ze glimlachte bemoedigend. Ze wilde geen spelbreker zijn. Toch wilde ze niets liever dan naar huis en in Kato's armen kruipen, waar ze zich veilig voelde.


  You were born with wings. Why prefer to crawl through life?

  'Iew. Wat eng,' vond Athiabbe.


  Zaldrizes buzdari iksos daor. Maester > Zaldrizes

  'Oké, dan ga ik verder. Langzaam maar zeker werden de gezichten duidelijker en herkenbaarder. Tot de zoon op een dag de meisjes zag. Twee blonde meerminnen, die op een rots in het water speelden. Ze zwommen rondjes, toen één van hen de zoon plotseling aankeek. 'Pap, papa,' begon het meisje te roepen, 'wat doet Cas - ik weet zijn naam niet meer, maar ik noem hem dus maar even Cas - hier?' De zoon schrok toen hij zijn eigen naam hoorde en zwom weg. Later is hij weer teruggegaan, maar hij kon hen niet meer vinden.'


  Those who mind don't matter and those who matter don't mind.

  'Hij vindt zijn familie dus terug,' gokte Limany.


  Zaldrizes buzdari iksos daor. Maester > Zaldrizes

  Emily knikte. 'Maar zijn familie was wel gestorven...'


  Those who mind don't matter and those who matter don't mind.

  Limany trok niet-begrijpend een wenkbrauw op.
  'Hoe weet je dat ou? Ze waren verdwenen.'


  Zaldrizes buzdari iksos daor. Maester > Zaldrizes

  Emily wiebelde met haar wenkbrauwen. 'Omdat alle vissen om hem heen de meermensen niet konden zien. De eenling noemde het de tweede gave van de meermens, die tot uiting kwam.'

  [ bericht aangepast door Catan op 3 maart 2014 - 15:06 ]


  Those who mind don't matter and those who matter don't mind.

  Cordelia voelde zich niet op haar gemak en beet op haar lip. Ze moest nog steeds aan het kleine meisje denken. Een gave om geesten te zien? Het kon haast niet, dacht ze.


  You were born with wings. Why prefer to crawl through life?

  'Dat bestaat niet,' vond Limany. 'Hij was gewoon gek.'


  Zaldrizes buzdari iksos daor. Maester > Zaldrizes

  'Tot voor mijn ontmoeting met Kato geloofde ik ook niet dat er halfwolven waren,' zei Emily wijs. 'Je kunt niet zeggen dat het niet bestaat. En meermensen hebben wel een gave.'


  Those who mind don't matter and those who matter don't mind.

  'Maar dat is wat anders dan geesten,' was Limany's mening. 'Dat kan gewoon niet. Je bent dood of je bent het niet.'


  Zaldrizes buzdari iksos daor. Maester > Zaldrizes

  'Kunnen we het misschien ergens anders over hebben? Ik vind het geen fijn gespreksonderwerp,' zei Cordelia met een onzekere blik.


  You were born with wings. Why prefer to crawl through life?

  Limany sloeg haar ogen ten hemel.


  Zaldrizes buzdari iksos daor. Maester > Zaldrizes

  Cordelia keek naar Limany's gezicht. 'Is er iets?'


  You were born with wings. Why prefer to crawl through life?

  'Hoezo? Moet dat er zijn?'


  Zaldrizes buzdari iksos daor. Maester > Zaldrizes